2014-2015 Öğrenim Hareketliliği Sonuçları

Değerli Öğrencilerimiz,

2014-2015 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.  Lütfen sonuçlarla birlikte, aşağıdaki açıklamaları da dikkatlice okuyunuz.

1- Seçildiği ilan edilen tüm yararlanıcılar “ADAY” statüsündedir. Adayların faaliyete katılımları, ancak Ulusal Ajans tarafından 2014-2015 yılında Üniversitemize tahsis edilecek hibenin kesinlik kazanmasını takiben mümkün olacaktır. Koordinatörlük, beklenen hibenin altında hibe alınması durumunda adayların açıklanan faaliyet süresinden daha az sürede katılımlarına ya da hiç katılmamalarına karar verebilir.

2- Kontenjan kalmaması nedeniyle yerleştirilemeyen ve yedek kalan adaylar, seçim süreci sonrasında imzalanmış olan anlaşmaları kontrol ederek bu kontenjanların birinden yararlanmayı talep ederlerse, fakülte koordinatörlerinin onaylayacağı bir dilekçe ile Koordinatörlüğümüze başvurabilirler. Halihazırda yerleşmiş olan adayların, yeniden başvuruda bulunmaları kabul edilmeyecektir.

3- Oluşabilecek maddi hatalara karşın, sonuçların ilanını takiben bir hafta içerisinde (16/04/2014 tarhi mesai saati -17:30- bitimine kadar) adayların dilekçe ile itirazda bulunmaları mümkündür. Lütfen başvurularınızı ofis görüşme saatleri içerisinde “elden” teslim ediniz.

4- Katılımcılar için faaliyet öncesi düzenlenecek “oryantasyon” etkinliğinin günü ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

5- Katılımcılar, bundan sonraki işlem basamakları için “yol haritasını” dikkattle incelemelidir.

 Saygı ile duyurulur.

2014-2015 Öğrenim Hareketliliği Sonuçları