2016-2017 ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI

2016-2017 akademik yılı Ders Verme Hareketliliği için  çıkılan ilana dair seçim sonuçlarına aşağıdaki listeden ulaşılabilir. Geçen yıl itibariyle, Üniversitemize tahsis edilen Erasmus ders verme hareketliliği hibe kaleminde meydana gelen azalmanın bu sene de benzer şekilde gerçekleşmesi beklendiğinden, şu ana kadar faaliyete hiç katılmamış ya da en fazla bir kez katılmış  öğretim elemanlarımız hibeli listeye dahil edilebilmiştir.

Hibesiz listede yer alan yararlanıcıların, faaliyeti hibe ve seyahat gideri almaksızın diğer koşullar aynı kalmak üzere Erasmus+ Programı dahilinde gerçekleştirmeleri mümkündür. Bununla birlikte, Üniversitemize tahsis edilecek hibede olası  bir artış olması durumunda, en az sayıda faaliyete katılmış olan başvuru sahiplerinden başlamak üzere yedek adaylara da hibe tahsisi yapılması gündeme gelebilecektir.

Açıklanan listede hibeli olarak ilan edilen yararlanıcıların, ödeme işlemlerinin yetişebilmesi açısından aşağıdaki belgeleri faaliyet başlangıçlarından en az 30 gün önce Koordinatörlüğümüze iletmeleri gerekmektedir. Sonuçlara, 28/06/2016 tarihine kadar itiraz edilebilir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA!

Kurumumuza tahsis edilecek hibe henüz Ulusal Ajans tarafından açıklanmamış olduğundan, zorunlu bir durumda listedeki yararlanıcı adayları sayısında ve yararlanma sürelerinde değişiklik yapılabilme ihtimali bulunmaktadır.

2016-2017 Ders Verme Hareketliliği Sonuçları

Seçilen öğretim elemanlarının 30 Eylül 2017 tarihine kadar faaliyetlerini tamamlayıp dönmüş olmaları gerekmektedir.

Gitmeden Önce Teslim Edilecek Belgeler:

1. Resmi görevlendirme (bu yazı personelin yurtdışı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı da olabilir; yazıda öğretim elemanının Erasmus Programı kapsamında ders verme hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir).

2. Birim Koordinatörü ve karşı üniversite tarafından önceden onaylanacak (en az 8 saatlik faaliyet içeren)  İş Planının  imzalanmış kopyası (erasmus.ankara.edu.tr-Erasmus Hareketlilikleri-Ders Verme Hareketliliği-Belgeler ve Formlar – Teaching Programme)

3. Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi (Koordinatörlüğümüzde hazırlanıp, yararlanıcı tarafından imzalancaktır)

4. TC Ziraat Bankası vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi olabilir)