2016-2017 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Hibe Ödemeleri Hakkında

2016 – 2017 Erasmus öğrenim hareketliliği kapsamında GÜZ döneminde faaliyette bulunan öğrencilerimizden, BAHAR yarıyılına dönem uzatan öğrencilere yapılabilecek hibe ödemeleri için gereken bütçenin tüm öğrencilerimize yetmemesi nedeniyle, uzatan öğrencilerimize, Erasmus Uygulama El Kitabının aşağıdaki hükmü uyarınca ödeme yapılacaktır. 

Seçilmiş ve faaliyetlerine başlamış öğrencilerin faaliyetlerini uzatmaları durumunda, üniversitenin ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe varsa, uzatılan faaliyet süresine hibe verilebilir. Bütçenin süre uzatımı isteyen tüm öğrencilerin uzatma dönemlerini karşılamaya yetmemesi durumunda, hibe verilecek öğrenciler ilk seçimdeki başarı durumları esas alınarak tarafsızlık ve şeffaflık ilkesine uygun olarak belirlenir. Azamî hibe miktarlarında artış yapılan öğrencilerle, azamî hibe miktarının artırıldığını gösteren ek hibe sözleşmeleri yapılması gerekir.

Buna göre, ikinci döneme uzatan öğrencilerden, başarı sırasına göre hibe alabilecek öğrencilerle Koordinatörlüğümüzce iletişime geçilerek, yeni katılım sürelerine göre düzenlenecek katılım belgeleri doğrultusunda ek sözleşmeler gönderilecektir.