2016-2017 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Sonuçları

Değerli Öğrencilerimiz,

2016-2017 Erasmus Öğrenim Hareketliliğine ilişkin alınan itiraz ve ek yerleştirme dilekçeleri değerlendirilmiş olup, seçim listesi güncellenmiştir.

2016-2017 Öğrenim Hareketliliği Sonuçları itiraz sonrası

Öğrencilerimizin aday gösterme işlemlerine (nomination) Koordinatörlüğümüzce başlanacak olup, adaylara bilgilendirme e-postası (..ankara.edu.tr uzantılı adreslere) gönderilecektir.  Lütfen, ilgili yol haritasını inceleyerek oryantasyon haftası ile ilgili duyurumuzu takip ediniz.

Sonuçları, “app.erasmus.ankara.edu.tr” adresine oturum açarak “Yerleştirmeler” bölümünden de kontrol edebilirsiniz.

Saygı ile duyurulur.

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü


(ilk yayımlanan duyuru)

Değerli Öğrencilerimiz,

2016-2017 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.  Lütfen sonuçlarla birlikte, aşağıdaki açıklamaları da dikkatlice okuyunuz.

1- Seçildiği ilan edilen tüm yararlanıcılar “ADAY” statüsündedir. Adayların faaliyete katılımları, ancak Ulusal Ajans tarafından 2016-2017 yılında Üniversitemize tahsis edilecek hibenin kesinlik kazanmasını takiben mümkün olacaktır. Koordinatörlük, beklenen hibenin altında hibe alınması durumunda adayların açıklanan faaliyet süresinden daha az sürede katılımlarına ya da hiç katılmamalarına karar verebilir. Seçilen adaylar bir yarıyıl için hibe ile desteklenmek üzere seçilmişlerdir. (Ders programı bir yıl üzerinden planlanan Hukuk Fakültesi öğrencileri hariç) “Yerleştirilen dönem” ile “hibe alınacak dönem” karıştırılmamalıdır. Adaylar bir yıl için yerleştirilmiş olsa dahi bir yarıyıl hibe almak üzere seçilmişlerdir.

2- Kontenjan kalmaması nedeniyle yerleştirilemeyen ve yedek kalan adaylar, seçim süreci sonrasında imzalanmış olan anlaşmaları kontrol ederek bu kontenjanların birinden yararlanmayı talep ederlerse, fakülte/enstitü koordinatörlerinin onaylayacağı bir dilekçe ile Koordinatörlüğümüze başvurabilirler. Halihazırda yerleşmiş olan adayların, yeniden başvuruda bulunmaları kabul edilmeyecektir.

3- Oluşabilecek maddi hatalara karşın, sonuçların ilanını takiben 12/04/2016 günü mesai saati -17:30- bitimine kadar adayların dilekçe ile itirazda bulunmaları mümkündür. Telefon ya da e-posta ile yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınamayacaktır. Açıklanan sonuçlar, itirazların değerlendirilmesini takiben kesinlik kazanacaktır.

(TÖMER’de bireysel sınava giren adayların puanlarına ilişkin yaptıklara itirazlara ilişkin açıklama: TÖMER bireysel yabancı dil sınavında esas alınan puan, Avrupa Diller Ortak Çerçevesi – CEFR – uygun olarak bildirilen (A2, B1 gibi) toplam sonuç puanıdır. Bu puan, ÖSYM dönüştürme tablosu esas alınarak seçime yansıtılmaktadır. Sadece çoktan seçmeli test bölümünün sonucunun dikkate alınması yönündeki talepler değerlendirilmemektedir)

4- Katılımcılar için faaliyet öncesi düzenlenecek “oryantasyon” etkinliğinin günü ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

5- Katılımcılar, bundan sonraki işlem basamakları için “Öğrenim hareketliliği yol haritasını” dikkatle incelemelidir.

6- Seçim sonuçlarına “app.erasmus.ankara.edu.tr” portalına giriş yapılarak da erişilebilir.

7- Lütfen duyurular sayfamızı ve “..@ankara.edu.tr” uzantılı e-posta adreslerinizi sıkça kontrol ediniz. Tüm bilgilendirmeler için resmi iletişim kanalımız, krumsal e-posta adresiniz olacaktır.

8- Erasmus öğrenim hareketliliğine seçildiği halde, sonradan faaliyete katılmaktan vazgeçen adaylar, “feragat” dilekçelerini itiraz haftası olan 5-12 Nisan 2016 tarihleri arasında Koordinatörlüğümüze iletmeleri halinde, gelecek Erasmus seçimlerinde -10 puan uygulamasından muaf olacaklardır. Bu tarihten sonra Erasmus hakkından vazgeçen adayların, müteakip başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşülecektir.

9- Seçilen adayların, seçildikleri üniversitelerin ilgili Erasmus internet sayfalarını incelemeleri ve başvuru yöntem ve tarihlerini öğrenmeleri gerekmektedir. Karşı üniversitelere bildirimler (nomination) Koordinatörlüğümüzce yapılacaktır. Bunu takiben başvuru prosedürleri adayların kendileri tarafından takip edilecektir. Başvuru tarihlerinin kaçırılması durumunda hakkınızın yanacağını lütfen dikkate alınız.

10- Seçilen adayların Üniversitemizde yürütecekleri işlemlere ilişkin yol haritasına “Belgeler ve Formlar” bölümünden erişebilirsiniz.

Saygı ile duyurur, başarılar dileriz.

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü

2016-2017 Öğrenim Hareketliliği Sonuçları