2017-2018 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Sonuçları

Değerli Öğrencilerimiz,

2017-2018 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.  Lütfen sonuçlarla birlikte, aşağıdaki açıklamaları da dikkatlice okuyunuz.

2017-2018 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI (kesinleşen)

1- Seçildiği ilan edilen tüm yararlanıcılar “ADAY” statüsündedir. Adayların faaliyete katılımları, ancak Ulusal Ajans tarafından 2017-2018 yılında Üniversitemize tahsis edilecek hibenin kesinlik kazanmasını takiben mümkün olacaktır. Koordinatörlük, beklenen hibenin altında hibe alınması durumunda adayların açıklanan faaliyet süresinden daha az sürede katılımlarına ya da hiç katılmamalarına karar verebilir. Seçilen adaylar bir yarıyıl için hibe ile desteklenmek üzere seçilmişlerdir. (Ders programı bir yıl üzerinden planlanan Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri hariç) “Yerleştirilen dönem” ile “hibe alınacak dönem” karıştırılmamalıdır. Adaylar bir yıl için yerleştirilmiş olsa dahi bir yarıyıl hibe almak üzere seçilmişlerdir.

2- Kontenjan kalmaması nedeniyle yerleştirilemeyen ve yedek kalan adaylar, seçim süreci sonrasında imzalanmış olan anlaşmaları kontrol ederek bu kontenjanların boş kalanlarından yararlanmayı talep ederlerse, fakülte/enstitü koordinatörlerinin onaylayacağı bir dilekçe ile 24/04/2017 tarihine kadar Koordinatörlüğümüze başvurabilirler. Halihazırda yerleşmiş olan adayların, yeniden başvuruda bulunmaları ve yer değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

3- Oluşabilecek maddi hatalara karşın, sonuçların ilanını takiben 24/04/2017 günü mesai saati -17:30- bitimine kadar adayların dilekçe ile itirazda bulunmaları mümkündür. Telefon ya da e-posta ile yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınamayacaktır. Açıklanan sonuçlar, itirazların değerlendirilmesini takiben kesinlik kazanacaktır.

(TÖMER ya da uygun görülen diğer kurumlarda bireysel sınava giren adayların puanlarına ilişkin yaptıklara itirazlara ilişkin açıklama: Bireysel yabancı dil sınavında esas alınan puan, Avrupa Diller Ortak Çerçevesi – CEFR – uygun olarak bildirilen (A2, B1 gibi) toplam sonuç puanıdır. Bu puan, ÖSYM dönüştürme tablosu esas alınarak seçime yansıtılmaktadır. Sadece çoktan seçmeli test bölümünün sonucunun dikkate alınması yönündeki talepler değerlendirilmemektedir)

4- Katılımcılar için faaliyet öncesi düzenlenecek “oryantasyon” etkinliğinin günü ve yeri ayrıca duyurulacaktır. Düzenlenecek oryantasyon programlarından en az birisine katılmak zorunludur. 

5- Katılımcılar, bundan sonraki işlem basamakları için “Öğrenim hareketliliği yol haritasını” dikkatle incelemelidir.

6- Seçim sonuçlarına “app.erasmus.ankara.edu.tr” portalına giriş yapılarak da erişilebilir.

7- Lütfen duyurular sayfamızı ve e-posta adreslerinizi sıkça kontrol ediniz. Tüm bilgilendirmeler için resmi iletişim kanalımız, e-posta adresiniz olacaktır.

8- Erasmus öğrenim hareketliliğine seçildiği halde, sonradan faaliyete katılmaktan vazgeçen adaylar, vazgeçme işlemlerini “app.erasmus.ankara.edu.tr” sistemine giriş yaparak “vazgeçme” sekmesi altından yaptıkları ya da  “feragat” dilekçelerini itiraz haftası olan 14-21 Nisan 2017 tarihleri arasında Koordinatörlüğümüze iletmeleri halinde, gelecek Erasmus seçimlerinde -10 puan uygulamasından muaf olacaklardır. Bu tarihten sonra mücbir sebep olmaksızın Erasmus hakkından vazgeçen adayların, müteakip başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşülecektir.

9- Seçilen adayların, seçildikleri üniversitelerin ilgili Erasmus internet sayfalarını incelemeleri ve başvuru yöntem ve tarihlerini öğrenmeleri gerekmektedir. Karşı üniversitelere bildirimler (nomination) Koordinatörlüğümüzce yapılacaktır. Bunu takiben başvuru prosedürleri adayların kendileri tarafından takip edilecektir. Başvuru tarihlerinin kaçırılması durumunda hakkınızın yanacağını lütfen dikkate alınız.

10- Başvuru aşamasında bir akademik yıllık faaliyet seçtiği halde, sadece bir yarıyıl için yerleştirilmiş adayların bu durumları, mevcut ikili anlaşmanın bir yarıyılı kapsıyor olmasındandır. Bu adaylar, güz dönemi için faaliyet başladıklarında, karşı üniversitenin ve kendi bölümünün kabul etmesi halinde, faaliyetlerini (hibe durumu sonradan belli olacaktır) bir yıl uzatabilirler. 

11- Seçilen adayların Üniversitemizde yürütecekleri işlemlere ilişkin yol haritasına “Belgeler ve Formlar” bölümünden erişebilirsiniz.

Saygı ile duyurur, başarılar dileriz.

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü