2017-2018 Erasmus Staj Hareketliliği 1. İlanı Seçim Sonuçları

2017-2018  Erasmus Staj Hareketliliği 1. İlanı Seçim Sonuçları aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır.

2017-2018 Staj Hareketliliği Sonuçları

NOT: Tıp Fakültesi sonuçları ayrıca açıklanacaktır.

ÖNEMLİ HATIRLATMA!

Kurumumuza tahsis edilecek hibe henüz Ulusal Ajans tarafından açıklanmamış olduğundan, zorunlu bir durumda listedeki yararlanıcı adayları sayısında ve yararlanma sürelerinde değişiklik yapılabilme ihtimali bulunmaktadır. Hibeler kesinlik kazanıncaya kadar, isimleri asil/hibeli listede yer alsa dahi tüm yararlanıcılar aday statüdedir.

Seçilen öğrencilerimizden, faaliyete katılmaktan feragat etmek isteyecek adayların, bu durumlarını 16 Mayıs 2017 tarihine kadar Koordinatörlüğümüze bildirmeleri halinde, gelecek başvuru dönemlerinde -10 puan uygulanmayacaktır. Aksi takdirde, takip eden başvurularda toplam puanlarından 10 puan eksiltilecektir.

Birinci ilan itibariyle alınan geçerli başvuruların tamamının, azami 3 ay süreyi aşmayacak şekilde, hibelendirilmesine karar verilmiştir. Bununla birlikte, yararlanıcı adayları 3 ayı aşacak faaliyet sürelerinin kalan bölümlerini hibesiz olarak gerçekleştirebileceklerdir. 

2017-2018 dönemi için yararlanıcılara uygulanması zorunlu olan “Online Language Support – OLS- dil sınavı ve dil kursları” henüz üniversitemize tahsis edilmemiş olup, bu işlemin gerçekleşmesini takiben yararlanıcıların kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.

Katılmaya hak kazanan öğrencilerimizin internet sitemizdeki (erasmus.ankara.edu.tr) Öğrenci Staj Hareketliliği Yol Haritasını dikkattle takip etmeleri gerekmektedir. Staj hareketliliği için düzenlenecek oryantasyon toplantısının tarihi ve yeri ayrıca duyurulacakatır.

Seçilen yararlanıcı adaylarının, faaliyet öncesinde sunmaları gereken tüm belgeleri hareketlilik tarihlerinden en az 15 gün önce Koordinatörlüğümüze sunmaları beklenmektedir. Yararlanıcıların, sunmuş oldukları davet mektuplarında yer alan hareketlilik başlangıç tarihi geldiğinde, henüz gidiş işlemlerini tamamlamamış olmaları, faaliyetten vazgeçmiş olarak değerlendirilmeleri sonucunu doğuracaktır.

Ulusal Ajans tarafından 2017-2018 dönemi için tahsis edilecek hibelerin, faaliyet döneminiz öncesinde Üniversitemize ulaşmamış olması durumunda, hareketliliğe hibe almaksızın (faaliyet dönemi içinde ya da sonrasında alacak şekilde) başlama olasılığınızı göz önünde bulundurunuz. 

Lütfen, seçilmiş olduğunuz ülkeye ilişkin uygun öğrenci/staj vize uygulamalarını araştırarak işlemlerinizi yürütünüz. 

Oluşabilecek maddi hatalara karşın, sonuçların ilanını takiben 16/05/2017 günü mesai saati -17:30- bitimine kadar adayların dilekçe ile itirazda bulunmaları mümkündür. Telefon ya da e-posta ile yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınamayacaktır. Açıklanan sonuçlar, itirazların değerlendirilmesini takiben kesinlik kazanacaktır.

Başarılar dileriz.

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü