2018-2019 Öğrenim Hareketliliği Hibelendirmeleri Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz,

Bilindiği üzere, 2018-2019 Erasmus Öğrenim Hareketliliğine seçilecek öğrencilerimizin,öncelikle bir yarıyıllık faaliyetleri için hibe desteği sağlanabileceği, ilanımızda ve sonuç açıklama duyurumuzda belirtilmişti. Ulusal Ajans Başkanlığınca, 2018 dönemi için Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarı açıklanmış olup, Koordinatörlüğümüzce yapılan çalışma sonucunda, 2018-2019 öğrenim hareketliliğine seçilen tüm öğrencilerin bir akademik yıl süreyle faaliyete “hibeli” olarak katılabilmelerine karar verilmiştir. Buna bağlı olarak, öğrencilerin kendi durumlarına uygun aşağıdaki işlem basamaklarını takip etmeleri beklenmektedir. 

1- Gidilecek üniversiteye bir yıllık faaliyet gerçekleştirmek üzere başvurmuş ve davet mektubu almış / alacak olanların;

  • Koordinatörlüğümüzle henüz sözleşme imzalamamışlarsa, bir yıllık faaliyet için hibe sözleşmesi imzalamaları,
  • Koordinatörlüğümüzle bir yarıyıl hibeli olarak sözleşme imzalamışlarsa, bir yıl hibe alabilmek için sözleşmelerini yenilemeleri,

 

2- Gidilecek üniversiteye bir yarıyıllık faaliyet için başvurmuş, ancak dönemlerini uzatmak isteyenlerin, 

  • Gidilecek üniversiteden ikinci dönem için de onay ve davet mektubu almalarını takiben, bölüm / fakülte koordinatörlerinden de onay almaları ve ilgili belgeleri (davet mektubu, ikinci dönem öğrenim anlaşması) sisteme yükledikten sonra, ikinci dönem için Koordinatörlüğümüzle sözleşme imzalamaları gerekmektedir. 

Dönem uzatma işlemi, güz yarıyılı öğrencileri için faaliyete başlandıktan sonra da yapılabilir. Bununla birlikte, faaliyete bahar yarıyılında başlayacak öğrencilerin, bir sonraki akademik yıla sarkacak şekilde dönem uzatmaları mümkün olamayacaktır. Sorularınız için lütfen “euoffice@ankara.edu.tr” adresini kullanınız. 

2018 dönemi hibeleri henüz Koordinatörlüğümüz hesaplarına aktarılmamış olduğundan, ödeme işlemlerine başlanmamıştır. Bu sürecin Eylül 2018 ortasında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Öğrencilerimizin bu durumu gözeterek faaliyet planlamalarını yapmaları önemlidir. 

Saygı ile duyurulur.

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü