2018 Proje Dönemi Erasmus Ders Verme Hareketliliği İlanı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS+ PROGRAMI

2018 PROJE DÖNEMİ

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İLANI

 TAM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

 • 2018 proje dönemi ders verme hareketliliği 01 Haziran 2018 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki faaliyetleri kapsamaktadır.

 

 • Seçim sonuçları açıklandıktan sonra seçilen adaylar 31 Mayıs 2020’ye kadar hareketliliklerini tamamlamış ve dönmüş olmalıdır. 
İLAN TARİHİ:  28 EYLÜL 2018
SON BAŞVURU TARİHİ:  31 EKİM 2018
BİRİMLERCE BAŞVURU EVRAKININ KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZE GÖNDERİLMESİ İÇİN SON TARİH  

7 KASIM 2018

 

 

   

Başvuru Nasıl Yapılmalı:

Hareketlilik başvuruları internet üzerinden (app.erasmus.ankara.edu.tr) alınacaktır. app.erasmus.ankara.edu.tr adresine giriş yaptıktan sonra kullanıcı olarak  kayıt olunması gerekmektedir. Kayıt olurken gerekli bilgiler doldurulmalıdır ve ‘Rol’ yazan kısımda ‘Outgoing Staff’ işaretlenmelidir. Kayıt tamamlandıktan sonra e-posta adresinize gelecek etkinleştirme linki tıklanarak hesap aktive edilmelidir. Yine aynı adresinize gelecek şifre, bundan sonra app.erasmus.ankara.edu.tr adresine giriş yaparken kullanacağınız şifre olacaktır. E-posta adresiniz ve yeni şifreniz ile başvuru adresine tekrar girerek ‘Ders Verme Başvuruları’ linkinden ‘Başvur’ linkine tıklayarak başvurularınızı yapabilirsiniz. Başvuracak öğretim elemanlarımızın, başvurularını internet üzerinden yaptıktan sonra alacakları başvuru formu çıktılarını, davet mektubu kopyalarını ve taslak iş planlarını ilgili fakülte koordinatörlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru  Evrakı:

 1. Çevrimiçi (online) yapılan başvurunun imzaları tamamlanmış PDF çıktısı.
 1. Misafir olunacak üniversiteden gelen davet mektubu

Önemli Not: yukarıdaki belgeler, birimlere teslim edildikten sonra Koordinatörlüğümüze ilgili birimlerce gönderilmelidir.

 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 • Ders verme hareketliliğinin hedefleri şunlardır:
 • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkânı vermek,
 • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek,
 • Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda destek olmak.

Ders verme hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin tabiiyetinin aşağıdakilerden biri olması gereklidir;

  • Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelerin vatandaşı
  • Programlara katılan Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke vatandaşı
  • Katılımcı ülkelerde daimi ikamet sahibi olan veya bu ülkeler tarafından mülteci olarak tanınmış veya vatansız birey.   

Ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile gönderen yükseköğretim kurumu arasında kurumlar arası anlaşma olması ve her iki tarafın da EÜB sahibi olması gerekir. 

 1. Üniversitemiz anlaşmalı kurumların listesi için http://app.erasmus.ankara.edu.tr/ 

Hibe kısıtlı olduğundan, programdan mümkün olduğunca çok personelin yararlanabilmesi için başvuruları takiben Koordinatörlüğümüzün hesaplamalarının ardından, hareketlilik günleri ve katılacak personel sayılarında azaltma yapılabilir

 

Ders Verme Hareketliliği Nedir ve Kimler Yararlanabilir?

 

 • Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

 

 • Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

 

 • Erasmus+ Programı’nda en az 8 saat ders verilmesi gerekmektedir.

 

 • Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir

 

 

Hareketlilik Süresi:

 

 • Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur).
 • Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Ancak, Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en fazla 5 iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş 2 gün yol) olarak sınırlandırmıştır.

 

Ders Verme Hareketliliği Gerçekleştirilebilecek Ülkeler:

AB-Dışı Program Ülkeleri

Makedonya

İzlanda

Lihtenştayn

Norveç

 

Avrupa Birliği Üye Devletleri

Belçika İrlanda Litvanya Avusturya Finlandiya
Bulgaristan Yunanistan İspanya Polonya İsveç
Çek Cumhuriyeti Fransa Lüksemburg Portekiz İngiltere
Danimarka Hırvatistan Macaristan Romanya  
Almanya Güny Kıbrıs Rum Yönetimi Malta Slovenya  
Estonya Letonya Hollanda Slovakya  
     

Hibe ve Seyahat Koşulları:

Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

Ülke Grupları Ülke Günlük Hibe Miktarı (Avro)
 1.Grup 

 

İngiltere, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

 

 153
 2. Grup  Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan  136
 3. Grup  Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makendonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

 119
     

 

 • Erasmus hibesinin %80’i gitmeden önce, kalan %20’si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
 • 2018 proje dönemi hareketliliği hibesi  28 Eylül 2018 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek faaliyetler içindir.
 • Dileyen personel ders verme hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.
 • Ders verme hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır. 
 • Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Bu ödeme, yurt dışında geçirilen döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır.
 • Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; Yurt dışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Seyahat gideri ödemeleri:

 • Mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. Örneğin; ders vermek üzere Berlin’e gidecek bir öğretim elemanı, bu linkte Ankara-Berlin arası mesafeyi tespit ettikten sonra mesafe aralığına göre kendisine ödenecek seyahat masrafını hesaplamalıdır.

Mesafeye Göre Ödenecek Seyahat Bedeli:

-10 ila 99 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 20 Avro

-100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 180 Avro

-500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 275 Avro

-2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 360 Avro

-3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 530 Avro

-4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 820 Avro

-8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: 1100 Avro

Aşağıda belirtilen ödeme kalemleri dışındaki harcamalar faydalanıcıya aittir.

 • Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personele, faaliyete başlamadan önce ödenecek hibe miktarının hesaplanması sırasında, personelin hazırlamış olduğu ve taraflarca onaylanmış öğretim programı dikkate alınır.
 • Öğretim programında ders verme hareketliliği ile ilişkili olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler ve gidiş/dönüş günleri için (o günlerde faaliyet yapılmasa bile) günlük hibe ödemesi yapılır. Ders verme hareketliliğine ilişkin faaliyette bulunulmayan günler için günlük hibe ödemesi yapılmaz.
 • Seyahat edilen günlerin dışında, ders verme hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde tam gün ya da tam güne yakın faaliyette bulunduğu öğretim programında görülmeli ya da katılım sertifikası ile belgelendirilmelidir. Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da ders verme hareketliliği ile ilgisi bulunmayan faaliyetlerin gerçekleştirildiği günler için hibe ödemesi yapılmaz.
 • Faaliyetten faydalanan personelin dönüşünü takiben, kalan ödemenin yapılabilmesi için, “öğretim programı” ile birlikte karşı üniversiteden temin edilen “katılım sertifikası” dikkate alınır. 
 • Öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında faydalanıcının en az 8 saat ders verdiği açıkça görünmediği takdirde hibe ödemesi yapılmaz.
 • Harcırah ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın ve avro olarak yapılır.
 • Hareketlilik gerçekleşmeden önce ödeme yazıları ilgili birimlere gönderilir  ve hesaplanan hibe tutarının %80’i ödenir. Hareketlilik tamamlandıktan sonra ilgili evrakların AB Ofisi’ne teslimini takiben kalan %20 ve seyahat giderlerinin ödemesi yapılır.
 • Seyahatin başlangıç noktasının gönderen kuruluşun bulunduğu, faaliyetin gerçekleştirildiği yerin de ev sahibi kuruluşun bulunduğu yer olduğu varsayılır. Seyahat başlangıç noktasının gönderen kurumun bulunduğu şehirden farklı bir şehir olması ya da faaliyetin ev sahibi kurumun yerleşik olduğu şehirden başka bir şehirde gerçekleşiyor olması halinde, değişiklik seyahatin farklı bir mesafe bandına girmesine yol açıyorsa, seyahat faturaları istenir ve  gerçekleşen mesafe bandına göre hibe verilir. Farklı bir başlangıç noktası ya da faaliyet yerinin rapor edilmesi halinde bu farklılığın sebebi raporda belirtilir, olası denetimlerde sunulmak üzere seyahat başlangıç ve bitiş noktalarını gösteren belgeler ve faturalar personel dosyasında muhafaza edilir. Hareketlilik gerçekleştirilecek şehre ulaşmak amacıyla yurt içinde ya da gidilen ülke içinde aktarmalı uçuş yapılıyor veya otobüs/tren/hususi araç ile yurt içinde bulunan bir havaalanına ulaşılıyor ya da ev sahibi kurumun bulunduğu hedef şehre ulaşmak için yapılan ülke içi seyahat masrafları toplamı 225 Avroyu aşıyorsa (gidiş-dönüş seyahati birlikte her iki ülkede harcanan toplam maliyet); bu masrafların başvuru formunda gerekçelendirilmesi ve kanıtlayıcı belgeler ile desteklenmesi şartıyla, yararlanıcıya (refakat eden kişiler dâhil) 180 avro ek seyahat hibesi verilebilir. Hibe verilmesi durumunda yurt içi seyahat masraflarını kanıtlayıcı belgeler yararlanıcı dosyasında saklanır.
 • Faaliyetin gerçekleşmemesi durumunda yapılan tüm ödemeler yararlanıcıdan geri alınır.

 

Hareketliliğe Katılacak Personelin Belirlenmesi:

Seçimler, Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen önceliklere ve Üniversitemizce onaylanan seçim ölçütlerine göre, AB Eğitim Programları Koordinatörlüğünce gerçekleştirilecektir. Ulusal Ajans tarafından tahsis edilecek hibenin başvuran adayların hepsine yetmemesi durumunda, öncelik sırası şöyle olacaktır:

 • Toplamda 20 adet kontenjan için seçim yapılacaktır. Ancak Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize sağlanacak hibenin yetersiz olması durumunda seçilecek aday sayısında azaltmaya gidilebilecektir.
 • Engelli personel önceliklendirilir (zorunlu).
 • Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklerindirilir (zorunlu)

 

(11 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir)

ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

EK SEÇİM ÖLÇÜTLERİ

 

Aşağıdaki seçim ölçütleri, Ulusal Ajans Başkanlığınca ilgili yıl için yayımlanan “Erasmus Uygulama El Kitabı”nda yer alan ders verme hareketliliği seçim ölçütlerine ek olarak kararlaştırılmıştır.

 

Ulusal Ajanstan Alınması Planlanan/Alınan Toplam Hibenin İlk Kez Başvuranların ToplamBütçe Maliyetinden Fazla Olması Durumunda (Hibenin Yetmesi Halinde): Ulusal Ajanstan Alınması Planlanan/Alınan Toplam Hibenin İlk Kez Başvuranların Toplam Bütçe Maliyetinden Az Olması Durumunda (Hibenin Yetmemesi Halinde):
SEÇİM ÖLÇÜTLERİ SEÇİM ÖLÇÜTLERİ
– İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir (Erasmus Uygulama El Kitabına göre zorunludur) – Engelli personel önceliklendirilir (EUEK’na göre zorunludur)
–Yabancı dil yeterlilik belgesi sunmak önceliklendirilir.(EUEK’na göre zorunludur) 

-Engelli personel önceliklendirilir (EUEK’na göre zorunludur)

– Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklerindirilir (EUEK’na göre zorunludur)
– Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklendirilir  (EUEK’na göre zorunludur) İlk kez katılacaklar içinden;
Artan bütçe için aşağıdaki ölçütlere göre personel seçilir;  – Erasmus fakülte/enstitü/yüksekokul/bölüm/anabilim dalı- koordinatörü olarak görev yapıyor olmakönceliklendirilir.    (Eklenen ölçüt)
– Fakülte/enstitü/yüksekokul/bölüm/anabilim dalı Erasmus koordinatörü olarak görev yapıyor olmak önceliklendirilir. (Eklenen ölçüt) – Açılmış bir İngilizce programda ders veriyor olmak önceliklendirilir. (Eklenen ölçüt)
– Açılmış bir İngilizce programda ders veriyor olmak önceliklendirilir.  (Eklenen ölçüt)  
– Bir ve birden çok kez faaliyete katılanlar, en az katılımdan başlanarak sıralanır.  

 

 • https://app.erasmus.ankara.edu.tr/tr/agreement/list linkinde yer alan ve birimizin ders verme hareketliliğini içeren anlaşmalar doğrultusunda hareketlilik planlanmalıdır. Her akademik bölüm kendi bölümünüm Erasmus Anlaşması’ndan yararlanabilir. Anlaşmanın olmadığı yükseköğretim kurumuna hareketlilik gerçekleştirilemez.

 

 • Tüm başvurular birim koordinatörlüklerince alındıktan sonra, AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü’ne gönderilecektir(seçim tutanağı yollanmayacak sadece başvuru evrakları gönderilecektir). Başvurular merkez komisyon tarafından değerlendirilecek (eskiden her birim kendi komisyonu tarafından değerlendirerek yollamaktaydı, artık tüm birimler için tek bir merkezi komisyon oluşturulmuştur ve seçimler ve tutanaklar bu komisyon tarafından yapılmaktadır) ve seçim sonuçları birimlere iletilecektir.

 

 • Koordinatörlüğümüze iletilen adaylar arasından, yukarıda yer alan ölçütler doğrultusunda asil ve yedek listeler oluşturulacak ve AB Ofisi internet sayfasından (erasmus.ankara.edu.tr) duyurulacaktır. Bütçe olanaklarında bir artış olması halinde, yedek adayların da hareketliliğe katılmalarının mümkün görülmesi halinde,  Koordinatörlüğümüzce ilgili adaylarla, öncelik sırasına göre iletişime geçilecektir.

ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ:

 Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi engelli personelin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ek hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Ek hibe başvuru formları https://goo.gl/srJwkS sitesinde yayınlanmaktadır. Merkez herbir başvuruyu değerlendirir ve ke hibe verilip verilmeyeceğini, verilecekse hibe miktarını kararlaştırır. Faaliyet sonrasında ek hibenin kullanımına yönelik faturaları ibraz etmek zorunludur.

Detaylı Bilgi İçin euoffice@ankara.edu.tr