2019  Erasmus Staj Hareketliliği 1. İlanı Seçim Sonuçları

2019  Erasmus Staj Hareketliliği 1. İlanı Seçim Sonuçları aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır.

2019-2020 STAJ SONUÇLARI

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA!

Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarları henüz belli olmadığından, tüm başvuru sahipleri aday statüdedir. Hibelerin yararlanıcılara ödenmesi, ancak Üniversitemize ulaşmasını takiben gerçekleşebilecektir. (Tahminen Eylül 2019) Öğrencilerimizin bu durumu gözeterek faaliyet gerçekleştirmesi önemlidir.

Seçilen öğrencilerimizden, faaliyete katılmaktan feragat etmek isteyecek adayların, bu durumlarını 17 Haziran 2019 tarihine kadar Koordinatörlüğümüze bildirmeleri halinde, gelecek başvuru dönemlerinde -10 puan uygulanmayacaktır. Aksi takdirde, takip eden Erasmus başvurularında toplam puanlarından 10 puan eksiltilecektir.

Alınan geçerli başvurulardan asil / hibeli olarak seçilen adayların azami 3 ay süreyi aşmayacak şekilde, hibelendirilmesine karar verilmiştir. Bununla birlikte, yararlanıcı adayları 3 ayı aşacak faaliyet sürelerinin kalan bölümlerini hibesiz olarak gerçekleştirebileceklerdir. Aynı şekilde, yedek listede yer alan adaylar, faaliyetlerini hibesiz olarak gerçekleştirebileceklerdir

“Online Language Support – OLS- dil sınavı ve dil kursları” yararlanıcıların kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.

Katılmaya hak kazanan öğrencilerimizin internet sitemizdeki (erasmus.ankara.edu.tr) Öğrenci Staj Hareketliliği Yol Haritasını dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. 

Seçilen yararlanıcı adaylarının, faaliyet öncesinde sunmaları gereken tüm belgeleri hareketlilik tarihlerinden en az 15 gün önce Koordinatörlüğümüze sunmaları beklenmektedir. Yararlanıcıların, sunmuş oldukları davet mektuplarında yer alan hareketlilik başlangıç tarihi geldiğinde, henüz gidiş işlemlerini tamamlamamış olmaları, faaliyetten vazgeçmiş olarak değerlendirilmeleri sonucunu doğuracaktır.

Lütfen, seçilmiş olduğunuz ülkeye ilişkin uygun öğrenci/staj vize uygulamalarını araştırarak işlemlerinizi yürütünüz. 

Engelli yararlanıcı adaylarının yararlanabilecekleri ek hibe olanaklarına ilişkin bilgi, Erasmus Uygulama El Kitabında yer almakta olup, bu kapsamda başvuru yapacak adaylar, engel durumlarını gösterir belgeleriyle birlikte Koordinatörlüğümüze başvurmalı ve ek hibe talep formunu doldurmalıdır. 

Oluşabilecek maddi hatalara karşın, sonuçların ilanını takiben 17 Haziran 2019 günü mesai saati -17:30- bitimine kadar adayların dilekçe ile itirazda bulunmaları mümkündür. Telefon ya da e-posta ile yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınamayacaktır. Açıklanan sonuçlar, itirazların değerlendirilmesini takiben kesinlik kazanacaktır.

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılması ihtimalinin gerçekleşmesi halinde,  bu ülkeye hareketlilik gerçekleştiren veya gerçekleştirmeyi planlayan bireylerin durumuna yönelik olarak Komisyon tarafından hazırlanan belgeyi, aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. Brexit’le ilgili olarak daha önce duyurusu yapılan aşağıdaki linklerin takibi de güncel bilgilerin edinilmesi için önem taşımaktadır.

Saygılarımızla,

factsheet-studying-volunteering-no-deal_en

Başarılar dileriz.

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü