Koordinatörlüğümüzce yayımlanan 2019 Proje Dönemi Erasmus Personel Hareketliliği ilanı çerçevesinde, başvuruda bulunacak adayların seçim sürecinde kullanılmak üzere, ücretsiz bir yabancı dil sınavı düzenlenecektir. 
Sınav, TÖMER tarafından 13 Kasım 2019 tarihinde 10:00-12:00 Saatleri arasında tek oturum ve çoktan seçmeli test olarak gerçekleştirilecektir. (Adres; Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi Şevket Aziz Kansu Binası 5. Kat)
Daha önceden, ilanda belirtilen sınav türlerinden bir puana sahip olan veya son 5 yıl içinde Koordinatörlüğümüzce düzenlenmiş yabancı dil sınavlarına katılmış adayların, sınava girmeleri zorunlu değlidir. 
Sınav başvuruları “app.erasmus.ankara.edu.tr” adresinden, “Başvurularım > Sınav Başvurularım” menüsünden yapılacak olup, başvuru formu çıktsını teslim etmeye gerek bulunmamaktadır. 
Sınava başvuru yaptığı halde, mazeretsiz olarak katılmamış olan adayların, gelecek Erasmus başvurularından 5 puan eksiltme yapılacaktır. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Erasmus Uygulama El Kitabı)
Başarılar dileriz. 
AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü
ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sınav sadece Ankara Üniversitesi personeli için düzenlenmiştir. Öğrenciler için yapılacak genel sınav, ayrıca duyurulacaktır.