2020-2021 Erasmus Staj İlanı Sonucu Metni

2020-2021  Erasmus Staj Hareketliliği İlanı Seçim Sonuçları

Yayınlanma tarihi 26.06.2020

                                                               UYARI !!!!

Değerli Öğrencilerimiz:  2020/2021 Staj İlanı Sonucu neticesinde faaliyete gitmeye hak kazanan öğrencilerimizin, gidilmesi planlanan ülkenin uçuş yasakları kalkmadan,  vize randevu ve prosedürleri başlamadan önce masraf yapmamaları (uçak bileti satın alma, konaklama satın alma vb.) önemle duyurulur. Vize ve uçuş serbestisi gelmeden masraf yapmanız ve olası uçuşların açılmaması durumunda, yapacağınız masraflar karşılanmayacaktır.

2020-2021  Erasmus Staj Hareketliliği İlanı Seçim Sonuçları sayfanın en altında bulunan “Staj Sonuç Listesi” ndeki bağlantıda yer almaktadır.

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA!

Seçilen öğrencilerimizden, faaliyete katılmaktan feragat etmek isteyecek adayların, bu durumlarını 03 Temmuz 2020 tarihine kadar Koordinatörlüğümüze bildirmeleri (dilekçe yazıp mail ile yollamak suretiyle) halinde, gelecek başvuru dönemlerinde -10 puan uygulanmayacaktır. Aksi takdirde, takip eden Erasmus başvurularında toplam puanlarından 10 puan eksiltilecektir.

Alınan geçerli başvurulardan asil / hibeli olarak seçilen adayların 3 ay süreyle  hibelendirilmesine karar verilmiştir.

Faaliyetler, 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2022 arasında gerçekleştirilebilir. Proje bitiş tarihi olan 31 Mayıs 2022 itibariyle asgari staj süresi olan 2 ay tamamlanmış olmalıdır. (dolayısıyla faaliyete başlanabilecek en son tarih 31 Mart 2022’dir);

“Online Language Support – OLS- dil sınavı ve dil kursları” yararlanıcıların kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.

Katılmaya hak kazanan öğrencilerimizin internet sitemizdeki (erasmus.ankara.edu.tr) Öğrenci Staj Hareketliliği Yol Haritasını dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. 

Seçilen yararlanıcı adaylarının, faaliyet öncesinde sunmaları gereken tüm belgeleri hareketlilik tarihlerinden en az 30 gün önce Koordinatörlüğümüze sunmaları beklenmektedir. Yararlanıcıların, sunmuş oldukları davet mektuplarında yer alan hareketlilik başlangıç tarihi geldiğinde, henüz gidiş işlemlerini tamamlamamış olmaları, faaliyetten vazgeçmiş olarak değerlendirilmeleri sonucunu doğuracaktır.

Lütfen, seçilmiş olduğunuz ülkeye ilişkin uygun öğrenci/staj vize uygulamalarını araştırarak işlemlerinizi yürütünüz. 

Engelli yararlanıcı adaylarının yararlanabilecekleri ek hibe olanaklarına ilişkin bilgi, Erasmus Uygulama El Kitabında yer almakta olup, bu kapsamda başvuru yapacak adaylar, engel durumlarını gösterir belgeleriyle birlikte Koordinatörlüğümüze başvurmalı ve ek hibe talep formunu doldurmalıdır. 

Oluşabilecek maddi hatalara karşın, sonuçların ilanını takiben 03 Temmuz 2020 günü mesai saati -17:30- bitimine kadar adayların dilekçe ile itirazda bulunmaları mümkündür.  Açıklanan sonuçlar, itirazların değerlendirilmesini takiben kesinlik kazanacaktır.

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılması ihtimalinin gerçekleşmesi halinde,  bu ülkeye hareketlilik gerçekleştiren veya gerçekleştirmeyi planlayan bireylerin durumuna yönelik olarak Komisyon tarafından hazırlanan belgeyi, aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. Brexit’le ilgili olarak daha önce duyurusu yapılan aşağıdaki linklerin takibi de güncel bilgilerin edinilmesi için önem taşımaktadır.

Brexit Duyurusu

Staj öğrencilerimiz için düzenlenecek “Online Oryantasyon” etkinliği 1 Temmuz 2020  Çarşamba günü saat 14:00’te Koordinatörlüğümüzün YouTube kanalından gerçekleştirilecektir.

Covid-19 Salgını nedeniyle, planlanan staj faaliyeti tarihi yakın olan ve henüz ilgili ülkeye seyahat yasağı kalkmamış, vize randevuları açılmamış vb durumda olan öğrenciler, dilekçe ile Koordinatörlüğümüze (erasmus@ankara.edu.tr) başvurmaları halinde, faaliyetlerini aynı proje döneminde kalmak kaydıyla, ileri bir tarihe erteleyebileceklerdir. 

Saygılarımızla, başarılar dileriz.

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü