DİKKAT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13 Mart 2020 tarihli (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx) duyurusunun 4. Maddesinde, ikinci bir duyuruya kadar tüm akademik değişim programlarının durdurulduğu belirtildiğinden,  Yaşanmakta olan virüs salgını nedeniyle, bu ilan kapsamında alınan başvurular, ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmıştır. 
 
Değerli Öğrencilerimiz,
2020-2021 Erasmus Öğrenim Hareketliliği TASLAK sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Sonuçlar, itiraz haftasını (02/03/2020’a kadar itiraz edilebilir) takiben, fakülte / bölüm koordinatörlerinin onayı ve Erasmus Seçim Komisyonu’nun kararı ile kesinlik kazanacaktır. Lütfen sonuçlarla birlikte, aşağıdaki açıklamaları da dikkatlice okuyunuz.
 
SONUÇLAR KALDIRILMIŞTIR
Seçilen öğrencilerin, bu aşamda sisteme yüklemesi gereken belgeler. 
1-      Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu (app.erasmus.ankara.edu.tr adresinden başvuru yapıldıktan sonra alınacak çıktı, adayın kendi imzası ve birim koordinatörü imzası alındıktan sonra taranıp, aday tarafından sisteme yüklenecektir. )
2-      Türkçe veya İngilizce Europass CV formatında özgeçmiş
Koordinatörlüğümüze belge teslimine gerek yoktur. Bu belgeler, taranıp app.erasmus.ankara.edu.tr portalına yüklenecektir. 


1- Seçildiği ilan edilen tüm yararlanıcılar “ADAY” statüsündedir. Adayların faaliyete katılımları, ancak Ulusal Ajans tarafından 2020 proje döneminde Üniversitemize tahsis edilecek hibenin kesinlik kazanmasını takiben mümkün olacaktır. Koordinatörlük, beklenen hibenin altında hibe alınması durumunda adayların açıklanan faaliyet süresinden daha az sürede katılımlarına ya da hiç katılmamalarına karar verebilir. Seçilen adaylar bir yarıyıl için hibe ile desteklenmek üzere seçilmişlerdir. (Ders programı bir yıl üzerinden planlanan Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri hariç) “Yerleştirilen dönem” ile “hibe alınacak dönem” karıştırılmamalıdır. Adaylar bir yıl için yerleştirilmiş olsa dahi bir yarıyıl hibe almak üzere seçilmişlerdir.
2- Kontenjan kalmaması nedeniyle yerleştirilemeyen ve yedek kalan adaylar, seçim süreci sonrasında imzalanmış olan anlaşmaları kontrol ederek bu kontenjanların boş kalanlarından yararlanmayı talep ederlerse, bir dilekçe (Ek yerleştirme dilekçesi) ile 02/03/2020  tarihine kadar Koordinatörlüğümüze şahsen başvurabilirler. Halihazırda yerleşmiş olan adayların, yeniden başvuruda bulunmaları ve yer değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
3- Oluşabilecek maddi hatalara karşın, sonuçların ilanını takiben 02/03/2020  günü mesai saati -17:30- bitimine kadar adayların dilekçe ile itirazda bulunmaları mümkündür. Telefon ya da e-posta ile yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınamayacaktır. Açıklanan sonuçlar, itirazların değerlendirilmesini takiben kesinlik kazanacaktır.
(TÖMER ya da uygun görülen diğer kurumlarda bireysel sınava giren adayların puanlarına ilişkin yaptıklara itirazlara ilişkin açıklama: Bireysel yabancı dil sınavında esas alınan puan, Avrupa Diller Ortak Çerçevesi – CEFR – uygun olarak bildirilen (A2, B1 gibi) toplam sonuç puanıdır. Bu puan, ÖSYM ve Üniversitemizce kabul edilen dönüştürme tablosu esas alınarak seçime yansıtılmaktadır. Sadece çoktan seçmeli test bölümünün sonucunun dikkate alınması yönündeki talepler değerlendirilmemektedir)
4- Katılımcılar için faaliyet öncesi düzenlenecek “oryantasyon” etkinliğinin günü ve yeri ayrıca duyurulacaktır. Düzenlenecek oryantasyon programlarından en az birisine katılmak zorunludur. 
5- Katılımcılar, bundan sonraki işlem basamakları için “Öğrenim hareketliliği yol haritasını” dikkatle incelemelidir.
6- Seçim sonuçlarına “app.erasmus.ankara.edu.tr” portalına giriş yapılarak da erişilebilir.
7- Lütfen duyurular sayfamızı ve e-posta adreslerinizi sıkça kontrol ediniz. Tüm bilgilendirmeler için resmi iletişim kanalımız, e-posta adresiniz olacaktır.
8- Erasmus öğrenim hareketliliğine seçildiği halde, sonradan faaliyete katılmaktan vazgeçen adaylar, vazgeçme işlemlerini “app.erasmus.ankara.edu.tr” sistemine giriş yaparak “vazgeçme” sekmesi altından yaptıkları ya da  “feragat” dilekçelerini itiraz haftası olan 02/03/2020 tarihine kadar Koordinatörlüğümüze iletmeleri halinde, gelecek Erasmus seçimlerinde -10 puan uygulamasından muaf olacaklardır. Bu tarihten sonra mücbir sebep olmaksızın Erasmus hakkından vazgeçen adayların, müteakip başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşülecektir.
9- Seçilen adayların, seçildikleri üniversitelerin ilgili Erasmus internet sayfalarını incelemeleri ve başvuru yöntem ve tarihlerini öğrenmeleri gerekmektedir. Karşı üniversitelere bildirimler (nomination) Koordinatörlüğümüzce yapılacaktır. Bunu takiben başvuru prosedürleri adayların kendileri tarafından takip edilecektir. Başvuru tarihlerinin kaçırılması durumunda hakkınızın yanacağını lütfen dikkate alınız.
10- Başvuru aşamasında bir akademik yıllık faaliyet seçtiği halde, sadece bir yarıyıl için yerleştirilmiş adayların bu durumları, mevcut ikili anlaşmanın bir yarıyılı kapsıyor olmasındandır. Bu adaylar, güz dönemi için faaliyet başladıklarında, karşı üniversitenin ve kendi bölümünün kabul etmesi halinde, faaliyetlerini (hibe durumu sonradan belli olacaktır) bir yıl uzatabilirler. 
11- Seçilen adayların Üniversitemizde yürütecekleri işlemlere ilişkin yol haritasına “Belgeler ve Formlar” bölümünden erişebilirsiniz.
12- Seçilmiş bulunulan üniversitelerin öğrenim diline ilişkin koşullara dikkat edilmesi ve talep edilecek dil sertifikalarının başvuru aşamasında sunulması önem arz etmektedir. Dil yeterlilikleri konusunda yaşanabilecek mağduriyetlerde sorumluluk yararlanıcılara aittir. 
13- YTB burslusu öğrencilerin, Erasmus faaliyetine katılma koşullarını Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığından teyit etmeleri beklenmektedir. 
14- Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe:
Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere ilanımızda  belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir. 
Saygı ile duyurur, başarılar dileriz.
AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü