2021-2022 Güz Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliği Tam İlan Metni İçin Tıklayın

Başvuru süreci görseli için tıklayınız

 

2021-2022 ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

 
Yayınlanma tarihi 7 Ocak 2021

 
2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI
(2020 Proje Dönemi)
Değerli Öğrencilerimiz,
Erasmus öğrenim hareketliliğine ilişkin başvurunuzu yapmadan önce, internet sayfamızda yer alan diğer duyurularla birlikte, aşağıdaki açıklamaların tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve tercihlerinizi yapmadan önce, karşı kurumların özel koşullarını internet sayfamızdaki anlaşmalar sayfasından ve kendi Erasmus sayfalarından inceleyiniz.
 
Erasmus + Programı kapsamında 2021-2022 akademik yılı güz dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda sunulmuştur. Söz konusu ilan 2020-2021 Güz döneminde (Hukuk ve Diş Hekimliği Fakülteleri için, en geç 31 Mayıs 2022’de sona ermek kaydıyla bir akademik yıl) gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır.  Bu tarih aralığı dışında gerçekleştirilen hareketlilikler, hiçbir şekilde bu ilan kapsamında değerlendirilemez.
2021 proje dönemi teklif çağrısı, henüz AB Komisyonu tarafından yayımlanmamış olup, Erasmus Programının yeni dönemi hayata geçirildiğinden, ayrıca bahar dönemi için ilana çıkılacaktır.
Birimlerimizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrenciler, kendi birimlerine ait kontenjanlara başvuruda bulunabileceklerdir. 2021-2022 döneminde geçerli olacak kontenjanlara“app.erasmus.ankara.edu.tr” adresindeki “Anlaşmalar Listesi” menüsünden erişilebilir. Bu listede belirtilen kontenjanlar, gönderilebilecek azami öğrenci sayısını göstermektedir. Kontenjanlarda, ilan süresince değişiklik olabilir.
 
Koordinatörlük, tahsis edilecek hibe toplamının, tüm seçilecek öğrencilere yetemeyeceğini öngörmesi durumunda, daha az sayıda öğrencinin faaliyete hibeli olarak katılmalarına  karar verebilir.
 
Öğrenciler tercih yaparken sadece “Program Ülkeleri” ne ait üniversitelerden yararlanabileceklerdir. Program ülkeleri aşağıda belirtilmiştir. Bunun dışında kalan ülkeler “Ortak Ülkeler” kategorisinde yer almaktadır ve bu çağrı kapsamına girmemektedir.
 

 • AB üyesi ülkeler
 • AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya, Sırbistan)

 
BAŞVURU TARİHLERİ
 
İLAN TARİHİ: 07/01/2021
 
SON BAŞVURU TARİHİ: 27/01/2021 (TSİ 23:55’te sistem başvuruya kapanacaktır)
 
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
 
Başvurular, öncelikle app.erasmus.ankara.edu.tr adresinden online kayıt yapılarak tamamlanmalıdır. Tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Adayların, not ortalamaları başvuru dönemi sonunda, Koordinatörlüğümüzce öğrenci işleri bilgi sisteminden edinilerek yüklenecektir. Bu nedenle, adaylarca not ortalaması girişi yapılmayacaktır.
 
Merkezi yabancı dil sınavına girecek adayların da puanları Koordinatörlüğümüzce yüklenecektir. Adayların giriş yapmasına gerek bulunmamaktadır.
 
Merkezi sınavın haricinde bir puan türü kullanacak adaylar, sistemde bu seçeneği işaretlemeli, puanlarını girmeli ve sınav sonuç belgesini “dosyalar” bölümüne yüklemelidir. Başvuru son tarihinden sonra yüklenecek puanlar dikkate alınmayacaktır.
 
İlk başvuru aşamasında, akademik birimlere ya da Koordinatörlüğümüze herhangi bir belge çıktısı teslimine gerek bulunmamaktadır.
 
 
 
YABANCI DİL SINAVI KOŞULU GENEL HÜKÜMLER
Koordinatörlüğümüzce alınacak Erasmus hareketlilik başvurularında, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen geçmiş merkezi Erasmus sınavlarının yanında (son 5 yıl dâhil), Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı bitirme puanları, Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından bireysel olarak gerçekleştirilen seviye belirleme sınavları (A2 ve üzeri CEFR eşdeğerlikleri* esas alınacaktır) ile YDS’den (son 5 yıl – Üniversite giriş sınavı değil), YÖKDİL’den alınmış olan puanlar geçerli olacaktır.
 
Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan (Bkz. ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu 2017) alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir. Dil ve Edebiyat bölümleri öğrencileri için, uluslararası geçerliliği, ilgili akademik birim tarafından kabul edilen diğer sınavların sonuçları da yüzlük sisteme dönüştürülerek kabul edilecektir.
 
*CEFR Eşdeğerlikleri
C2- 100
C1- 90
B2- 75
B1 – 60
A2 – 45
GENEL HÜKÜMLER

 • Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.
 • Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Bununla birlikte, bu ilana özgü olarak, faaliyet süresi güz dönemi ile sınırlıdır.
 • Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. (Birinci sınıfta okurken başvurularak, ikinci sınıftayken hareketlilikten yararlanılabilinir).
 • Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir.
 • Öğrencilerin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin başvuruve dil koşullarını öğrenmeleri gerekmektedir. Kurumlar her yıl dil şartlarını değiştirebileceklerinden, kurumlar arası anlaşmalarda yazan dil koşullarına ek olarak en güncel ve kesin bilgiye ulaşmak için, karşı kurumların web sayfalarını kontrol etmesi çok önemlidir.
 • Öğrencilerin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin akademik takvimlerini incelemeleri gereklidir. Hem akademik takvim çakışmaları hem de bazı üniversitelerin öğrencileri belirle dönemlerde kabul etmesinden ötürü bu inceleme önem taşımaktadır.
 • Gidilmesi planlanan üniversite ile ders uyumlulukları kontrol edilmeli, konuyla ilgili Erasmus Koordinatörüne danışılmalıdır.
 • Başvuru tesliminden sonra tercih değişikliği yapılamayacağındantercihlerinizi yaparken dikkatli olmanız önem taşımaktadır
 • Ankara Üniversitesi tarafından Erasmus Programına yerleştirilmiş olmanız, karşı kurum tarafından kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir.

 
 
ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR
 Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak

Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

 • Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

 

 • Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması
 • İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması

 

 • Öğrencilerin notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme uyarlanışı, Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca uygulanan dönüştürme tablosuna göre yapılacaktır.
 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.
 • Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Ayrıca, öğrenim hareketliliği faaliyeti için alınabilecek hibenin üst sınırı, varsa daha önceki staj hareketliliği süresini 12 aya tamamlayacak süredir. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.
 • Öğrencilerin puan sıralaması, anabilim dalı / bölüm / fakültelere / enstitülere /yüksekokullara ayrılan kontenjanlara göre ilgili akademik birim içerisinde yapılır.

 
ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERİ
Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2019/2020 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
Akademik başarı düzeyi                       : % 50
Dil seviyesi :                                          : % 50
 (Toplam yüz puan üzerinden)
 Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

 • Şehit ve Gazi çocuklarına: +10 puan[1]
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz her bir faaliyet için) : -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 • Geçtiğimiz yıllarda Üniversitemiz Erasmus Yabancı dil sınavlarına başvurduğu halde girmemiş olanlardan: -5 puan

 
Covid-19 Salgını nedeniyle bir önceki faaliyetinden feragat etmek durumunda kalan adaylardan, puan eksiltmesi yapılmayacaktır.
 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) , (21.11.2017 tarih ve 34249659-E.78918 numaralı yazı ile) 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmalarını uygun değerlendirmeyeceğini belirttiğinden, YTB burslusu olarak gelen öğrenciler ders dönemi için Erasmus programına başvuramazlar. (Lisansüstü programlardaki öğrenciler, YTB’den yazılı onay alarak, tez dönemi için faaliyete katılabilirler)
 
ÖNEMLİ UYARI!!!!
Daha önce hareketlilikten yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir.
 
KONTENJANLAR:
 Üniversitemizin ikili anlaşmalar ve mevcut anlaşmaların kontenjanları bilgisine aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilir. Sadece bu listede yer alan ve ikili anlaşması bulunan birimlerden öğrenci gönderilebilecektir.  Öğrencilerimizin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin bilgilerini ve varsa özel koşullarını aşağıdaki bağlantıda yer alan “detaylar” bölümünden inceleyerek tercih yapması gerekmektedir.
https://app.erasmus.ankara.edu.tr/tr/euc-agreements/list
Özellikle dil (sertifika), konaklama, vize ve sigorta gibi koşullar iyi incelenerek tercih yapılmalıdır. Olası önkoşullarda bir eksiklik olmasına rağmen, ilgili üniversiteye başvuran ve sonrasında bu yeterliliği sağlayamayan öğrencilerin hak kayıplarının sorumlulukları kendilerine aittir.
 
HİBELER:
Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 2 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan


500
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 300

 
 
Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.
 

 • Birleşik Krallık üniversitelerini tercih eden öğrenciler, olası bir olumsuz durumda faaliyete katılamamak dahil tüm sonuçları kabul etmiş olacaklardır.

 
HİBE HESAPLAMA

 • İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin % 80 ‘i ödenir.
 • İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.
 • Faaliyet başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin davet mektuplarında yer alan süreler gibi bilgi ve belgelere göre süre ve hibe konusunda üst sınırbelirlenir
 • Faaliyet tamamlandığında yurt dışında gerçekleşen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam nihai hibesi yeniden hesaplanır. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır.

 
ÖZEL KOŞULLAR:

 • Bu ilan kapsamında seçilecek tüm öğrenciler (bir yıllık eğitim yapan Hukuk ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç), azamibir yarıyıl için hibe almak üzere seçileceklerdir. Seçilen öğrencinin hibe alacağı azami süre, davet mektubunda belirtilmiş bir akademik yarıyıl ile sınırlıdır.

 

 • Bir yıl için hibe verilmesi durumu ve hibeli uzatma taleplerine ilişkin ikinci bir duyuru, hibe imkânı olması halinde Koordinatörlüğümüzce ayrıca yapılacaktır.

 

 • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) sözkonusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak mücbir sebep yoksa asgari faaliyet süresi şartına uygun olmaması nedeniyle kabul edilmemektedir.
 • Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden AB ofisi ile iletişime geçerek, AB ofisine bildirmeleri gerekmektedir. Durumun mücbir bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin onay, Koordinatörlüğümüzce Ulusal Ajans Başkanlığı’na sorularak alınacaktır. Durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (3 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

 

 • DTCF Dilbilim Bölümü; Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrencilerin Öğrenim Hareketliliğini 3. Yarıyılın başıyla 7. Yarıyılın sonu arasında gerçekleştiriyor olması,
 • Eğitim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yabancı dil puanlarının en az 50 olması,
 • Fen Fakültesi öğrencilerinin yabancı dil puanlarının en az 50 olması,
 • Hukuk Fakültesi öğrencilerinin yabancı dil puanlarının en az 50 olması, 
 • İletişim Fakültesi öğrencilerinin yabancı dil puanlarının en az 60 olması ve 1, 2 ve 3 sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması,
 • Siyasal Bilgiler Fakültesinden başvuran öğrencilerinin yabancı dil sınavından en az 60 alması ve 1. ve 2.sınıfta okuyan öğrenciler olması,
 • Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yabancı dil puanlarının en az 50 olması,
 • Hukuk Fakültesi öğrencilerinin yabancı dil puanlarının en az 50 olması, 
 • Veteriner Fakültesi öğrencilerinin yabancı dil puanlarının en az 50 olması gerekmektedir. 
 • Engelli / özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Ek hibe oranı, alınacak toplam Erasmus hibesini geçemez. Özel ihtiyaç desteği hakkında ayrıntılı bilgi, Koordinatörlüğümüzden alınabilir. 
 • Tez aşamasında gidecek öğrencilerin karşı üniversitenin de kabul etmesi halinde ders almalarında bir engel bulunmamaktadır.
 • Yedek Yerleştirme; İptal eden öğrenciler olması durumunda, yedek listede bulunan öğrenciler arasından, karşı kurumun akademik takvimine göre yapılacaktır. Asil aday öğrenci listesinde bulunan bir öğrencinin hakkını iptal ettirmesi, yedek yerleştirmeden yararlanmasını hiçbir şekilde sağlamaz. Bu sebeple tercih yaparken bilinçli şekilde davranınız.
 • Burada belirtilemeyen tüm hususlarda, ilgili yılın Erasmus uygulama el kitabı hükümleri uygulanır. 

 
DİKKAT! Faaliyete katılmak üzere tercih edeceğiniz üniversitelerin (azami 5 tercih) Erasmus sayfalarını mutlaka inceleyiniz ve başta dil yeterliliklerine ilişkin koşullar olmak üzere, bilgi sahibi olarak tercihte bulununuz. Bu koşullarda eksik bilgi sahibi olunarak yapılacak tercihlerin sonucunda, öğrencinin karşı üniversite tarafından kabul edilmemesi veya vize alamaması gibi olası mağduriyetlerde, sorumluluk yararlanıcı adayının kendisine ait olacaktır. 
 
BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ
 
07/01/2021  Erasmus Öğrenim Hareketliliği İlanı ve internet üzerinden başvuru için başlangıç tarihi
 
27/01/2021   TSİ 23:55  İnternet üzerinden başvuru ve (gerekliyse) dil belgesi yükleme için son tarih
 
Şubat 2021 içinde Erasmus Yabancı Dil Sınavı
 
24/02/2021       Taslak sonuç açıklama tarihi ve itiraz haftası başlangıcı
 
03/03/2021       İtiraz haftası bitişi
 
15/03/2021      Kesin sonuç açıklama
 
 [1] 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in çocukları Şehit ve Gazi çocukları sayılır ve Erasmus hareketliliğine başvurmaları halinde +10 puan