Değerli Öğrencilerimiz,
2021-2022 Güz Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliği kesin sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. İtirazları takiben bazı sıralamalarda değişiklik meydana gelmiştir. Lütfen sonuçları kontrol ediniz birlikte, aşağıdaki açıklamaları da dikkatlice okuyunuz.
1- Seçildiği ilan edilen tüm yararlanıcılar “ADAY” statüsündedir. Adayların faaliyete katılımları, ancak adayın yerleştirildiği üniversitece kabul edileceğinin kesinlik kazanmasını takiben mümkün olacaktır. Seçilen adaylar bir yarıyıl için hibe ile desteklenmek üzere seçilmişlerdir. (Ders programı bir yıl üzerinden planlanan Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri hariç) Bununla birlikte, seçimler 2020 proje dönemi bütçesi ile yapıldığından, hiç bir faaliyete 31 Mayıs 2022 sonrası için hibe ödenemeyecektir
2- (Yabancı Diller Yüksekokulundan alınan belgeler ile TÖMER ya da uygun görülen diğer kurumlarda bireysel sınava giren adayların puanlarına ilişkin yaptıkları itirazlara ilişkin açıklama: Bu sınavlarda esas alınan puan, Avrupa Diller Ortak Çerçevesi (CEFR)’ne  uygun olarak bildirilen (B1, B2 gibi) toplam sonuç puanıdır. Bu puan, ÖSYM ve Üniversitemizce kabul edilen dönüştürme tablosu esas alınarak seçime yansıtılmaktadır.)
3- Katılımcılar için faaliyet öncesi düzenlenecek “oryantasyon” etkinliğinin günü ayrıca duyurulacaktır. Düzenlenecek oryantasyon programlarına katılmak zorunludur
4- Katılımcılar, bundan sonraki işlem basamakları için “Öğrenim hareketliliği yol haritasını” dikkatle incelemelidir.
5- Seçim sonuçlarına “app.erasmus.ankara.edu.tr” portalına giriş yapılarak da erişilebilir.
6- Lütfen duyurular sayfamızı ve e-posta adreslerinizi sıkça kontrol ediniz. Tüm bilgilendirmeler için resmi iletişim kanalımız, e-posta adresiniz olacaktır.
7-  Bu tarihten sonra mücbir sebep olmaksızın Erasmus hakkından vazgeçen adayların, müteakip başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşülecektir.
8- Seçilen adayların, seçildikleri üniversitelerin ilgili Erasmus internet sayfalarını incelemeleri ve başvuru yöntem ve tarihlerini öğrenmeleri gerekmektedir. Karşı üniversitelere bildirimler (nomination) Koordinatörlüğümüzce yapılacaktır. Bunu takiben başvuru prosedürleri adayların kendileri tarafından takip edilecektir. Başvuru tarihlerinin kaçırılması durumunda hakkınızın yanacağını lütfen dikkate alınız.
9- Erasmus+ Programının yeni dönemine geçiş yılı olan 2021’de, normal şartlarda yenilenecek olan tüm ikili anlaşmaların, kurumlar tarafından e-posta ile anlaşılması halinde bir yıl daha yenilenmeksizin geçerli olacağı, ilke olarak kabul edilmiştir. Üniversitemiz, tüm paydaş kurumlara bu yöndeki talebini iletmiştir ve bunu takiben ilana çıkılmıştır. Bununla birlikte, başta salgın olmak üzere çeşitli gerekçelerle, karşı kurumlardan gelebilecek “öğrenci kabul etmeme” yönündeki tek taraflı bir karar sonucunda, adayların kurumlarında değişiklik yapılması ya da bunun da mümkün olmaması halinde, faaliyete katılamamak ihtimal dahilindedir. 
10- Seçilen adayların Üniversitemizde yürütecekleri işlemlere ilişkin yol haritasına “Belgeler ve Formlar” bölümünden erişebilirsiniz.
11- Seçilmiş bulunulan üniversitelerin öğrenim diline ilişkin koşullara dikkat edilmesi ve talep edilecek dil sertifikalarının başvuru aşamasında sunulması önem arz etmektedir. Dil yeterlilikleri konusunda yaşanabilecek mağduriyetlerde sorumluluk yararlanıcılara aittir. 
12- YTB burslusu öğrencilerin, Erasmus faaliyetine katılma koşullarını Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığından teyit etmeleri gerekmektedir. 
13- Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe:
Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere ilanımızda  belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir. 
14- Engelli yararlanıcı adaylarının sahip olacakları ek imkanlar ve buna ilişkin yöntemler hakkında, Koordinatörlüğümüz ile iletişime geçilmelidir. 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2021 Kesin Sonuçları

Saygı ile duyurur, başarılar dileriz.
AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü