2020-2021 akademik yılı Ders Verme Hareketliliği için çıkılan ilana dair seçim sonuçlarına aşağıdaki listeden ulaşılabilir.  Açıklanan listede bulunabilecek maddi hatalara karşın, 03.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar Koordinatörlüğümüze dilekçe ile başvurularak itiraz edilebilir.

2020-2021 Ders Verme Hareketliliği Seçim Listesi

Seçim listesi oluşturulurken, 28.06.2021 tarihinde yayınlanan Ders Verme Hareketliliği İlanındaki ‘Seçim Ölçütleri’ dikkate alınmıştır. Buna göre, daha önce hareketlilikten yararlanmayan öğretim elemanlarına öncelik verilmiş, hibenin daha fazla yararlanıcıya yeteceği hesaplanarak ikinci ölçüt olan ‘yabancı dil belgesi sunmak’ kriteri dikkate alınmış ve toplamda 19 kişi seçilmiştir.

Açıklanan listede hibeli olarak ilan edilen yararlanıcıların, ödeme işlemlerinin yetişebilmesi açısından aşağıdaki belgeleri faaliyet başlangıçlarından en az 30 gün önce Koordinatörlüğümüze iletmeleri gerekmektedir.

Gitmeden Önce Teslim Edilecek Belgeler:
1. Resmi görevlendirme (bu yazı personelin yurtdışı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı da olabilir; yazıda öğretim elemanının Erasmus Programı kapsamında ders verme hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir).
2. Birim Koordinatörü ve karşı üniversite tarafından önceden onaylanacak (en az 8 saatlik faaliyet içeren ve gün gün verilecek derslerin belirtildiği )  Ders Verme Hareketliliği Anlaşması’nın  imzalanmış kopyası (2020 Ders Verme Hareketliliği Anlaşması)
3. Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği Hibe Sözleşmesi (Koordinatörlüğümüzde hazırlanıp, yararlanıcı tarafından imzalanacaktır)
4. TC Ziraat Bankası vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi olabilir)
Seçilen öğretim elemanlarının 31 Mayıs 2023 tarihine kadar faaliyetlerini tamamlayıp dönmüş olmaları gerekmektedir.

Saygı ile duyurulur.

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü