2023 PROJE DÖNEMİ   Erasmus Staj Hareketliliği Seçim Sonuçları

Yayınlanma tarihi 14.05.2024

Değerli Öğrencilerimiz: 2023 Proje Dönemi Staj İlanı Sonucu neticesinde faaliyete gitmeye hak kazanan öğrencilerimizin, vize randevu ve prosedürleri başlamadan önce masraf yapmamaları (uçak bileti satın alma, konaklama satın alma vb.) önemle duyurulur. Olası masraflar vize alınamaması durumunda koordinatörlüğümüzce ödenmeyecektir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA!

Geçerli başvuru yapan öğrencilerimizin maliyeti, erasmus stajı için verilen bütçenin çok üstünde olması sebebi ile her birime (fakülte, enstitü ve myo) geçeri başvuru sayılarının %65 i oranında ve 2 ayla sınırlandırılacak şekilde kontenjan verilmiştir. Her proje döneminde vazgeçen öğrencilerimiz olduğu için var olan bütçemizin üzerinde bir seçim yapmaktayız. Hibeli olarak seçilen öğrencilerimizden vazgeçenler oldukça, gerçek bütçemize ulaşana kadar hibesiz öğrencilerimizden hibeliye aktarım yapılmayacaktır. Gerçek bütçemize ulaştıktan sonra vazgeçen hibeli öğrencilerimiz olduğunda,  tüm yedek kalan öğrenciler arasından (fakülte, enstitü, myo fark etmeksizin) en yüksek puanlı öğrenciden başlayarak yerleştirme yapılacaktır.

2023 Proje Dönemi Staj Hareketliliği akademik takvimi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerlidir. Staj faaliyetinin bu tarihe kadar tamamlanmış, faaliyetin sonlandırılmış olması zorunludur.

Katılmaya hak kazanan öğrencilerimizin internet sitemizdeki (erasmus.ankara.edu.tr) Öğrenci Staj Hareketliliği Yol Haritasını takip etmeleri gerekmektedir.

Seçilen yararlanıcı adaylarının, faaliyet öncesinde sunmaları gereken tüm belgeleri hareketlilik tarihlerinden en az 30 gün önce Koordinatörlüğümüze sunmaları beklenmektedir.

Yararlanıcıların, sunmuş oldukları davet mektuplarında yer alan hareketlilik başlangıç tarihi geldiğinde, henüz gidiş işlemlerini tamamlamamış olmaları, faaliyetten vazgeçmiş olarak değerlendirilmeleri sonucunu doğuracaktır. Faaliyete seçilen öğrencilerimiz, seçildikten sonra tamamlamaları gereken belgeleri “ıslak imza gerektiren sözleşme” hariç online olarak erasmusport.ankara.edu.tr sistemimizde bulunan hesaplarınızın “dosyalar” kısmına yüklenmesi gerekmektedir.

Gitmeden Önce İstenen Belgeler:

  • Ziraat Bankası Euro hesabı: Sadece hibeli kazanan öğrencilerimiz, açtıracakları Euro hesap cüzdanlarını taratıp erasmusport hesaplarının “dosyalar” kısmına yüklemelidir.
  • Sözleşme: Hibeli seçilen öğrenciler Euro hesap cüzdanlarını taratıp sisteme yükledikten sonra ofise gelip ıslak imzalı olarak sözleşme imzalamalıdır. Hibesiz seçilen öğrencilerimiz istedikleri zaman (mesai saatleri içinde) ofise gelip sözleşme imzalayabilirler.
  • Learning Agreement for Traineeship: Web sayfamızda bulunan (erasmus.ankara.edu.tr- staj hareketliliği-belgeler/formlar kısmından) Learning Agreement for Training belgesinin doldurulduktan ve imzalandıktan sonra taranmış kopyasının erasmusport hesabınızın “dosyalar” kısmına yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgede ofisimizin imzalaması ya da doldurması gereken bir yer bulunmayıp, öğrenci, staj yapılacak kurum yetkilisi ve öğrencinin fakülte/enstitü/ MYO bölüm ya da birim erasmus koordinatörü tarafından 3 imza ile tamamlanması gerekmektedir.
  • Sigorta: Tüm öğrencilerimizin yurt dışı geniş kapsamlı seyahat-sağlık sigortası yaptırdıktan sonra taranmış kopyasını erasmusport hesabının “dosyalar” kısmına yüklemesi gerekmektedir.

 

Hibe almaya hak kazanan tüm öğrencilerimiz yukarıda belirttiğimiz belgeleri tamamladıktan sonra ödeme alabileceklerdir. Ödemeler gitmeden önce %80 (toplam hibenin), döndükten sonra %20 olmak üzere iki taksit halinde ödenmektedir.

Tüm öğrencilerimiz için erasmusport.ankara.edu.tr sistemimizde hesap açılmıştır, daha önce sistemde üyeliği olmayan öğrencilerimiz “şifremi unuttum” seçeneğinden kendilerine şifre göndertebilmektedir.

Lütfen, seçilmiş olduğunuz ülkeye ilişkin uygun öğrenci/staj vize uygulamalarını araştırarak işlemlerinizi yürütünüz.

Önemli Not:

Bu yıla kadar, ofisimiz tarafından öğrencilerimize vize aşamasında gerekli olan “Hibe Yazısı” verilmekteydi ancak artık öğrencilerimiz bu yazıyı turnaportal hesaplarının “vize yazısı üret”  kısmından kendileri üreteceklerdir. Elçiliklerin bizden (Erasmus Ofisinden) imza ya da kaşe istemeleri durumunda, ofise gelerek belgenizi imzalatabilir ya da kaşe bastırabilirsiniz. Koordinatörümüzün ıslak imzasını gerektiren belgeler için lütfen en az birkaç gün önce belgenizi ofise teslim ediniz.

Engelli yararlanıcı adaylarının yararlanabilecekleri ek hibe olanaklarına ilişkin bilgi, Erasmus Uygulama El Kitabında yer almakta olup, bu kapsamda başvuru yapacak adaylar, engel durumlarını gösterir belgeleriyle birlikte Koordinatörlüğümüze başvurmalı ve ek hibe talep formunu doldurmalıdır.

Öğrenci Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

Hibeli seçilen dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi gerekmektedir)

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yeşil Seyahat Hibe Desteği

Faaliyete katılmaya hak kazanan öğrencilerimize, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe verilebilecektir.

Kesin sonuç listesi için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

2023 Erasmus Staj Kesin Sonuç Listesi

Saygılarımızla, başarılar dileriz.

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü