667 Sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerden Erasmus faaliyetine katılanlar hakkında

667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı bulunan ve kapatılma tarihi itibariyle Erasmus hareketliliğine başlamış ve/veya tamamlamış bulunan öğrencilerin Erasmus hareketliliğine ilişkin işlemlerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen koordinatör üniversiteler aracılığı ile yürütülmesi, YÖK’ün 20/09/2016 tarihli ve 57953 sayılı yazısı ile karara bağlanmıştır.

Bu çerçevede, ilgili öğrencilerin işlemleri koordinatör üniversiteler tarafından gerçekleştirilecektir. Söz konusu öğrencilere ödeme yapılabilmesi ve raporlama işlemlerinin tamamlanabilmesi için, öğrencilerin gerekli olan tüm belgelerle birlikte en geç 1 Aralık 2016 tarihine kadar koordinatör üniversitenin Erasmus ofisine başvurmaları gerekmektedir.  Bu doğrultuda, Üniversitemize yerleştirilmiş, yatay geçiş yapmış ya da özel öğrenci olarak eğitim görmekte olan öğrencilerin, 1 Aralık 2016 tarihine kadar koordinatör üniversitelere başvurmaları gerektiğinden, bu tarihe kadar başvurmayan öğrencilerin gerçekleştirmiş oldukları Erasmus hareketlilik faaliyeti için ileride hak iddia etmeleri mümkün olamayacaktır.

Saygı ile duyurulur.

AB Eğitim Programları Koordiantörlüğü