ORTAK ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ (KA 107) EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

    

ERASMUS+ PROGRAMI

2017 PROJE DÖNEMİ

 ORTAK ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ (KA 107)

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

-RUSYA NRU Moscow Higher School of Economics anlaşması için 3 kişilik kontenjan

ÖNEMLİ NOT: Hareketlilik başvuruları internet üzerinden (app.erasmus.ankara.edu.tr) alınacaktır. app.erasmus.ankara.edu.tr adresine giriş yaptıktan sonra kullanıcı olarak kayıt olunması gerekmektedir. Kayıt olurken gerekli bilgiler doldurulmalıdır ve ‘Rol’ yazan kısımda ‘Outgoing Staff’ işaretlenmelidir. Kayıt tamamlandıktan sonra e-posta adresinize gelecek etkinleştirme linki tıklanarak hesap aktive edilmelidir. Yine aynı adresinize gelecek şifre, bundan sonra app.erasmus.ankara.edu.tr adresine giriş yaparken kullanacağınız şifre olacaktır. E-posta adresiniz ve yeni şifreniz ile başvuru adresine tekrar girerek ‘Ortak Ülkeler Programı/KA107 Eğitim Alma Başvuruları’ linkinden ‘Başvur’ linkine tıklayarak başvurularınızı yapabilirsiniz. Başvuracak akademik/idari personelin, başvurusunu internet üzerinden yaptıktan sonra alacağı başvuru formu çıktısını, davet mektubu kopyasını ilgili fakülte koordinatörlerine/birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir. Seçimler, Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen ve Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 04/04/2017 tarihli ve 1197/28239 sayılı kararında yer alan önceliklere göre AB Eğitim Programları Koordinatörlüğünce gerçekleştirilecektir.

İlan Tarihi : 05 Nisan 2019
Son Başvuru Tarihi : 30 Nisan 2019
Birimlerce Başvuru Evraklarının Koordinatörlüğümüze Gönderilmesi İçin Son Tarih     : 07 Mayıs 2019
Toplam Kontenjan : 3 kişi

 

 Başvuru:

 • Başvuru evrakları, akademik birimlerde birim Erasmus koordinatörlüklerine, diğer birimlerde ise bağlı bulunulan üst yöneticiliklere teslim edilecektir. Birimlerce alınan başvurular toplu olarak AB Eğitim Programları Koordinatörlüğüne 07 Mayıs 2019 tarihine kadar gönderilecektir.
 • 2017 proje dönemi eğitim alma hareketliliği 31 Temmuz 2019 tarihine kadar gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır.
 • Seçim sonuçları açıklandıktan sonra seçilen adaylar 31 Temmuz 2019’a kadar hareketliliklerini tamamlamış ve dönmüş olmalıdır. Hareketlilik tarihleri belirlenirken 31 Temmuz 2019’a kadar hareketliliklerin tamamlanmış olması gerekliliği dikkate alınmalıdır.

Başvuru evrakları:

 1. On-line yapılan başvurunun, imzaları tamamlanmış PDF çıktısı.
 1. Misafir olunacak üniversiteden (NRU Moscow Higher School of Economics)  gelen davet mektubu.

Önemli Not: yukarıdaki belgeler, birimlere teslim edildikten sonra Koordinatörlüğümüze ilgili birimlerce gönderilmelidir. Aşağıda yer alan belgeler, adayların hareketliliğe katılacakları kesinleştikten sonra hazırlanmalıdır.

Eğitim Alma Hareketliliğine seçilen adaylarca hareketliliğe başlamadan önce hazırlanması ve AB Ofisi’ne teslim edilmesi gereken belgeler:

 1. Bağlı bulunulan Dekanlık /Enstitü Müdürlüğü /Yüksekokul Müdürlüğü /Merkez Müdürlüğü /Daire Başkanlığından alınacak resmi yazı (bu yazı öğretim görevlisi veya öğretim üyesinin yurtdışı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı da olabilir; yazıda personelin Erasmus Programı kapsamında eğitim alma hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir).
 2. Birim Koordinatörü ve karşı üniversite tarafından önceden onaylanacak İş Planının imzalanmış nüshası. İş Planında eğitim alma programı gün bazında belirtilmelidir.
 3. Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi
 4. TC Ziraat Bankası vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi olabilir)

 

Dönüşte AB Ofisine sunulması gereken belgeler:

 1. Gidilen kurumdan alınmış olan Katılım Sertifikası (Hareketliliğinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren imzalı mühürlü bir belge).
 2. Nihai Rapor Formu (E-posta ile gelecek – Online olarak doldurulacak )
 3. Seyahate ait belgeler (Uçuş kartları ya da pasaport fotokopisi)

Değerlendirme:

 • Tüm başvurular birim koordinatörlüklerince alındıktan sonra, AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü’ne gönderilecektir.
 • Başvurular merkezi seçim komisyonunca, yukarıda anılan ölçütlere göre değerlendirilecek ve seçim sonuçları birimlere iletilecektir.
 • İdari birimlerde görev yapan öğretim görevlileri (06.03.2018 tarihli 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında olan) kadrolarındaki personel, değerlendirmeye “idari personel” olarak alınacaktır.
 • Asil ve yedek listeler AB Ofisi internet sayfasından (www.erasmus.ankara.edu.tr) duyurulacak ve birimlerimize de yazılı olarak gönderilecektir.

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Eğitim alma hareketliliğinin kapsamı:

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ya da işletmede eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, program ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ortak ülkede bir işletmeye gidebilmesi mümkün değildir.

Personel Hareketliliğinde Süreler:

 1. Faaliyetler Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.
 2. Personel hareketliliği faaliyetleri, Merkez’le imzalanan sözleşmenin bitiş tarihinden sonraya sarkamaz.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler:

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 5 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Alınan hibe doğrultusunda, Ankara Üniversitesi 5 iş günü faaliyet 2 gün seyahat olmak üzere faaliyet süresini 7 gün ile sınırlamıştır. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Personel eğitim alma faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece ders eğitim alma faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen günler (ve üniversitenin kararına bağlı olarak, seyahat günleri için) için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training – Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir.

Hibeler:

 • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır. 
 • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; Yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
 • Ödeme 2 taksitte yapılır.
 1. Personel karşı kuruma gitmeden önce, ilk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresi için hesaplanan gündelik ve mesafe hesaplayıcı aracılığı ile tespit edilen seyahat gideri toplamının %70’i ödenir.
 2. İkinci taksit, faaliyet dönemi sonunda, personele verilen katılım sertifikasında yer alan tarihlere göre belirlenen kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak tekrar hesaplanır ve buna göre geriye kalan %30 hibe ödenir.
 • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Bu ödeme, yurt dışında geçirilen döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir.
 • Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurt dışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Personele verilecek hibe miktarı konusunda, yükseköğretim kurumuna sunulan alternatifler yükseköğretim kurumu ile personel arasında imzalanması gereken standart sözleşme metninde yer almaktadır. Hibe miktarı konusunda yapılacak uygulamanın, hedef kitleye duyurulması ve tüm personele aynı şekilde uygulanması gerekmektedir.

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları:

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Personelin faaliyet süreleri tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi seçeneği bulunmamaktadır.

Gönderen Ülke Kabul Eden Ülke Günlük hibe miktarları Seyahat hibesi
Türkiye Rusya 140 Avro 275 Avro

Seyahat İçin Ödenecek Hibe Tutarları:

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için:               180 Avro

500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için:             275 Avro

2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için:           360 Avro

3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için:           530 Avro

4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için:           820 Avro

8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için:                     1100 Avro

Seyahatin başlangıç noktasının gönderen kuruluşun bulunduğu, faaliyetin gerçekleştirildiği yerin de ev sahibi kuruluşun bulunduğu yer olduğu varsayılır. Seyahat başlangıç noktasının gönderen kurumun bulunduğu şehirden farklı bir şehir olması ya da faaliyetin ev sahibi kurumun yerleşik olduğu şehirden başka bir şehirde gerçekleşiyor olması halinde, değişiklik seyahatin farklı bir mesafe bandına girmesine yol açıyorsa, seyahat faturaları istenir ve gerçekleşen mesafe bandına göre hibe verilir. Farklı bir başlangıç noktası ya da faaliyet yerinin rapor edilmesi halinde bu farklılığın sebebi raporda belirtilir, olası denetimlerde sunulmak üzere seyahat başlangıç ve bitiş noktalarını gösteren belgeler ve faturalar personel dosyasında muhafaza edilir. Yukarıda belirtilen durum dışında, seyahat hibesi götürü usulde verileceğinden, personelin seyahat giderini gösteren belgelerin dosyada saklanmasına gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yükseköğretim kurumu tarafından, seyahat günleri için hibe verilmesi kararlaştırıldıysa, gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere, uçuş kartları, otobüs/tren biletleri/pasaport giriş çıkışları gibi seçeneklerden uygun olan belgeler saklanmalıdır.

Ödemede Kesinti Yapılması:

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası) hareketlilik geçersiz sayılır ve personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. İlk planlamada ödeneceği öngörülmesine rağmen ödenmeyen ve/veya ödendikten sonra personelden geri istenen tutarlar, Merkez’e iade edilmelidir.

İkinci Kez Hibe Alınması Durumu:

AB Komisyonu ve Merkez’in belirlediği ulusal öncelikler gereği, daha çok personelin faaliyetlerden faydalanabilmesi için, bir personelin aynı sözleşme dönemi içerisinde, bir kez personel ders verme, bir kez personel eğitim alma hareketliliğinden faydalanması öngörülmektedir. Ancak değişim potansiyelini değerlendirecek başvuru olmaması ve bunun belgelendirilmesi durumunda aynı personelin, aynı sözleşme dönemi içerisinde birden fazla kez aynı personel hareketliliği faaliyetine katılması mümkün olabilir.

 Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu:

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Hibesiz personel hareketliliği faaliyetleri sadece yükseköğretim kurumunun hibe sözleşmesinde yer alan ortaklar ile ancak herhangi bir faaliyet türü ve yönü için gerçekleştirilebilir. Hibesiz gerçekleştirilen faaliyetler için koordinatör kurumun Merkez’den ek kurumsal destek hibe talebi olmayacaksa, hibesiz faaliyet gerçekleştirilmesi Merkez ile yükseköğretim kurumu arasında ek sözleşme yapılmasını gerektirmez. 11. Vatandaşı Olunan Ülkeye Gidiş Bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik verilir. 12. Elektronik Belge Kullanılması Personelden öncelikle orijinal ıslak imzalı belgeleri sunmaları istenir. Ancak ıslak imzalı belgelerin temin edilemediği durumlarda, gerçek olduğundan emin olunan belgeler ıslak imzalı olmadan da (fotokopi, pdf ve jpeg gibi elektronik formatlarda) kabul edilir. Ancak yükseköğretim kurumu ile personel arasında imzalanan hibe sözleşmesi ıslak imzalı olmalıdır.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Düzenlenmesi Gereken Belgeler:

Personel eğitim alma hareketliliği dosyalarında aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

 • Kurumlararası anlaşma (hareketlilik yükseköğretim kurumları arasında ise)
 • Başvuru formu
 • Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi
 • Eğitim alma faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı) Katılım sertifikası
 • Personel anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurması gerekmektedir. (Çıktının dosyada bulunmasına gerek bulunmamaktadır.)
 • Hibenin ödendiğine dair belge (dekont veya eşdeğeri)
 • Seyahat günlerine bireysel destek hibesi verilmesi durumunda, seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)

ENGELLİ PERSONEL İÇİN İLAVE HİBELER

Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Hibe verilebilmesi Merkez’in elinde, ilgili bütçe kaleminde hibe olmasına bağlıdır. Engelli personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkez’den ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Başvuru formuna engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi eklenir. Forma ayrıca misafir olunacak yükseköğretim kurumunun misafir edeceği personelin engelli olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe engelli katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır. Başvurular öğrenci/personelin halen almakta bulunduğu diğer mali desteklerle ilgili bilgi vermek ve bunların yurt dışında geçirilecek bir hareketlilik dönemi için niçin yetersiz olduğunu açıklamak zorundadır. Yükseköğretim kurumları başvuru formlarının doğru ve tam olmasını sağlamakla görevlidir ve öğrenci/personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli düzenlemeler misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından yapılmalıdır. Merkez her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini, verilebilecekse uygun hibe miktarını kararlaştırır. Engelli hibe tahsisi, hareketlilik süresi için 32 verilen hibe miktarını geçemez. Yararlanıcı’nın sözleşmesinde ilgili kalemde verilen ilave hibe tutarında artış yapılır. Engelli katılımcılar için nihai ek hibe, yapılan harcamanın gerçekleşme tutarı üzerinden verilecektir. Faaliyet sonunda verilen ek hibenin kullanımına ilişkin faturaların temin edilmesi ve olası kontrollerde ibraz edilmek üzere katılımcı dosyasında saklanması gerekmektedir. Belgeye dayanmayan harcamalar ve sözleşme ile verilen engelli yararlanıcı hibesinin üzerindeki harcamalar yapılmış olsalar dahi uygun kabul edilmez. Engellilere yönelik ilave destek ve imkânlar yükseköğretim kurumunun internet sitesinde duyurulmalı ayrıca başvuru formunda engellilik hususunu sorgulayan bir bölüm olmalıdır.