2017-2019 Erasmus KA 107 Öğrenim Hareketliliği Sonuçları

Değerli Öğrencilerimiz,

2017-2019 Erasmus KA 107 Öğrenim Hareketliliği Taslak Sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Sonuçlar, itiraz haftasını takiben kesinlik kazanacaktır. Lütfen sonuçlarla birlikte, aşağıdaki açıklamaları da dikkatlice okuyunuz.

Erasmus+ KA107 Öğrenim Hareketliği Seçim Listesi

1- Seçildiği ilan edilen tüm yararlanıcılar “ADAY” statüsündedir. Adayların faaliyete katılımları, karşı kurum tarafından onay verilmesini takiben mümkün olacaktır.  Seçilen adaylar bir yarıyıl için hibe ile desteklenmek üzere seçilmişlerdir.

2- Oluşabilecek maddi hatalara karşın, sonuçların ilanını takiben 13/05/2019 günü mesai saati -17:30- bitimine kadar adayların dilekçe ile itirazda bulunmaları mümkündür. Telefon ya da e-posta ile yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınamayacaktır. Açıklanan sonuçlar, itirazların değerlendirilmesini takiben kesinlik kazanacaktır.

(TÖMER ya da uygun görülen diğer kurumlarda bireysel sınava giren adayların puanlarına ilişkin yaptıklara itirazlara ilişkin açıklama: Bireysel yabancı dil sınavında esas alınan puan, Avrupa Diller Ortak Çerçevesi – CEFR – uygun olarak bildirilen (A2, B1 gibi) toplam sonuç puanıdır. Bu puan, ÖSYM ve Üniversitemizce kabul edilen dönüştürme tablosu esas alınarak seçime yansıtılmaktadır. Sadece çoktan seçmeli test bölümünün sonucunun dikkate alınması yönündeki talepler değerlendirilmemektedir)

3- Katılımcılar için faaliyet öncesi düzenlenecek “oryantasyon” etkinliğinin günü ve yeri ayrıca duyurulacaktır. Düzenlenecek oryantasyon programlarından en az birisine katılmak zorunludur. 

4- Katılımcılar, bundan sonraki işlem basamakları için “Öğrenim hareketliliği yol haritasını” dikkatle incelemelidir.

5- Seçim sonuçlarına “app.erasmus.ankara.edu.tr” portalına giriş yapılarak da erişilebilir.

6- Lütfen duyurular sayfamızı ve e-posta adreslerinizi sıkça kontrol ediniz. Tüm bilgilendirmeler için resmi iletişim kanalımız, e-posta adresiniz olacaktır.

7- Erasmus öğrenim hareketliliğine seçildiği halde, sonradan faaliyete katılmaktan vazgeçen adaylar, vazgeçme işlemlerini “app.erasmus.ankara.edu.tr” sistemine giriş yaparak “vazgeçme” sekmesi altından yaptıkları ya da  “feragat” dilekçelerini itiraz haftası olan 6 -13 Mayıs 2019 tarihleri arasında Koordinatörlüğümüze iletmeleri halinde, gelecek Erasmus seçimlerinde -10 puan uygulamasından muaf olacaklardır. Bu tarihten sonra mücbir sebep olmaksızın Erasmus hakkından vazgeçen adayların, müteakip başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşülecektir.

8- Seçilen adayların, seçildikleri üniversitenin (NRU Higher School of Economics) ilgili Erasmus internet sayfalarını incelemeleri ve başvuru yöntem ve tarihlerini öğrenmeleri gerekmektedir. Karşı üniversitelere bildirimler (nomination) Koordinatörlüğümüzce yapılacaktır. Bunu takiben başvuru prosedürleri adayların kendileri tarafından takip edilecektir. Başvuru tarihlerinin kaçırılması durumunda hakkınızın yanacağını lütfen dikkate alınız.

9- Seçilen adayların Üniversitemizde yürütecekleri işlemlere ilişkin yol haritasına “Belgeler ve Formlar” bölümünden erişebilirsiniz.

10- Seçilmiş bulunulan üniversitelerin öğrenim diline ilişkin koşullara dikkat edilmesi ve talep edilecek dil sertifikalarının başvuru aşamasında sunulması önem arz etmektedir. Dil yeterlilikleri konusunda yaşanabilecek mağduriyetlerde sorumluluk yararlanıcılara aittir. 

11- YTB burslusu öğrencilerin yurtdışında ders almak üzere faaliyete katılmaları mümkün değildir ancak lisansüstü programlarda tez hazırlık çalışmaları yürütülebilir. Bunun için YTB ile önceden görüşülerek olur alınması ve Koordinatörlüğümüzdeki tebligat belgesinin imzalanması gerekmektedir. 

12- Burada belirtilmeyen tüm hususularda , Ulusal Ajans Başkanlığınca yayımlanan KA 107 Uygulama El Kitabı hükümleri uygulanır.

Saygı ile duyurur, başarılar dileriz.

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü