Almanya Vize Başvuruları Hakkında Çok Önemli Duyuru

Federal öğrenimi Teşvik Yasası’nın (BAFÖG) belirlemiş olduğu aylık burs miktarının üst sınırı 01.09.2019 tarihinden itibaren değişecektir.

Buna göre 01.09.2019 tarihinden itibaren yapılan başvuruların aylık miktarı 853 avro, yıllık 10.236 avro olarak belirlenmiştir.

Yapılan değişiklik ağustos ayında özellikle 1 yıllık vizeye (2 sömestr) başvuran Erasmus+ öğrencileri de etkileyecektir.

Aylık BAFÖG  asgari burs miktarı ile Erasmus+ hibesi arasında eksik kalan meblağın vizeye başvururken gösterilmesi ,finans belgesi buna göre hazırlanacaktır, gerekmektedir.”

Almanya’da yapılacak Erasmus+ staj faaliyetleri için Alman Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamayı da aşağıda iletiyoruz.

Özetle; öğrenciler staj süresince asgari ücret zorunluluğu muafiyetinden yararlanmak için ya en fazla üç aya kadar staj yapacaklar ya da üniversite tarafından zorunlu staj durumunda olduklarını kanıtlayacaklardır.

“Almanya’da Erasmus+ stajı düşünen öğrencilerin dikkatine:

Almanya’da 1.1.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren asgari ücret kanunu (MILOG) uyarınca ülke genelinde asgari ücret uygulamasının geçerliliği sağlanmıştır.

Bu kanun stajyerleri de genel itibariyle kapsamaktadır.

Almanya’da Erasmus+ staj programına katılmak isteyen Türkiye’deki Üniversite öğrencileri ve üniversite mezunları da bu kanun kapsamında yer almaktadır.

Ancak Erasmus+ staj programı kapsamında bir işveren tarafından maaşın ödenmesi öngörülmemektedir.

Erasmus+ staj programları kapsamındaki öğrenciler giderlerini daha çok AB tarafından finanse edilen burslarla ve kendi imkânlarıyla karşılamaktadır.

Bu durumda asgari ücret zorunluluğunu yerine getirmesi gereken Erasmus+ staj programı öğrencilerinin vize başvuruları reddedilmektedir.

İstisna durumları (asgari ücret kanununun 22. Maddesi gereği)

– öğrenci okul, mesleki eğitim veya yükseköğrenim çerçevesinde staj yapma mecburiyetinde ise (zorunlu staj durumunda),

–öğrencinin oryantasyon amacıyla mesleki ağıtım veya başlamak istediği yüksek öğrenim programı çerçevesinde 3 aya kadar staj yapması halinde,

– öğrencinin işveren ile daha öncesinde bu tür bir staj ilişkisi olmadıysa, mesleki veya yükseköğrenimine 3 aya kadar eşlik eden bir staj yapması halinde

Asgari ücret zorunluluğundan muafiyet sağlanmaktadır. “

Ayrıca vize başvusunda istenmekte olan Training Agreement belgesinin tüm sayfalarının (boş sayfalar dahil) staj yapılacak kurum ve AB Ofisi tarafından imza/kaşe olması zorunlu tutulmaktadır.