Başvuru Sistemi Bakım Çalışması

Erasmus başvuru sistemimiz “app.erasmus.ankara.edu.tr” sunucusu üzerinde bakım ve güncelleme çalışması yapılacağından, 19/01/2018 tarihinde Saat 13:30’dan itibaren 6 saat süreyle erişimde kesintiler ve gecikmeler yaşanabilecektir.

Saygı ile duyurulur.