Başvuru Sistemi Bakım Çalışması

Erasmus başvuru sistemimiz “app.erasmus.ankara.edu.tr” sunucusu üzerinde bakım ve güncelleme çalışması yapılacağından, 21/05/2017 tarihinde Saat 10:00’dan itibaren 5 saat süreyle erişimde kesintiler yaşanabilecektir.

Saygı ile duyurulur.