ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DÖNEM UZATMA İŞLEMLERİ

Değerli Öğrencilerimiz,

Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında daha önce bir yarıyıl süresince hibeli olarak faaliyette bulunmak üzere seçilmiş olan öğrencilerimizin, bu faaliyetlerini “bir akademik yıl” boyunca “hibeli” olarak gerçekleştirmeleri mümkün olup, bu olanaktan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin taleplerini Koordinatörlüğümüze (Hibeli Uzatma Talebi Dilekçesibildirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimiz, taleplerini bize bildirmelerini takiben aşağıdaki işlem basamaklarını gerçekleştirmelidir.

1- Öğrencinin bir akademik yıl faaliyette bulunabilmesi için, bir yıllık faaliyetin kendi bölüm koordinatörü ve karşı üniversitece de uygun görülmesi gereklidir. Öğrencilerimiz uzatma taleplerini içeren dilekçelerini bölüm/fakülte koordinatörlerine iletmeleri ve ilgili makamdan bir onayın Koordinatörlüğümüze iletilmesini talep etmeleri gerekmektedir.

2- İkinci yarıyılı kapsayacak davet mektupları alınarak sisteme yüklenmeli, öğrenim anlaşmaları yine sistem üzerinden doldurulmalıdır. 

3- Yeni davet mektuplarındaki tarihlere göre düzenlenecek ek sözleşmeler, Koordinatörlüğümüzce tarafınıza gönderilecek olup, imzalanarak (ıslak imzalı) Koordinatörlüğmüze geri gönderilmelidir. 

4- Daha önceden bir yıllık davet mektubu almış ancak sadece birinci yarıyıl için hibe sözleşmesi imzalamış olan öğrencilerimizin, ikinci dönem öğrenim anlaşmalarını hazırlamaları ve sözleşmelerini bir yıl olarak güncellemeleri  yeterlidir.

Saygı ile duyurulur.

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü