Dijital Beceriler Alanında Staj Faaliyetleri

Yükseköğrenim öğrencilerinin modern dünyanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahip olabilmeleri için, AB Komisyonu tarafından ortaya konulan girişim kapsamında, Erasmus+ Staj Faaliyeti aracılığıyla öğrencilerin dijital becerilerin geliştirilmesi planlamaktadır. Söz konusu girişimin görünürlüğünü artırmak üzere, AB Komisyonu’nun konu ile ilgili birimleri tarafından hazırlanan tanıtıcı/bilgilendirici dokümanlar aşağıda iletilmektedir.

DOT – Flyer

DOT-backgrounder_EN-HD

DOT-factsheet-EN-HD

DOT-POSTER

Q&A_Information for companies and universities

Q&A_Information for students