Ankara Üniversitesi AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü
Beşevler  10. Yıl Yerleşkesi
Uluslararası Merkez Binası
Dögol Cad. Tandoğan 06100
Ankara TÜRKİYE