Erasmus Hareketliliğinden Dönen Öğrencilerin Mazeret Kayıtları Hk.

Erasmus hareketliliklerini sonlandırarak, öğrenimlerine Bahar yarıyılından itibaren Üniversitemizde devam etmek isteyen adayların ivedilikle aşağıdaki işlem basamaklarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Aksi takdirde, Üniversitemizdeki kayıt yenilenemeyecek ve uzaktan eğitim sisteminden ders alınamayacaktır. 

Saygı ile duyurulur

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü

1 – Öğrenci, kendi fakültesine bir e-posta göndermelidir.  (Fakülte sayfasından e-posta adresleri bulunabilir)
2 – Durum açıklanacak ve mazeret kaydı yapmak istendiğini belirtilecektir.
3 – Bahar yarıyılında almak istenen derler, ders katalogundaki kodlarla birlikte  listelenecektir. (bbs.ankara.edu.tr)
4 – Fakülte öğrenci işleri, bu listeye onay verdiğini belirten bir e-postayı, Merkez öğrenci işlerine iletecektir.
5 – Bunu takiben, kayıt yenilenecek, dersler sisteme eklenecektir.
6 – Öğrenci, mevcut OBS kullanıcı adı ve şifresiyle, uzaktan eğitim sisteminden dersleri takip edecektir. (orgun.ankara.edu.tr)
7 – Üniversitemizde ders kaydını yenilemiş öğrencinin, Erasmus faaliyeti sona ermiş sayılacak ve tekrar bu dönemde Avrupa’daki faaliyetine örgün ya da online olarak devam edemeyecektir. Aynı anda iki yerde kayıtlı olunamayacaktır. 

NOT: Mücbir sebeple dönüş takiben, gelecek döneme hak devri konusu ile ilgili olarak, Sıkça Sorulan Sorular bölümünü inceleyiniz.