Erasmus Öğrenim Hareketliliğine Katılanların Kayıt Yenilemeleri hk.

Değerli Öğrencilerimiz,

Erasmus öğrenim hareketliliğine katılacak “lisans” öğrencilerimizin, yeni başlayan ders seçimi döneminde “Üniversitemizden” ders seçmelerine gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin faaliyete katılacağı, OBS üzerinde bizim tarafımızdan işaretlenmektedir. Normal öğrenim süresini aşarak, katkı payı yatırması gereken öğrencilerin bu katkı paylarını Üniversitemize ödemeleri gereklidir. Lisansüstü öğrenciler de katkı paylarını yatırmalıdır ve bağlı oldukları Enstitünün kayıt yenileme prosedürünü yerine getirmelidir.

Katkı payları hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının duyurusuna aşağıdaki bağlantı adresinden erişebilirsiniz:
http://oidb.ankara.edu.tr/?p=12193

Saygı ile duyurulur.
AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü