Değerli öğrencilerimiz. Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında öğrencilerimizin sıklıkla ziyaret ettiği ülkelere ilişkin vize işlemleri hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmuştur. Bununla birlikte, güncel uygulamalar ve daha ayrıntılı bilgiler için ilgili ülkenin ülkemizdeki dış temsilciliğinden doğrudan bilgi almanız önerilir.

 

Türkiye’ye Vize Uygulayan Avrupa Ülkeleri
 Umuma mahsus pasaport hamillerine:

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa,  G.K.R.Y.,  İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda,  Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya,  Slovak Cumhuriyeti, Slovenya,  Yunanistan.

 Resmi (diplomatik, hususi ve hizmet) pasaport hamillerine:

Bulgaristan (sadece hususi ve hizmet pasaportu hamilleri vizeye tabidir),  Estonya (sadece hususi ve hizmet pasaportu hamilleri vizeye tabidir) İngiltere, İrlanda, İspanya (sadece hususi pasaport hamilleri vizeye tabidir), Malta,  Portekiz (sadece hususi ve hizmet pasaport hamilleri vizeye tabidir) , Yunanistan (hususi pasaport hamilleri vizeye tâbidir).

NOT: İngiltere, ABD, Almanya, Avustralya, Yunanistan, havaalanlarından transit geçişlerde de (havaalanından çıkılmasa dahi) vize istemektedir.

Vize uygulamalarında gözlenen sürekli değişim nedeniyle, seyahat öncesinde ilgili ülkenin büyükelçiliği ile temas kurulması tavsiye olunur.

Sıkça Ziyaret Edilen  Ülkelerin Uygulamaları

Almanya
Portekiz
Polonya 
İtalya
Hollanda
Belçika
Fransa
Litvanya
Çek Cumhuriyeti
Finlandiya
İspanya
Avusturya
Belçika
Danimarka
Estonya
Romanya
İngiltere  (Tier 5 Vizesi hk. bilgi)  CoS Basvuru Formu