Başvurunuz için gerekli belgeler

DİKKATİNİZE

Gerekli tüm evraklarınızı hazırladıktan sonra VFS Global ofislerinden başvuru yapmak için randevu almanız gerekmektedir. İBaşvuru sonrası pasaport teslimatı için Kargo hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Diğer tüm ek hizmetler için de VFS Global’dan destek alabilirsiniz.

http://www.vfsglobal.com/italy/Turkey/Study-sort-term.html

SCHENGEN VİZESİ İÇİN TEMEL EVRAK LİSTESİ

 • Web sitesinden temin edilebilen başvuru formu (başvuru sahibi tarafından doldurulup imzalanacaktır);

 • Son 10 yılda alınmış olan, öngörülen seyahat bitim tarihini müteakiben asgari 3 aylık geçerliliği bulunan pasaport;

 • Başvuru sahibinin pasaportunda kayıtlı bulunan ve reşit olmayan kimseler ayrı başvuru formu doldurulacak olup, ayrı olan vizeleri aynı pasaporta tatbik edilecektir; bu bağlamda, pasaportun, seyahat edecek beher kişi için 2 beyaz sayfa ihtiva etmeli, vize sahiplerinin giriş çıkış damgalarının tatbik edilebileceği yeterli yer bulunmalıdır;

 • Biyometrik verilerin ve önceki vizelerin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopileri;

 • Schengen Vizesi harcı.

Aşağıda belirtilen şartlara sahip başvuru sahipleri vize harcından muaftır:

a) 12 yaşından küçük reşit olmayan kimseler;

b) eğitim veya pedagojik formasyon amaçlı ikamet edecek olan öğrenciler, yüksek öğrenin öğrencileri, üniversite mezunları ve refakat eden öğretim görevlileri;

c) Bilimsel araştırma amacı ile AB’de seyahat eden üçüncü Ülke vatandaşı araştırmacılarına AB üyesi Ülkeleri tarafından kısa süreli tek tip vize verilmesinde kolaylık sağlanmasına yönelik 28 Eylül 2005 tarih 2005/761/CE Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tavsiyesine istinaden, bilimsel araştırma amacı ile seyahat eden üçüncü Ülke vatandaşı araştırmacılar;

d) Kar amacı gütmeyen toplum kuruluşları tarafından organize edilen seminerlerin, konferansların, sportif, kültürel veya eğitim etkinliklerinin, yirmi beş yaşını doldurmamış, katılanları.

 • 1 adet biyometrik fotoğraf. Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.

 • AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro olmalıdır. Not: Seyahat Sağlık Sigorta poliçesi Ingilizce olarak basılacak.

ÖĞRENİM VEYA AB’NİN EĞİTİM, ÖĞRENİM VEYA ARAŞTIRMA PROGRAMLARINA KATILMA AMAÇLI SCHENGEN VİZESİ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

İşbu sitede mevcut olan temel evrak listesinde zikredilenlerin haricinde, gerekli olan sair belgeler aşağıda sıralanmaktadır:

(1) Uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler.

(2) Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler

örnek:

 • son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü, ve

 • düzenli geliri gösterir belgeler: örnek: Son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri).

(3) Kalınması planlanan süre için konaklamaya ilişkin belge

(4) Aşağıda belirtilen belgelerden ziyaretin amacına uygun olanlar ibraz edilecektir:

(a) Öğrenim amacıyla:

 • Ulusal mevzuata uygun davetiye ve/veya teminat (Not: İtalyan eğitim, formasyon veya araştırma kurumunca verilen kayıt sertifikası)

(b) AB’nin eğitim, öğrenim veya araştırma programlarına katılım amacıyla:

 • Üniversite veya araştırma merkezi tarafından gönderilen davet mektubunun aslı.

 • Vize başvurusu yapanın, bir Avrupa Birliği Programı kapsamında desteklendiğini gösterir, Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) veya TÜBİTAK tarafından verilmiş mektup.

(5) Başvuru sahibinin kişisel durumuna ilişkin aşağıdaki belgeler, ilgili kategorideki başvuru sahiplerince ibraz edilecektir:

(a) Başvuru sahibi öğretmen veya öğretim görevlisi ise:

 • işveren mektubu ve/veya izin onayı.

 • SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi.

(b) Başvuru sahibi öğrenci ise:

 • Öğrenci Belgesi.

(c) Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa:

 • Ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname (seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir).