Litvanya

. ÖĞRENİM VEYA AB’NİN EĞİTİM, ÖĞRENİM VEYA ARAŞTIRMA PROGRAMLARINA KATILMA AMAÇLI SCHENGEN VİZESİ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 
(1) Uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler.
(2) Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler: örnek: 
– son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü, ve
– düzenli geliri gösterir belgeler: örnek: Son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri).
(3) Kalınması planlanan süre için konaklamaya ilişkin belge
(4) Aşağıda belirtilen belgelerden ziyaretin amacına uygun olanlar ibraz edilecektir:
a. Öğrenim amacıyla:
– Ulusal mevzuata uygun davetiye ve/veya teminat
b. AB’nin eğitim, öğrenim veya araştırma programlarına katılım amacıyla: 
– Üniversite veya araştırma merkezi tarafından gönderilen davet mektubunun aslı.
– Vize başvurusu yapanın, bir Avrupa Birliği Programı kapsamında desteklendiğini gösterir, Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) veya TÜBİTAK tarafından verilmiş mektup.
(5) Başvuru sahibinin kişisel durumuna ilişkin aşağıdaki belgeler, ilgili kategorideki başvuru sahiplerince ibraz edilecektir: 
(a) Başvuru sahibi öğretmen veya öğretim görevlisi ise: 
– işveren mektubu ve/veya izin onayı.
– SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi.
(b) Başvuru sahibi öğrenci ise: 
– Öğrenci Belgesi.
c. Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa:
– Ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname (seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir).