ERASMUS+ KA 107 ORTAK ÜLKELER DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İLANI

ORTAK ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ (KA 107) DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İLANI

Yayınlanma tarihi: 20 Ocak 2020

ERASMUS+ PROGRAMI

2018 ve 2019 PROJE DÖNEMİ

ORTAK ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ (KA 107)

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İLANI

Başvurulara yönelik ülkelerin kontenjan dağılım tablosu:

Ülke Üniversite Başvuru Alınacak Fakülte ve Bölümler 2018 Proje Dönemi 2019 Proje Dönemi
Kontenjan Sayısı Kontenjan Sayısı
Arnavutluk Faculty of Veterinary, Agriculture University of Tiran,

Aldent University

Diş Hekimliği, Ziraat 2
Bosna Hersek Univerzitet U Bihacu Ziraat 1
Dominik Cumhuriyeti Instituto Tecnologico de Santo Domingo-Intec, Universidad Autonoma de Santo Domingo Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Bilgisayar Mühendisliği

1
Etiyopya Addis Ababa University İşletme, Uluslararası İlişkiler,

AÇAUM

2 1
Gana University of Ghana Eczacılık, İlahiyat, Mühendislik 1 1
İsrail University of Haifa,

Bar-Ilan University

Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler,

Arkeoloji

2
Küba Havana University Türk Dili ve Edebiyatı,

İspanyol Dili ve Edebiyatı

1
Rusya Moscow State University,

 

HSE

Türk Dili ve Edebiyatı,

Tarih

Siyaset Bilimi, İşletme, İletişim     

 

1

 

1

2

 

1

Tanzanya University of Dar Es Salaam Diş Hekimliği 3
Ukrayna National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky Kyıv Polytechnic Institute Bilgisayar Mühendisliği 2

 

ÖNEMLİ NOT: Hareketlilik başvuruları internet üzerinden (app.erasmus.ankara.edu.tr) alınacaktır. app.erasmus.ankara.edu.tr adresine giriş yaptıktan sonra kullanıcı olarak kayıt olunması gerekmektedir. Kayıt olurken gerekli bilgiler doldurulmalıdır ve ‘Rol’ yazan kısımda ‘Outgoing Staff’ işaretlenmelidir. Kayıt tamamlandıktan sonra e-posta adresinize gelecek etkinleştirme linki tıklanarak hesap aktive edilmelidir. Yine aynı adresinize gelecek şifre, bundan sonra app.erasmus.ankara.edu.tr adresine giriş yaparken kullanacağınız şifre olacaktır. E-posta adresiniz ve yeni şifreniz ile başvuru adresine tekrar girerek ‘Ortak Ülkeler Programı/KA107 Ders Verme Başvuruları’ linkinden ‘Başvur’ linkine tıklayarak başvurularınızı yapabilirsiniz. Başvuru bilgileri girildikten sonra, ‘Tamamla’ düğmesine tıklanarak, işlem tamamlanmalıdır. Ayrıca, alınan davet mektubu ve diğer destekleyici belgeler, sistemin ‘Dosyalar’ bölümüne yüklenmelidir.  Seçimler, Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen ve Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 04/04/2017 tarihli ve 1197/28239 sayılı kararında yer alan önceliklere göre AB Eğitim Programları Koordinatörlüğünce gerçekleştirilecektir.

 

İlan Tarihi                                                                                        : 20 Ocak 2020

Son Başvuru Tarihi  ve Belge Yükleme Tarihi                             : 14 Şubat 2020

Toplam Kontenjan                                                                          : 22 kişi

 

Seçim Ölçütleri:

 • Toplam 22 adet kontenjan için seçim yapılacaktır.
 • İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir. (Erasmus Uygulama El Kitabına göre zorunludur)
 • İlk kez katılacaklar içinden:
  • Erasmus fakülte/enstitü/yüksekokul/bölüm/anabilim dalı- koordinatörü olarak görev yapıyor olmak önceliklendirilir.    (Eklenen ölçüt)
  • Açılmış bir İngilizce programda ders veriyor olmak önceliklendirilir. (Eklenen ölçüt)
 • Yabancı dil yeterlilik belgesi sunmak önceliklendirilir.(EUEK’na göre zorunludur) 
 • Engelli personel önceliklendirilir. (EUEK’na göre zorunludur)
 • Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklendirilir  (EUEK’na göre zorunludur)

Önceliklendirme doğrudan hak kazanımı şeklinde değil değerlendirme esnasında artı puan olarak uygulanır.

 

Başvuru:

İlk başvuruda, birimlere ya da Koordinatörlüğümüze herhangi bir belge teslimi gerekmemektedir. Davet mektubu ve diğer belgeler, sisteme yüklenecektir. Yapılacak değerlendirmeyi takiben açıklanacak asil listede yer alan adaylar, başvuru formlarının çıktısını alıp, imzaları tamamladıktan sonra yine sisteme yükleyeceklerdir.

 • 2018 proje dönemi ders verme hareketliliği 31 Temmuz 2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır.
 • 2019 proje dönemi ders verme hareketliliği 31 Temmuz 2022 tarihine kadar gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır.

Seçim sonuçları açıklandıktan sonra;

 • 2018 proje dönemi ders verme hareketliliğine seçilen adaylar 31 Temmuz 2020’ye kadar hareketliliklerini tamamlamış ve dönmüş olmalıdır. Hareketlilik tarihleri belirlenirken 31 Temmuz 2020’ye kadar hareketliliklerin tamamlanmış olması gerekliliği dikkate alınmalıdır.
 • 2019 proje dönemi ders verme hareketliliğine seçilen adaylar ise 31 Temmuz 2022’ye kadar hareketliliklerini tamamlamış ve dönmüş olmalıdır. Hareketlilik tarihleri belirlenirken 31 Temmuz 2022’ye kadar hareketliliklerin tamamlanmış olması gerekliliği dikkate alınmalıdır.

 

Başvuru evrakı:

 • On-line yapılan başvurunun, imzaları tamamlanmış PDF çıktısı.
 • Misafir olunacak üniversiteden gelen davet mektubu. (İlgili üniversiteler yukarıda yer alan tabloda belirtilmiştir.)
 • Aşağıda yer alan belgeler, adayların hareketliliğe katılacakları kesinleştikten sonra ve en geç, faaliyetin başlangıcından 3 hafta öncesinde hazırlanmış olmalıdır.

 

Ders Verme Hareketliliğine seçilen adaylarca hareketliliğe başlamadan önce hazırlanması ve AB Ofisi’ne teslim edilmesi gereken belgeler:

 

 • Bağlı bulunulan Dekanlık /Enstitü Müdürlüğü /Yüksekokul Müdürlüğü /Merkez Müdürlüğü /Daire Başkanlığından alınacak resmi yazı (bu yazı öğretim görevlisi veya öğretim üyesinin yurtdışı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı da olabilir; yazıda personelin Erasmus Programı kapsamında ders verme hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir).
 • Birim Koordinatörü ve karşı üniversite tarafından önceden onaylanacak İş Planının imzalanmış nüshası. İş Planında ders verme programı gün bazında belirtilmelidir.
 • Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi
 • TC Ziraat Bankası vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi olabilir)

 

Dönüşte AB Ofisine sunulması gereken belgeler:

 • Gidilen kurumdan alınmış olan Katılım Sertifikası (Hareketliliğinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren imzalı mühürlü bir belge).
 • Nihai Rapor Formu (E-posta ile gelecek – Online olarak doldurulacak )
 • Seyahate ait belgeler (Uçuş kartları ya da pasaport fotokopisi)

 

Değerlendirme:

 • Tüm başvurular birim koordinatörlüklerince alındıktan sonra, AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü’ne gönderilecektir.
 • Başvurular merkezi seçim komisyonunca, yukarıda anılan seçim ölçütlerine göre değerlendirilecek ve seçim sonuçları birimlere iletilecektir.
 • Asil ve yedek listeler AB Ofisi internet sayfasından (www.erasmus.ankara.edu.tr) duyurulacak ve birimlerimize de yazılı olarak gönderilecektir.

 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Ders verme hareketliliğinin kapsamı:

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.İlave olarak, ortak ülkedeki yükseköğretim kurumunun program ülkesindeki işletmelerden ve program ülkesindeki yükseköğretim kurumunun ortak ülkedeki işletmelerden ders vermek üzere personel davet etmesi mümkündür.

 

Personel Hareketliliğinde Süreler

Faaliyetler Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.

Personel hareketliliği faaliyetleri, Merkez’le imzalanan sözleşmenin bitiş tarihinden sonraya sarkamaz.

Personel Ders verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler:

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 1 hafta ve 2 gün sürecek bir faaliyette en az 11 saat ders verilmesi zorunludur).

Ders verme ve eğitim alma faaliyetinin bir arada gerçekleştirildiği durumlarda, asgari ders verme süresi bir hafta ya da kısa süreli faaliyetler için 4 saattir. İşletmelerden ders vermek üzere davet edilen personel için asgari ders verme saati koşulu bulunmamaktadır.

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece ders verme faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen günler (ve üniversitenin kararına bağlı olarak, seyahat günleri için) için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching – Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir.

 

Asgari Şartlar:

Faaliyete katılacak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin koordinatör kuruluş veya ortak ülke yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Hibeler:

Ders verme hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.

Ödeme 2 taksitte yapılır.

Personel karşı kuruma gitmeden önce, ilk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresi için hesaplanan gündelik ve mesafe hesaplayıcı aracılığı ile tespit edilen seyahat gideri toplamının %70’i ödenir.

İkinci taksit, faaliyet dönemi sonunda, personele verilen katılım sertifikasında yer alan tarihlere göre belirlenen kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak tekrar hesaplanır ve buna göre geriye kalan %30 hibe ödenir.

Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Bu ödeme, yurt dışında geçirilen döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir.

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurt dışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Personele verilecek hibe miktarı konusunda, yükseköğretim kurumuna sunulan alternatifler yükseköğretim kurumu ile personel arasında imzalanması gereken standart sözleşme metninde yer almaktadır. Hibe miktarı konusunda yapılacak uygulamanın, hedef kitleye duyurulması ve tüm personele aynı şekilde uygulanması gerekmektedir.

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları:

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Personelin faaliyet süreleri tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi seçeneği bulunmamaktadır.

 

Gönderen Ülke         Kabul Eden Ülke      Günlük hibe miktarları        Seyahat hibesi

Türkiye                       Arnavutluk                 180 Avro                                275 Avro

Türkiye                       Bosna Hersek             180 Avro                                275 Avro

Türkiye                       Dominik                     180 Avro                                1500 Avro

Türkiye                       Etiyopya                     180 Avro                                530 Avro

Türkiye                       Gana                           180 Avro                                820 Avro

Türkiye                       İsrail                           180 Avro                                275 Avro

Türkiye                       Rusya                         180 Avro                                275 Avro

Türkiye                       Tanzanya                    180 Avro                                820 Avro

Türkiye                       Ukrayna                      180 Avro                                275 Avro

 

Seyahat İçin Ödenecek Hibe Tutarları:

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

20 ila 99 km arasındaki seyahat mesafeleri için                    20 Avro

100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için:               180 Avro

500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için:             275 Avro

2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için:           360 Avro

3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için:           530 Avro

4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için:           820 Avro

8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için:                     1500 Avro

Seyahatin başlangıç noktasının gönderen kuruluşun bulunduğu, faaliyetin gerçekleştirildiği yerin de ev sahibi kuruluşun bulunduğu yer olduğu varsayılır. Seyahat başlangıç noktasının gönderen kurumun bulunduğu şehirden farklı bir şehir olması ya da faaliyetin ev sahibi kurumun yerleşik olduğu şehirden başka bir şehirde gerçekleşiyor olması halinde, değişiklik seyahatin farklı bir mesafe bandına girmesine yol açıyorsa, seyahat faturaları istenir ve gerçekleşen mesafe bandına göre hibe verilir. Farklı bir başlangıç noktası ya da faaliyet yerinin rapor edilmesi halinde bu farklılığın sebebi raporda belirtilir, olası denetimlerde sunulmak üzere seyahat başlangıç ve bitiş noktalarını gösteren belgeler ve faturalar personel dosyasında muhafaza edilir.

Yukarıda belirtilen durum dışında, seyahat hibesi götürü usulde verileceğinden, personelin seyahat giderini gösteren belgelerin dosyada saklanmasına gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yükseköğretim kurumu tarafından, seyahat günleri için hibe verilmesi kararlaştırıldıysa, gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere, uçuş kartları, otobüs/tren biletleri/pasaport giriş çıkışları gibi seçeneklerden uygun olan belgeler saklanmalıdır.

 

Ödemede Kesinti Yapılması

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası) hareketlilik geçersiz sayılır ve personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

İlk planlamada ödeneceği öngörülmesine rağmen ödenmeyen ve/veya ödendikten sonra personelden geri istenen tutarlar, Merkez’e iade edilmelidir.

 

İkinci Kez Hibe Alınması Durumu

AB Komisyonu ve Merkez’in belirlediği ulusal öncelikler gereği, daha çok personelin faaliyetlerden faydalanabilmesi için, bir personelin aynı sözleşme dönemi içerisinde, bir kez personel ders verme, bir kez personel ders verme hareketliliğinden faydalanması öngörülmektedir. Ancak değişim potansiyelini değerlendirecek başvuru olmaması ve bunun belgelendirilmesi durumunda aynı personelin, aynı sözleşme dönemi içerisinde birden fazla kez aynı personel hareketliliği faaliyetine katılması mümkün olabilir.

  

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu:

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

Hibesiz personel hareketliliği faaliyetleri sadece yükseköğretim kurumunun hibe sözleşmesinde yer alan ortaklar ile ancak herhangi bir faaliyet türü ve yönü için gerçekleştirilebilir.

Hibesiz gerçekleştirilen faaliyetler için koordinatör kurumun Merkez’den ek kurumsal destek hibe talebi olmayacaksa, hibesiz faaliyet gerçekleştirilmesi Merkez ile yükseköğretim kurumu arasında ek sözleşme yapılmasını gerektirmez.

 

Vatandaşı Olunan Ülkeye Gidiş:

Bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik verilir.

 

Elektronik Belge Kullanılması:

Personelden öncelikle orijinal ıslak imzalı belgeleri sunmaları istenir. Ancak ıslak imzalı belgelerin temin edilemediği durumlarda, gerçek olduğundan emin olunan belgeler ıslak imzalı olmadan da (fotokopi, pdf ve jpeg gibi elektronik formatlarda) kabul edilir. Ancak yükseköğretim kurumu ile personel arasında imzalanan hibe sözleşmesi ıslak imzalı olmalıdır.

 

ENGELLİ PERSONEL İÇİN İLAVE HİBELER

Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Hibe verilebilmesi Merkez’in elinde, ilgili bütçe kaleminde hibe olmasına bağlıdır. Engelli personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkez’den ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Başvuru formuna engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi eklenir. Forma ayrıca misafir olunacak yükseköğretim kurumunun misafir edeceği personelin engelli olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe engelli katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır. Başvurular öğrenci/personelin halen almakta bulunduğu diğer mali desteklerle ilgili bilgi vermek ve bunların yurt dışında geçirilecek bir hareketlilik dönemi için niçin yetersiz olduğunu açıklamak zorundadır. Yükseköğretim kurumları başvuru formlarının doğru ve tam olmasını sağlamakla görevlidir ve öğrenci/personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli düzenlemeler misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından yapılmalıdır. Merkez her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini, verilebilecekse uygun hibe miktarını kararlaştırır. Engelli hibe tahsisi, hareketlilik süresi için 32 verilen hibe miktarını geçemez. Yararlanıcının sözleşmesinde ilgili kalemde verilen ilave hibe tutarında artış yapılır. Engelli katılımcılar için nihai ek hibe, yapılan harcamanın gerçekleşme tutarı üzerinden verilecektir. Faaliyet sonunda verilen ek hibenin kullanımına ilişkin faturaların temin edilmesi ve olası kontrollerde ibraz edilmek üzere katılımcı dosyasında saklanması gerekmektedir. Belgeye dayanmayan harcamalar ve sözleşme ile verilen engelli yararlanıcı hibesinin üzerindeki harcamalar yapılmış olsalar dahi uygun kabul edilmez. Engellilere yönelik ilave destek ve imkânlar yükseköğretim kurumunun internet sitesinde duyurulmalı ayrıca başvuru formunda engellilik hususunu sorgulayan bir bölüm olmalıdır.