Erasmus Öğrencilerinin 2018-2019 Döneminde Alacakları Dil Kursları Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz,

2018-2019 döneminde Erasmus faaliyetiniz öncesinde ya da süresince, size sağlanacak dil kursu desteği hakkında Koordinatörlüğümüzce alınan karar aşağıda sunulmuştur:

  • Sadece yurtdışındaki (Erasmus için gidilecek ülke) ve “üniversiteler” ya  da resmi kurumlar (Goethe Institute, British Council gibi)  tarafından verilen kurslar karşılanacaktır (Özel kurslar karşılanmayacaktır).
  • Gidilen ülkenin dilinde verilen dil kursları karşılanacaktır. (Örneğin Macaristan’da alınmak istenen bir İngilizce kursu karşılanmayacaktır) Eğer diğer bir dilde kurs alınmak istenirse, OLS üzerinden sunulan ücretsiz kurslardan yararlanılması tavsiye edilir. 
  • Kursların ücreti azami  1 kuru kapsayacak şekilde karşılanacaktır.– Kurslar için erken gidilmesi sözkonusu ise ve karşı üniversite bu süreyi davet mektubuna eklerse, o süre için de Erasmus hibesi verilecektir. Kurs bitiş süresi ile faaliyet başlangıç süresi arasında bir hafta veya daha az süre bulunması halinde, bu süre  toplam faaliyet süresine dahil edilecektir. 
  • Kursun, öğrenim/staj süresiyle eşanlı olarak gerçekleşmesi halinde, sadece (varsa) kurs ücreti ödenecektir. Ayrıca faaliyet hibesi ödenmeyecektir. 
  • Kurs ücreti toplam 500 Avroyu geçmemelidir.
  • Kaydolunacak kursun yukarıdaki koşullara uygunluğu hakkında tereddüt olması halinde, öncelikle Koordinatörlüğümüze e-posta ile bilgi verilerek onay alınmalıdır. 
  • Kursa ilişkin yapılacak ödemeye ilişkin dekontların aslı saklanmalıdır. Önceliikle bir kopyası Koordinatörlüğümüze “app.erasmus.ankara.edu.tr” sisteminin “dosya yükleme” bölümü üzerinden iletilecek, en geç faaliyet sonunda da orijinal dekontlar Koordinatörlüğümüze sunulacaktır.
  • Bu karar, 27/07/2018 tarihinden sonra kaydolunacak kursları kapsamaktadır.

Saygı ile duyurulur. 

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü