Erasmus Öğrencilerinin Alacakları Dil Kursları Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz,

Erasmus faaliyetiniz öncesinde ya da süresince, size sağlanacak dil kursu desteği hakkında Koordinatörlüğümüzce alınan karar aşağıda sunulmuştur:

– Sadece yurtdışındaki (Erasmus için gidilecek ülke) ve “üniversiteler” tarafından verilen kurslar karşılanacaktır (Özel kurslar karşılanmayacaktır).
– Kursların ücreti azami 1 ayı (ya da bir ayı geçen kur süreleri için 1 kuru) kapsayacak şekilde karşılanacaktır.
– Kurslar için erken gidilmesi sözkonusu ise ve karşı üniversite bu süreyi davet mektubuna eklerse, o süre için de Erasmus hibesi verilecektir.
– Kursun, öğrenim/staj süresiyle eşanlı olarak gerçekleşmesi halinde, sadece (varsa) kurs ücreti ödenecektir.
– Kurs ücreti toplam 1000 Avroyu geçmemelidir.
– Kaydolunacak kurs için öncelikle Koordinatörlüğümüze e-posta ile bilgi verilerek onay alınmalıdır. 
– Kursa ilişkin yapılacak ödemeye ilişkin dekontların aslı saklanmalıdır. Önceliikle bir kopyası Koordinatörlüğümüze iletilecek, en geç faaliyet sonunda da orijinal dekontlar Koordinatörlüğümüze sunulacaktır.
– Bu karar, 14/06/2017 tarihinden sonra kaydolunacak kursları kapsamaktadır.

NOT: OLS lisansları ile ilgili duyuru ayrıca yapılacaktır. 

Saygı ile duyurulur. 

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü