Erasmus Öğrenim Hareketliliği Hibeli Uzatma İşlemleri Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz,

2019-2020 döneminde Erasmus öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilerimizden güz döneminde faaliyete başlayan yararlanıcılara, seçim sonuç ilanımızda duyurulduğu üzere, bir yarıyıl için hibe desteği sağlanmıştı. Bir yıl faaliyete katılmayı planlayan ya da güz döneminden bahar dönemine uzatma işlemi yapmak isteyen öğrencilerin taleplerini değerlendirmek amacıyla yürütülen bütçe çalışması tamamlanmış olup, tüm öğrencilere yetecek hibe kaynağının bulunmaması nedeniyle,  aşağıdaki açıklama çerçevesinde hibe verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Erasmus Uygulama El Kitabı (2019)’nın 6.2 maddesi uyarınca;

…Seçilmiş ve faaliyetlerine başlamış öğrencilerin faaliyetlerini uzatmaları durumunda, yükseköğretim kurumunun ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe varsa, uzatılan faaliyet süresine hibe verilebilir. Bütçenin süre uzatımı isteyen tüm öğrencilerin uzatma dönemlerini  karşılamaya yetmemesi durumunda, hibe verilecek öğrenciler ilk seçimdeki başarı durumları esas alınarak tarafsızlık ve şeffaflık ilkesine uygun olarak belirlenir. Azamî hibe miktarlarında artış yapılan öğrencilerle, azamî hibe miktarının artırıldığını gösteren ek hibe sözleşmeleri yapılması gerekir.

Buna göre, 2019-20 başvuru döneminde, Koordinatörlüğümüze yapılan başvurularda (öğrenim hareketliliği) toplam seçim puanı 85/100 ve üzerinde olan yararlanıcıların hibeli uzatma talepleri karşılanacaktır. Bütçe olanaklarında bir genişleme olması durumunda ise, daha fazla yararlanıcının bu olanaktan yararlanması, yine yukarıda anılan hüküm çerçevesinde gerçekleştirilecektir ve ilanen duyurulacaktır. 

Öğrencilerimiz, app.erasmus.ankara.edu.tr sistemi üzerinden kendi puanlarını görebilmektedir. 

Saygı ile duyurulur. 

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü