Erasmus Personel Yabancı Dil Sınavı Sonuçları (13 Kasım 2019)

Değerli Katılımcılar,

13 Kasım 2019 tarihinde TÖMER tarafından gerçekleştirilen Erasmus Personel Yabancı Dil Sınavı sonuçlarına aşağıdaki listeden erişebilirsiniz. 

Erasmus Personel Sınavı 13 Kasım 2019

Listede isim belirtilmemiş olup, TC kimlik numarasının ilk altı hanesi ile açıklanmıştır. TC kimlik numarası okunamayan adayların ise isimleri kısaltılarak yayımlanmıştır. 

Üniversitemiz Yönetim Kurulunun kararı uyarınca, puanı 50 ve üzeri olan adaylar, Erasmus personel hareketliliğine başvurabileceklerdir. 50 puanın altında puan alan adayların sonucu “baraj altındadır” ifadesiyle açıklanmıştır. (Adaylar, kesin sonucu öğrenmek için Koordinatörlüğümüz ile “erasmus@ankara.edu.tr” iletişime geçebilirler.) 

Sınava başvuru yaptığı halde, mazeretsiz olarak katılmamış olan adayların, gelecek Erasmus başvurularından 5 puan eksiltme yapılacaktır. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Erasmus Uygulama El Kitabı)

Saygı ile duyurulur. 

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü