“ERASMUS +” PROGRAMI 2016-2017 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

 “ERASMUS +” PROGRAMI

2016-2017 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

İLAN TARİHİ: 05/02/2016

SON BAŞVURU TARİHİ: 29/02/2016 (TSİ 17:30’da sistem başvuruya kapanacaktır)

Erasmus Öğrenim Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe belirlenene kadar, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir. Başvuru sahibi, seçilmiş olarak ilan edilse dahi yukarıdaki koşul sağlanıncaya değin adaydır.

Erasmus + Programı kapsamında 2016-2017 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda sunulmuştur.

Söz konusu ilan 1 Haziran 2016 – 30 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır. Bu tarih aralığı dışında gerçekleştirilen hareketlilikler, hiçbir şekilde bu ilan kapsamında değerlendirilemez.

Birimlerimizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrenciler, kendi birimlerine ait anlaşmalara başvuruda bulunabileceklerdir. 2016-2017 döneminde geçerli olacak anlaşmalara, “app.erasmus.ankara.edu.tr” adresindeki “Anlaşmalar Listesi” menüsünden erişilebilir.

Öğrenciler tercih yaparken sadece “Program Ülkeleri” ne ait üniversitelerden yararlanabileceklerdir. Program ülkeleri aşağıda belirtilmiştir. Bunun dışında kalan ülkeler “Ortak Ülkeler” kategorisinde yer almaktadır ve bu çağrı kapsamına girmemektedir.

 AB üyesi ülkeler

 AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya ve Türkiye)

Program ülkelerinin ayrıntılı listesi aşağıda “hibeler” bölümünde belirtilmiştir.

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

1-      Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu (app.erasmus.ankara.edu.tr adresinden başvuru yapıldıktan sonra alınacak çıktı)

2-      Kısa özgeçmiş (CV)[1]

3-      Not Dökümü (Transkript)[2]

4-      Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (20/02/2016 tarihindeki TÖMER sınavına girecekler ve bu puanını başvuruda kullanacaklar için sınav sonuç belgesi teslimi gerekmemektedir, sisteme otomatik yüklenecektir)

Koordinatörlüğümüzce alınacak Erasmus hareketlilik başvurularında, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen merkezi sınavların yanında (son 5 yıl dâhil), Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından bireysel olarak gerçekleştirilen seviye belirleme sınavları ile KPDS (son 5 yıl), ÜDS  (son 5 yıl) ve YDS’den (son 5 yıl – Üniversite giriş sınavı değil) alınmış olan puanlar geçerli olacaktır. Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan (son 5 yıl) alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir. IELTS sınavının sonuçları Koordinatörlüğümüzce 100’lük sisteme dönüştürülerek kabul edilecektir. Uluslararası geçerliliği, ilgili akademik birim tarafından kabul edilen diğer sınavların sonuçları da yüzlük sisteme dönüştürülerek kabul edilecektir.

 

http://www.erasmus.ankara.edu.tr/files/2013/03/EsdegerlikTablosu14012015.pdf

 

ÖNEMLİ NOT: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

 GENEL HÜKÜMLER:

Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Yararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilir.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Birinci sınıfta okurken başvurularak, ikinci sınıftayken hareketlilikten yararlanılabilinir. (Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri, Fakülte kararı gereğince faaliyete sadece 2. ve 3. Sınıflarda katılabileceklerdir.)

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı (en az bir yarıyıllık ders yükü bulunan) öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir.

 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

 Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak

Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

 • Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) örgün bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

 

 • Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması
 • İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması
 • Yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredi yükü olması – Bir yarıyıl için 30 AKTS –
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması

Öğrencilerin notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme uyarlanışı, Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca uygulanan dönüştürme tablosuna göre yapılacaktır.

Çift Anadal / Yandal Programına kayıtlı olan öğrenciler ana dallarından başvuru yapabilirler.

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2016/2015 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi                       : % 50

Dil seviyesi :                                          : % 50

Daha önce hareketlilikten yararlanma:   (Toplam 100 puan üzerinden) – 10 puan

Yabancı dil sınavına başvurduğu halde girmeyen öğrenciden: – 5 puan

 

Puan sıralaması sonrasında yerleştirmeler, yüksek puan alan öğrencilerin yerleşmek istedikleri kurum tercih sıralamaları gözetilerek yapılır. Öğrencilerin puan sıralaması, birimlere ayrılan kontenjanlara göre ilgili fakülte / bölüm / anabilim dalı içerisinde yapılır.

 

Daha önce hareketlilikten (Hayatboyu Öğrenme Programı dâhil) yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir.

Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.

Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Ayrıca, öğrenim hareketliliği faaliyeti için alınabilecek hibenin üst sınırı, varsa daha önceki staj hareketliliği süresini 12 aya tamamlayacak süredir. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmeyeceği gibi, hibesiz olarak da faaliyet gerçekleştirilemez.

Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi aşağıdaki takvimde belirtilmiştir ve bu süre dahilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda 10 puan düşülecektir.

Yapılacak yabancı dil sınavına kayıt olunduğu halde katılım sağlanmamışsa, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda toplam puanından 5 puan düşülecektir.

ANLAŞMALAR VE (TAHMİNİ) KONTENJANLAR:

Üniversitemizin ikili anlaşmalar ve mevcut anlaşmaların kontenjanları bilgisine aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilir. Öğrencilerimizin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin bilgilerini ve varsa özel koşullarını aşağıdaki bağlantıda yer alan “detaylar” bölümünden inceleyerek tercih yapması gerekmektedir.

https://app.erasmus.ankara.edu.tr/tr/agreement/list

Belirtilen listede yer alan kontenjanlar, yerleştirme yapılabilecek azami sayıyı ifade etmekte olup, bütçe beklentilerine bağlı olarak, Koordinatörlüğümüzce toplam kontenjan sayısından daha az sayıda öğrencinin yerleştirilmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda, akademik birimler arasında adil bir dağılımın yapılması gözetilecektir.

İlan açık kaldığı sürece ikili anlaşmalar listesine ekleme yapılabilecektir. Bu nedenle, başvurunuzu tamamlamadan önce son bir kez daha geçerli anlaşmaları kontrol ediniz.

HİBELER:

Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)
1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık 500
2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 400
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 300

Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

 

ÖZEL KOŞULLAR:

Erasmus Öğrenim Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe belirlenene kadar, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir. Başvuru sahibi, seçilmiş olarak ilan edilse dahi yukarıdaki koşul sağlanıncaya değin adaydır. Bu yıl seçilecek tüm öğrenciler (bir yıllık eğitim yapan Hukuk Fakültesi hariç), azami bir yarıyıl için hibe almak üzere seçileceklerdir. Seçilen öğrencinin hibe alacağı azami süre davet mektubunda belirtilmiş bir akademik yarıyıl ile sınırlıdır.

Bir yıl için hibe verilmesi durumu ve hibeli uzatma taleplerine ilişkin ikinci bir duyuru, hibe imkan olması halinde Koordinatörlüğümüzce ayrıca yapılacaktır.

Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) sözkonusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak mücbir sebep yoksa asgari faaliyet süresi şartına uygun olmaması nedeniyle kabul edilmemektedir.

Engelli öğrencilerimizden programdan yararlanmalarını teşvik etmek adına, seçilecek engelli öğrencilerimiz için standart hibelere ek olarak hibe tahsisi söz konusu olabilecektir. Gidilmesi planlanan kurumlarda engelli öğrencilere sunulan olanaklar hakkında ilgili anlaşmanın “Additional Requirements” bölümlerinden ya da doğrudan ilgili üniversite Erasmus ofisinden bilgi alınabilir.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden AB ofisi ile iletime geçerek, AB ofisine bildirmeleri gerekmektedir. Durumun mücbir bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin onay, Koordinatörlüğümüzce Ulusal Ajans Başkanlığı’na sorularak alınacaktır. Durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (3 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

Erasmus hareketliliklerine seçilen öğrencilere, faaliyete başlangıç öncesinden çevrimiçi (online) bir dil seviye tespit testi uygulanacaktır. Avrupa Komisyonunun “Online Linguistic Support” portalı üzerinden gerçekleştirilecek test sonucunda dil seviyesi CEFR’e göre B1 altı olan öğrencilere yine çevrimiçi bir dil kursu tanımlanacaktır. Benzer şekilde, öğrencilerin faaliyeti sonunda da dil testine girmeleri beklenmektedir. Sınav sonucu faaliyete katılmaya engel olmamakla birlikte, Avrupa Komisyonunca Programdan yararlanacak öğrenciler için önerilmiş olan seviye B1’dir.

 

 • Lisansütü seviyede başvuracak ve özellikle tez döneminde yararlanacak adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili anlaşmanın ait olduğu Enstitü / Bölüm / Anabilim Dalı koordinatörleriyle iletişime geçmeleri ve gitmeyi planladıkları üniversitede çalışma alanlarının bulunup bulunmadığını teyit etmeleri beklenmektedir. Benzer şekilde, gidilmesi planlanan üniversitenin Erasmus koordinatörleriyle de iletişime geçilerek ön bilgi alınabilir. Koordinatörler listesine internet sayfamızdan erişilebileceği gibi, doğrudan ofisimizden de bilgi alınabilir.
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi, Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrencilerinin yabancı dil sınavından en az 60 almasını ve 1. ve 2.sınıfta okuyan öğrenciler olmasını,
 • İletişim Fakültesi, Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrencilerinin yabancı dil sınavından en az 50 almasını,
 • Fen Fakültesi, Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrencilerinin yabancı dil sınavından en az 50 almasını,
 • DTCF Dilbilim Bölümü, Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrencilerin Öğrenim Hareketliliğini 3. Yarıyılın başıyla 7. Yarıyılın sonu arasında gerçekleştiriyor olması,

şartlarını yerine getirmelerini ön koşul olarak belirlemiştir.

 

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

 

05/02/2016     “Erasmus Öğrenim Hareketliliği” ilanı İnternet üzerinden başvuru ve birim akademik koordinatörlerine belge teslimi için başlangıç tarihi

(Koordinatörlerin tam listesine https://app.erasmus.ankara.edu.tr adresinden oturum açıldıktan sonra https://app.erasmus.ankara.edu.tr/tr/university/coordinators sayfasından erişilebilir)

29/02/2016     İnternet üzerinden başvuru ve belge teslimi için son tarih (TSİ 17:30)

11/03/2016     Akademik birimlerce alınan başvuruların, başvuru evrakıyla birlikte Koordinatörlüğe gönderilmesi için son tarih.

4/04/2016      Sonuçların ilanı

4-8/04/2016         Sonuçlara itiraz ya da katılımdan vazgeçme (feragat) haftası

11-15/04/2016     Kesinleşen sonuçların ilanı ve gidilecek üniversitelere bildirim (nomination)

Başvurular, yukarıdaki takvim doğrultusunda öncelikle internetten gerçekleştirildikten sonra belge teslimleri öğrencilerin kendi akademik birimlerine yapılacaktır. Akademik birimlerce alınan başvurular AB Eğitim Programları Koordinatörlüğüne iletilecektir. Programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Koordinatörlükçe ilan edilecektir. Yedeklikten asil duruma geçişle ilgili işlemlere ilişkin duyuru, bütçe durumuna bağlı olarak ayrıca yapılacaktır.

 
   

[1] CV hazırlama konusunda Europass CV şablonundan yararlanılabilir https://europass.cedefop.europa.eu/editors/tr/cv/compose

[2] Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması gerekir. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Öğrencisi olunan (seçimlerin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır. Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kazanma notları ve aynı şekilde Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olarak eğitimlerine devam eden öğrenciler için de Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav(DUS)kazanma notları dikkate alınır.