Erasmus Yabancı Dil Sınavı 2021 Yönergesi

Erasmus Yabancı Dil Sınavı

2021-2022 Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvuran ve başvuruları uygun bulunan adaylara yönelik olarak yapılacak “Erasmus Yabancı Dil Sınavı” ile ilgili bilgiler aşağıda paylaşılmıştır:

  • Sınav Günü: 7 Şubat 2021 Pazar
  • Sınav Saat Aralıkları: 10:00-12:00
  • Sınav Süresi: 120 dakika
  • Sınav Yöntemi: Çevrimiçi (Online) ve çoktan seçmeli
  • Sınav Yeri: Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Sistemi (https://esinav.ankara.edu.tr) 
  • Sınav Dilleri: İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca
 • Sınava girecek adayların, kullanıcı adı ve şifresi olarak TC Kimlik Numaralarını/Pasaport Numaralarını kullanmaları gerekmektedir.
 • Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecektir.
 • Sınav öncesinde adayların çevrimiçi (online) sınavın gereği olarak; bilgisayar, internet, hoparlör, mikrofon ve kamera temin etmeleri önemlidir.
 • Sınavların uygulanmasına yönelik yönergelerin dikkatli bir şekilde okunması önerilmektedir.
 • Sınav sırasında ve sonrasında, sosyal medyada veya diğer platformlarda sınav güvenliğini ihlal edecek davranışlarda bulunulması (soruların kopyalanması, paylaşılması vb.) organize bir suç niteliği taşımaktadır. Buna ilişkin gelecek ihbarlar, suça delil oluşturacağı için ilgili adayların sınavları iptal edilerek gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.
 • Sınav sonuçları AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü’nün web sitesinde (http://www.erasmus.ankara.edu.tr) duyurulacaktır.

Bilgilerinize saygılarımızla sunar, başarılar dileriz.

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü