Erasmus Yabancı Dil Sınavı Yönergesi

Değerli Katılımcılar,

Erasmus hareketliliklerine katılmak isteyen adaylar için düzenlenecek sınav, 18 Şubat 2017 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu dersliklerinde saat 10:00-13:00 saatleri arasında tek oturum olarak gerçekleştirilecektir. Sınav, belirtilen saatler arasında çoktan seçmeli test olarak gerçekleştirilecek ve optik formlara işaretleme yapılacaktır.
Adayların sınava girecekleri dersliklerin bilgileri aşağıda sunulmuştur. Adayların yarım saat öncesinde sınav binalarında hazır bulunmaları ve giriş listelerini kontrol ederek sınav salonlarında yerlerini almaları önemlidir.

ERASMUS SINAVI SINIF LİSTELERİ

Sınava gelirken;

–  Aşağıdaki Yönergenin 2. maddesinde belirtilen kimlik belgelerinizi,
–  Sınav başvuru formunuzu (İmzanızı atmış olarak bir nüsha),
–  Kurşun kalem ve silginizi, getirmeyi unutmayınız.

SINAV YÖNERGESİ:

1– Adayların sınavın yapılacağı saatten 30 dakika önce sınav giriş belgeleri ile birlikte sınav binasında bulunmaları gerekmektedir.

2– Sınavlara giriş için sadece aşağıdaki kimlik belgeleri kabul edilir.

    a) Nüfus Cüzdanı, Ehliyet,  -Yabancı uyruklular için- Pasaport veya Oturma İzni Belgesi sınava giriş için geçerli olan ve tanımlanmış belgeler olarak kabul edilir. Bunların dışında kimlik bilgilerinin de bulunduğu belgeler(öğretim elamanı, öğretmen, öğrenci belgesi, meslek kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli belge olarak kabul edilmez. T.C. Nüfus Cüzdanında, T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf bulunmalı ve fotoğrafın üzerinde soğuk damga basılı olmalıdır.

   b) Pasaport: Pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

   c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü imzası taşıyan fotoğraflı, on (10) haneli Kimlik numarası bulunan çipli veya kırmızı renkli çizgilere sahip adayın adı ve soyadı bulunan tamamen daktilo ile yazılmış kişiye özel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

3- Adaylar sınav salonuna girdiklerinde yanlarında bulunan cep telefonu, bilgisayar ve benzeri elektronik, mekanik cihazların tümünü sınava girilecek sınıftaki gözetmen kürsüsüne teslim etmek zorundadır. Sınav sırasında bu cihazlardan herhangi birinin adayın yanında bulunduğu tespit edilirse adayın sınavı geçersiz sayılır.

4- (Gözetmenler için) Adayların sınav salonuna girişlerinde dikkat edilecek en önemli husus, sınava giren adayın Sınava Giriş Belgesi ile Aday Listesinde ismi bulunan aday olup olmadığını saptamaktır. Sınav bitiminde adayların optik formlarındaki kodlamaları doğru doldurduğuna emin olunduktan sonra optik cevap kağıtları ve soru kitapçıkları eksiksiz olarak toplanır.

5- (Gözetmenler için) Görevlilerin sınav esnasında Sınava Giriş Belgelerini kontrol ederken, her adayın yüzüne iyice bakarak adayı belgedeki fotoğraf ve T.C. Nüfus Cüzdanındaki/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartındaki/ pasaportundaki/K.K.T.C Kimlik Belgesindeki fotoğrafla karşılaştırmaları gerekmektedir.

6- (Gözetmenler için) Salon kapıları sınav süresince kesinlikle açık tutulacaktır.

7- (Gözetmenler için) Sınav başladıktan sonra, ilk 15 dakika içinde sınav salonuna gelen adaylar sınava alınır. Bu adaylar için Aday Listesine adayın saat kaçta geldiği belirtilir ancak ek süre verilmez. Sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen adaylar her ne sebeple olursa olsun sınava alınmaz.

8- Herhangi bir şekilde kopya girişiminde bulunan adaylar, sınav ortamını bozmamak için sınav sırasında uyarılmaz ancak hakkında Tutanak tutularak sınavlarının geçersiz olduğu kendilerine sınav sonunda bildirilir.

10- Sınav 10:00-13:00 saatleri arasında uygulanacaktır. Süresi 180 dakikadır.

11– Sınavın son 15 dakikasında hiçbir aday sınav salonunu terk etmeyecektir. Sınav süresince herhangi bir sebeple sınav salonundan çıkan aday, sınav salonuna geri alınmaz.

12- Adayların sınav sırasında gözetmenlere soru sorması kesinlikle yasaktır.

13– Yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.

14- Sınav gizliliği esasına uygun olarak sınav sorularının ve adayların yanıtlarının herhangi bir amaçla kullanılması yasaktır. 2017 Erasmus Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’nın tüm hakları Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’na aittir.

15– Sınav sonuçları AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü tarafından duyurulacaktır.
Yabancı Diller Yüksekokulumuz Üniversitemizin Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesinde yer almakta olup adres ve harita bilgisi aşağıda belirtilmiştir.

https://www.google.com.tr/maps/@39.7830189,32.8189731,15z?hl=tr

İletişim için: yabdil@ankara.edu.tr

erasmus@ankara.edu.tr

 

18 ŞUBAT 2017 ERASMUS YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI DUYURUSU