Erasmus Yabancı Dil Sınavı Salonları ve Yönergesi

Değerli Katılımcılar,

Erasmus hareketliliklerine katılmak isteyen adaylar için düzenlenecek sınav, 17 Şubat 2018 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu dersliklerinde saat 10:00-13:00 saatleri arasında tek oturum olarak gerçekleştirilecektir. Sınav, belirtilen saatler arasında çoktan seçmeli test olarak gerçekleştirilecek ve optik formlara işaretleme yapılacaktır.
Adayların sınava girecekleri dersliklerin bilgileri aşağıda sunulmuştur. Adayların yarım saat öncesinde sınav binalarında hazır bulunmaları ve giriş listelerini kontrol ederek sınav salonlarında yerlerini almaları önemlidir.

2018 ERASMUS SINAV YERLERİ

Sınava gelirken;

–  Aşağıdaki Yönergenin 1. maddesinde belirtilen kimlik belgelerinizi,
–  Sınav başvuru formunuzu (İmzanızı atmış olarak bir nüsha),
–  Kurşun kalem ve silginizi, getirmeyi unutmayınız.

SINAV YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

ERASMUS YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI YÖNERGESİ

17 ŞUBAT 2018 10.00-13.00 (Tek Oturum)

 

1– Sınava giriş için sadece aşağıdaki kimlik belgeleri kabul edilir.

a) Nüfus Cüzdanı, Ehliyet,  -Yabancı uyruklular için- Pasaport veya Oturma İzni Belgesi sınava giriş için geçerli olan ve tanımlanmış belgeler olarak kabul edilir. Bunların dışında kimlik bilgilerinin de bulunduğu belgeler (öğretim elamanı, öğretmen, öğrenci belgesi, meslek kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli belge olarak kabul edilmez. T.C. Nüfus Cüzdanında, T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf bulunmalı ve fotoğrafın üzerinde soğuk damga basılı olmalıdır.

b) Pasaport: Pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü imzası taşıyan fotoğraflı, on (10) haneli Kimlik numarası bulunan çipli veya kırmızı renkli çizgilere sahip, adayın adı ve soyadı bulunan tamamen daktilo ile yazılmış, kişiye özel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

2- Sınava giren adayın Sınava Giriş Belgesi ile Aday Listesinde ismi bulunan aday olup olmadığını kontrol ediniz. Sınav bitiminde adayların optik formlarındaki kodlamaları doğru doldurduğuna emin olduktan sonra optik cevap kağıtlarını ve soru kitapçıklarını eksiksiz olarak toplayınız ve Sınav Birimine teslim ediniz.

3- Sınava başlamadan önce adayların Sınava Giriş Belgelerini kontrol ederken, her adayın yüzüne iyice bakarak adayı belgedeki fotoğraf ve T.C. Nüfus Cüzdanındaki/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartındaki/ pasaportundaki/K.K.T.C Kimlik Belgesindeki fotoğrafla karşılaştırmanız gerekmektedir.

4- Salon kapıları sınav süresince kesinlikle açık tutulacaktır.

5- Sınav başladıktan sonra, ilk 15 dakika içinde sınav salonuna gelen adaylar sınava alınır ve kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra sınav adaya teslim edilir. Bu adaylar için Aday Listesine adayın saat kaçta geldiği yazılır ancak ek süre verilmez. Sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen adaylar her ne sebeple olursa olsun sınava alınmaz.

6- Adayların optik cevap kâğıtlarını doğru kodladığından emin olunuz:

a) Sol üst köşesinde bulunan ADI/SOYADI ve İMZA bölümleri (MAVİ TÜKENMEZ KALEM).

b) ADI/SOYADI, KİTAPÇIK TÜRÜ (A), YABANCI DİLİ bölümleri (kurşun kalemle)

c) Adayın TC Kimlik numarasının ilk 8 hanesini Öğrenci No bölümüne, son 3 hanesini de Sınıf No Bölümüne yazması ve kodlanması gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ise yine 11 haneli “YU” numarası kodlanacaktır.

Örnek: TC : 10000000222

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

Öğrenci No: Sınıf No:

7- Eksik sayfalı ya da basımı hatalı olan soru kitapçığı varsa değiştirmek için sınav koridor görevlilerine başvurunuz.

8- Adayların, cevapları optik cevap kâğıdı üzerine kurşun kalemle kodlamaları gerekmektedir. Soru kitapçığı üzerindeki cevaplar değerlendirilmeyecektir.

9- Adaylar sınav salonuna girdiklerinde yanlarında bulunan cep telefonu, bilgisayar ve benzeri elektronik, mekanik cihazların tümünü gözetmene teslim etmek zorundadır. Sınav sırasında bu cihazlardan herhangi birinin adayın yanında bulunduğu tespit edilirse sınavı geçersiz sayılır.

10- Herhangi bir şekilde kopya girişiminde bulunan adaylar, sınav ortamını bozmamak için sınav sırasında uyarılmaz ancak hakkında tutanak tutularak sınavlarının geçersiz olduğu kendilerine sınav sonunda bildirilir.

11 Adayların sınav sırasında gözetmenlere soru sormaları kesinlikle yasaktır.

12– Yanlış cevaplar doğru cevabı götürmeyecektir.

13- Sınav gizliliği esasına uygun olarak, sınav sorularının ve adayların yanıtlarının herhangi bir amaçla kullanılması yasaktır. 2018 Erasmus Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı’nın tüm hakları Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’na aittir.

14– Sınav sonuçları AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü tarafından duyurulacaktır.

Yabancı Diller Yüksekokulumuz Üniversitemizin Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesinde yer almakta olup adres ve harita bilgisi aşağıda belirtilmiştir.

https://www.google.com.tr/maps/@39.7830189,32.8189731,15z?hl=tr

İletişim için: yabdil@ankara.edu.tr

erasmus@ankara.edu.tr