AGM Ankara ’15 Erasmus+ Eğitim, Staj ve İş Fırsatları Fuarı

Loading Map....

Konum
Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi Fen Fakültes


infomarket 2ESN Nedir?
Erasmus Student Network (ESN) Avrupa çapında faaliyet gösteren en büyük öğrenci ağıdır ve 37 ülkede, 473 yüksek öğretim kurumunda faaliyet göstermektedir. Gönüllülük esasıyla 13.500’den fazla üyesiyle 160.000’in üzerinde öğrenciye hizmet verir. Yerel, Ulusal ve Uluslararası olmak üzere 3 platformlu bir organizasyon yapısına sahiptir.

AGM Nedir?
Annual General Meeting (AGM) ESN’nin 472 şube ve ülke temsilcilerin oluşturduğu senede bir defa yapılan genel kuruldur. Her yıl farklı bir ülkede düzenlenen AGM’de ESN, bir sonraki sene için planları tartışılır, yeni yönetim kurulu seçimleri yapılır ve projelere karar verilir. Bunun yanında etkinlik sırasında bir çok kültürel aktivite ve atölye çalışmaları yapılır.

Erasmus+ Eğitim,staj ve iş fırsatları fuarı nedir?
AGM kapsamında düzenlenen fuarda, bütün katılımcılarının kendi üniversitelerini, lisans, yüksek lisans ve diğer eğitim programlarını tanıtmasına imkan sağlamaktadır. 472 üniversite ve temsilcilerinin katılımı ile Türkiye’deki en kapsamlı ve en büyük katılımlı eğitim fuarı olacaktır.

Her yıl yaklaşık tek günde 4 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Infomarkete gelen ziyaretçiler, üniversite, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, yaz okulları, sertifika-diploma programları, staj ve burslu yurt dışı eğitim konularında yabancı ülke ve üniversite temsilcilerinden bilgi alabilecek, ülkelerin eğitim ortamları konusunda merak ettikleri soruları yöneltebilecekler. Özellikle ERASMUS+ veya diğer değişim programlarına başvurmuş/başvurmayı düşünen herkesi etkinliğimize bekliyoruz.Gideceğiniz ülke veya üniversite hakkında bütün sorularınıza bu etkinlikte cevap bulabilirsiniz.

SPONSORLARIMIZ
Ulusal Ajans
Avrupa Birliği Bakanlığı
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ankara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
TED Üniversitesi
Avrupa Komisyonu
ESN International

PARTNERLERİMİZ
AIG ( American International Group)
Turkish Airlines
Star Alliance
Pınar
Hacı Bekir Turkish Delights
ATO (Ankara Ticaret Odası)

What is ESN?
Erasmus Student Network (ESN) is the largest student network operating in 37 countries across Europe and operates in 472 higher education institutions. ESN serves more than 160,000 students via around 13,500 members on a voluntary basis. ESN operates on three levels: local, national, and international.

What is AGM?
Annual General Meeting (AGM) is the general assembly consisting in 472 sections and National Representatives once in a year. It is held in a different country each year , the plans for upcoming year are discussed, new board is selected and the projects are decided. Besides, many cultural activities and workshops are carried out during the event.

What is the Erasmus + Education, training and job opportunities fair?
All of the participants have chance to introduce undergraduate, graduate and the other educational programs in their home universities during this fair.It’ll be the most comprehensive and the broadest-attended educational fair in Turkey with the participation of 472 universities and the representatives.

More than 4 thousands people visit the Infomarket in one day each year. The visitors will have chance to get information about the universities, associate, bachelor, master, doctoral, summer schools, certification programs, internship and scholarship opportunities from the representatives of universities and they will have the opportunity to ask direct questions about the educational environment of the countries. We welcome especially those who have already applied / considered to apply for Erasmus+ or other exchange programs.Thanks to this event, you might be able to find answers for all your questions about the country or the university that you’ll attend .

OUR SPONSORS
National Agency
Ministry of the European Union
Ankara Metropolitan Municipality
Ankara University
Gazi University
TED University
European Commission
ESN International

OUR PARTNERS
AIG (American International Group)
Turkish Airlines
Star Alliance
Pınar
Haci Bekir Turkish Delights
ATO (Ankara Chamber of Commerce)