Avrupa Günü Etkinliği: 8 Mayıs 2015

Loading Map....

Konum
ATAUM Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi


“AB Erasmus ve Gençlik Hareketliliği Günü”ne davetlisiniz!

 

8May

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB ERASMUS VE GENÇLİK HAREKETLİLİĞİ GÜNÜ TASLAK PROGRAMI

(DRAFT PROGRAMME FOR EU ERASMUS AND YOUTH MOBILITY DAY)

08 Mayıs 2015-08 May 2015

 

09:30                          Açılış Konuşmaları (Opening Remarks)

                                   Prof. Dr. Erkan İBİŞ -Ankara Üniversitesi Rektörü

                                   Prof. Dr. Erkan İBİŞ -Ankara University Rector

                                   Mesut KAMİLOĞLU- Ulusal Ajans Başkanı

                                   Mesut KAMİLOĞLU- Head of Turkish National Agency

                                   Bela SZOMBATI -AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı

                                   Bela SZOMBATI- Deputy Head of EU Delegation

 

10:00                          Birinci Oturum: AB Erasmus ve Gençlik Hareketliliği’ne Genel Bir Bakış

                                   First Session: An Overview of EU Erasmus and Youth Mobility

Prof. Dr. Sibel SÜZEN-Ankara Üniversitesi Erasmus Kurumsal Koordinatörü

Prof. Dr. Sibel SÜZENAnkara University Erasmus Institutional Coordinator

Sefa YAHŞİ-Ulusal Ajans Erasmus ve Gençlik Hareketliliği Genel Koordinatörü

Sefa YAHŞİ- National Agency Erasmus and Youth Mobility General Coordinator

İbrahim DEMİREL –Ulusal Ajans Gençlik Çalışmaları Koordinatörü

İbrahim DEMİREL-National Agency Youth Projects Coordinator

Kemal BAŞCI- Ulusal Ajans Gençlik Hareketliliği Koordinatörü

Kemal BAŞCI- National Agency Youth Mobility Coordinator

Mustafa BALCI-AB Delegasyonu

Mustafa BALCI-EU Delegation

Neslihan SAĞLAM-Ulusal Ajans Gençlik Uzmanı

Neslihan SAĞLAM-National Agency Youth Expert

 

11:00                          Toplantı Arası (Coffee Break)

 

11:15                          İkinci Oturum: Üye Ülke Sunumları

                                   Second Session: Member State Presentations

                                   Almanya –Germany

Avusturya –Austria

Danimarka-Denmark

Fransa-France

İtalya-Italy

Macaristan-Hungary

Yunanistan-Greece

 

12:45                          Öğlen Yemeği Arası (Lunch Break)

 

14:00                          Üçüncü Oturum: Erasmus ve Gençlik Hareketliliği’nden Yararlanma

Third Session: Application to Erasmus and Youth Mobility

Onur Hoşnut-Ankara Üniversitesi AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü

Onur HOŞNUTAnkara University EU Study Programme Office

Pırıl OCAK-Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)

Pırıl OCAK-Ankara University European Union Research Center

Neslihan SAĞLAM- Ulusal Ajans Gençlik Uzmanı

Neslihan SAĞLAM- National Agency Youth Expert

Burak DEMİRCAN- Ankara Üniversitesi Gençlik Programları Ofisi

Burak DEMİRCAN-Ankara University Youth Programme Office

 

15:30                          Dördüncü Oturum: Erasmus ve Gençlik Hareketliliği Öğrenci Deneyimleri

Fourth Session: Erasmus and Youth Mobility Student Experiences

 

16:30                          Kapanış (Final Remarks)