Güz Yarıyılında Erasmus Öğrenim Hareketliliğine Katılan Öğrencilerimizin Dikkatine

Değerli Öğrencilerimiz,

Ulusal Ajans Başkanlığınca açıklanan ek hibe dağıtım sonuçlarına göre, öğrenim hareketliliğine katılan ve katılacak öğrencilerimize ayrılan bütçe yeniden değerlendirilmiş olup, buna göre 2015-2016 Güz Döneminde Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetine katılan ve faaliyetlerini bahar yarıyılına uzatmayı planlayan öğrencilerimizin, uzatacakları süreler için hibe ödemesi mümkün olamayacaktır.

Öğrencilerimizin faaliyetlerini hibesiz olarak uzatmaları mümkündür.

Saygı ile duyurulur,

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü