ÖNEMLİ: 2016-2017 Erasmus Staj Hareketliliği İşlemleri Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz,

2016-2017 akademik yılı Erasmus Hareketlilikleri için Üniversitemize tahsis edilen hibeleri en verimli ve en fazla sayıda öğrenciye kullanabilmemiz için planlama yapmamız gerekmektedir. Bu planlamayı da hibeli ve hibesiz seçilen öğrencilerimizin evrak teslimleri üzerinden yapabildiğimiz için; sistemden evrak teslim etmediği tespit edilen ve aşağıdaki durumda olan öğrencilerimizin taranmış belgelerini sisteme yükleyerek (özellikle training agreement ve sigorta poliçesi) 31.08.2016 tarihine kadar bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

1- HİBELİ SEÇİLMİŞ OLUP İŞLEM BAŞLATMAMIŞ ÖĞRENCİLERİMİZ

Davet mektubundaki staj başlangıç tarihi geçmiş olmasına rağmen işlem yapmayan öğrencilerimiz

a- İleri bir tarihte gitmeyi planlıyorlarsa yeni tarihli davet mektubunu 31.08.2016’ya kadar taratıp başvuru sistemine yüklemeleri,
b- Evrak teslim etmeden yurt dışında staja başlamışlarsa 31.08.2016 tarihine kadar training agreement ve sigorta poliçelerini taratıp başvuru sistemine yüklemeleri,
c- Gitmekten vazgeçtilerse bunu bir feragat dilekçesi sunarak ofise elden teslim ya da taratıp e-posta ekinde bildirmeleri gerekmektedir.

2-  HİBESİZ SEÇİLMİŞ OLUP İŞLEM BAŞLATMAMIŞ ÖĞRENCİLERİMİZ

a- Evrak teslim etmeden yurt dışında staja başlamışlarsa 31.08.2016 tarihine kadar training agreement ve sigorta poliçelerini taratıp başvuru sistemine yüklemeleri,
b- Gitmekten vazgeçtilerse bunu bir feragat dilekçesi sunarak ofise elden teslim ya da taratıp e-posta ekinde bildirmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerimizin nihai durumları yukarıda belirtilen işlemleri takiben değerlendirilecek ve azami sayıda öğrencimizin hibelendirilmesine çalışılacaktır. Yukarıda belirtilen durumlardan birisine sahip olmalarına karşın hiç bir işlem yapmayan öğrencilerimiz, hareketlilikten vazgeçmiş sayılacağından, daha sonra faaliyete katılma talepleri kabul edilemeyecektir.

İşlemleri tamamlanmış ve staja başlamış öğrencilerimizin bir bildirimde bulunmalarına gerek yoktur.

Saygı ile duyurulur.

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü