ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Değerli Öğrencilerimiz,

Erasmus staj hareketliliği kapsamında yayımlamış olduğumuz YİTAK Staj Konsorsiyumu ilanına ve yakında yayımlanacak Erasmus staj ilanımıza başvuracak öğrencilerimizin, staja kabul eden kurumlardan edinecekleri davet mektupları, başvuru aşamasında istenen zorunlu belgelerden birisidir.  Bu amaçla, pek çok öğrencimiz staj davet mektubu edinmek üzere ilgili  firma, kurum, kuruluşlarla iletişime geçmektedir.

Son günlerde, öğrencilerimizin bu çabasından menfaat elde etmek üzere girişimde bulunan kişilerin varlığı yönünde Koordinatörlüğümüze bazı bilgi ve şikayetler ulaşmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki Üniversitemizin, öğrencilere staj yeri bulmalarında aracılık eden veya doğrudan staj yeri sağlayan hiç bir yurtiçi ya da yurtdışı firma ile işbirliği bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, size Erasmus staj olanağı sağlayacağını belirterek ücret talep eden kişi ya da kuruluşlara itibar etmeyiniz. Erasmus Programı, katılımı ücretsiz olan bir programdır ve akademik bir faaliyettir. Öğrencilerimizin, kendi akademik alanlarında yapacakları staj faaliyetleri hibelendirilmektedir ve bu faaliyet için kendilerinden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Yukarıda belirtilen türde kişi ya da kuruluşlara kesinlikle bir ön ödeme yapmayınız. Bu şekilde talepte bulunanları, Ulusal Ajans Başkanlığı’na iletmek üzere lütfen bize bildiriniz.

Ayrıca, staja katılan öğrencilerimize ev sahipliği yapacak kurumlar, Koordinatörlüğümüzce ziyaret edilerek öğrencilerimizin staj süreçleri denetlenecektir.

Saygı ile duyurulur.

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü