ÖNEMLİ: Erasmus Kapsamında Yurtdışına Çıkacak Öğrenci ve Personelimizin Dikkatine

Değerli Öğrencilerimiz ve Personelimiz,

Ulusal Ajans Başkanlığı’ndan Üniversitemize iletilen açıklama, aşağıda sunulmuştur. Saygı ile duyurulur.

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü

18 Temmuz 2016 tarih ve 29774 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genelge hükümleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları  gereğince yükseköğretim kurumlarında istihdam edilen personelin izinlerinin ve yurtiçi/yurtdışı görevlendirmelerin iptal edildiğinden bahisle öğrenci ve personel hareketliliğine katılan personelin durumuna ilişkin sorular Başkanlığımıza ulaşmaktadır. Buna göre;

Öğrenim-staj hareketliliğine katılan personelin durumu:

Öğrenim/Staj Hareketliliğine başlamış ve mezkur genelge ve YÖK kararı uyarınca geri çağrılan personel, hareketliliğin geçerli sayılması için gerekli asgari süreyi (öğrenim 3 ay/staj 2 ay) tamamlamadan geri dönmüş olsalar dahi, geri dönme sebebi “mücbir sebep”e dayandığından bu durumdaki personele yurtdışında geçirilen süreler için “bireysel destek” hibesi

 Personel  hareketliliğine katılan personelin durumu:

Personel Hareketliliğine başlamış ve mezkur genelge ve YÖK kararı uyarınca geri çağrılan personel, hareketliliğin geçerli sayılması için gerekli asgari süreyi (2 gün) tamamlamadan geri dönmüş olsalar dahi, geri dönme sebebi “mücbir sebep”e dayandığından bu durumdaki personele yurtdışında geçirilen süreler için “bireysel destek” hibesi verilebilir. Ayrıca bu durumdaki personele mesafe hesaplayıcı kapsamında belirlenmiş seyahat masrafları da ödenir.

Hareketliliğe başlamak üzere tüm hazırlıklarını yapmışken, mezkur genelge ve YÖK kararı uyarınca yurtdışına çıkamayan personelin iadesi söz konusu olmayan seyahat/otel harcaması yapmış olması halinde, yurtdışına çıkamama  sebebi “mücbir sebep”e dayandığından bu durumdaki personele mesafe hesaplayıcı kapsamında  belirlenmiş seyahat masrafları ödenir. Bu durumda, iadesi söz konusu olmayan harcamalara ilişkin kanıtın ofise teslim edilmesi  gerekmektedir.

  • Mücbir sebebe dayalı olarak asgari süreler tamamlanmadan yarıda bırakılan hareketlilikler için yukarıdaki çerçevede yapılacak ödemelerin öncesinde işbu e-postaya ve ilgili genelge ile YÖK kararlarına atıf yapılarak bir rektörlük onayı alınması, tüm personel için eşit uygulama yapılması, Mobility Tool faaliyet girişlerinin mücbir sebep işaretlenmesi ve kısa açıklama yapılması, onay ve diğer belgelerin öğrenci/personel dosyasında muhtemel denetimlerde kanıtlayıcı belge olarak saklanması

Not: Yukarıda verilen açıklama ilgili görevlendirme iptallerine ilişkin genelgeye özel olup sonraki tarihlerde oluşabilecek mücbir sebep durumlarının değerlendirilmesi için Merkezimizden ayrıca görüş sorulması beklenmektedir.