YİTAK STAJ İLANI 2016

yitak logo

ERASMUS + 2015 – 2017 “YİTAK”STAJ KONSORSİYUMU İLANI

Erasmus+ Programı dahilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 13 Üniversitenin katılımıyla oluşan “Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu” (YİTAK) Projesi, Erasmus staj faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrencilere hibe desteği sağlayacaktır.

Öğrenciler, bir işletmeyle eşleşmek üzere, proje kapsamında oluşturulacak havuza başvurabilecek ya da staj yapacakları işletmeyi kendileri bulmayı tercih edebileceklerdir. Bu iki yoldan herhangi biri sonunda bir işletmeden kabul almış olan öğrencilerin hibe almak amacıyla Koordinatörlüğümüzün açacağı çevrimiçi başvuru döneminde, öncelikle “app.erasmus.ankara.edu.tr” adresi üzerinden kabul mektuplarıyla beraber başvuruda bulunmaları gerekmektedir. YİTAK havuzundaki işletmelerin profilleri tüm öğrenciler için uygun olmayabileceği ve havuza başvuran tüm öğrenciler bir işletmeyle eşleşemeyebileceği için, öğrencilerin kendi staj kurumlarını bulmaları şiddetle tavsiye edilir. Başvuru koşullarını ve detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Staj Süresi: 8 ila 12 ay arası süreli staj faaliyetlerini hibelendirilmek üzere, aşağıdaki öncelik sırasına göre seçim yapılacaktır;

1.      Öncelik; ön lisans/lisans mezun duruma gelecek öğrencilere,

2.      Öncelik; ön lisans / lisans son sınıf öğrencilerine,

3.      Öncelik; 8-12 ay arasında davet mektubuna sahip öğrencilere

Mevcut kontenjanlarla uyumlu olarak 8-12 ay faaliyet süresi gerçekleştirecek adayın bulunamaması halinde en uzun süreli davet mektubundan başlayarak, daha kısa süreli faaliyetlere de seçim yapılacaktır.

Staj Dönemi: Hibelendirilen staj faaliyetleri en geç 31 Mayıs 2017 tarihinde sona ermelidir.

Ankara Üniversitesine Başvuru Tarihi: 09.03.2016 – 31.03.2016 TSİ 17:30 (app.erasmus.ankara.edu.tr üzerinden)

 Başvuru Koşulları ve Seçim Kriterleri

 • Adayların Üniversitemiz bünyesinde bir programa kayıtlı, tam zamanlı (en az 30 AKTS kredi yükü bulunan) öğrenci olmaları ve en az 1 dönemi tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • Son sınıf öğrencileri de programa başvurabilir ve mezuniyetlerini takiben staj faaliyetinden yararlanabilirler.
 • Adayların son başvuru günü itibariyle ön lisans programlarında en az 2,20, lisans programlarında en az 2,50, lisansüstü programlarda ise en az 3,0 genel akademik not ortalamasına (CGPA) sahip olmaları gerekmektedir.
 • Yukarıdaki koşulları yerine getiren ve bir kurumdan / üniversiteden / işletmeden kabul mektubu almış olan öğrenciler öncelikle internet üzerinden başvurularını yaparak, belgelerini kendi birim Erasmus koordinatörlerine teslim ederler.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün müfredatında zorunlu staj dersi olması şartı aranmamaktadır
 • Öğrenci seçiminde kullanılacak puan hesaplanırken not ortalaması % 50 ve yabancı dil sınavı puanı % 50 oranında etkili olacaktır.
 • Aynı öğrenim seviyesinde daha önce Erasmus programından (öğrenim ya da staj faaliyetinden) yararlanmış olan öğrencilerin puanlarında 10 puan kesinti yapılır. -10 puan uygulaması, önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz.
 • Asgari yabancı dil puanı 60/100 olmalıdır.
 • Yabancı dil puanı olarak Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER ) tarafından düzenlenen merkezi sınavın yanında, Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından bireysel olarak gerçekleştirilen seviye belirleme sınavları ile KPDS (son 5 yıl), ÜDS  (son 5 yıl) ve YDS ve e-YDS’den (Üniversite giriş sınavı değil) alınmış olan puanlar geçerli olacaktır. Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınmış olan puanlar, aşağıdaki bağlantı adresinde yer alan dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir.

http://www.erasmus.ankara.edu.tr/files/2014/02/YabanciDilSinavlariEsdegerlikleri140214.pdf

  
Staj Hibesi

Yurt dışında staj yapmak üzere seçilen öğrenciler, staj yapacakları ülkeye göre staj boyunca her ay belirli bir miktar hibe alırlar. Ülkelere göre aylık hibe oranlarını Tablo 1’de bulabilirsiniz.

Tablo 1: Ülkelere göre staj boyunca aylık hibe miktarları

Erasmus+ döneminde 2015/16 akademik yılı için öğrenci hareketliliğine ilişkin hibe tutarları:
Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)
 1. Grup Program Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık 600
 1. Grup Program Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya 500
 1. Grup Program Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 400
 

ÖNEMLİ NOT: Erasmus+ programı bir hibe desteği programı olup, öğrencilerin yurtdışında olmalarından kaynaklanan ek masraflarına yardımcı olmak üzere katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Program öğrencilerin yurtdışı çıkışına ilişkin her türlü harcamalarını/ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlanmış bir burs programı değildir!

 STAJ YAPILACAK İŞLETMELER

Staj başvurusunda bulunacak öğrenciler staj yapacakları işletmeyi kendileri bulabilirler. Bunun yanında, isteyen öğrenciler YİTAK’ın 18 Şubat – 28 Şubat 2016 tarihleri arasında sunacağı işletme havuzundan da tercihte bulunarak bir işletme ile eşleşebilirler. Bu sürecin sonunda, gerek staj yapacağı kurumu kendisi bulmuş olan gerekse YİTAK havuzundan bir işletme ile eşlemiş olan tüm öğrenciler internet başvurularını tamamlayıp (app.erasmus.ankara.edu.tr), belgelerini koordinatörlerine teslim ederler.

Erasmus+ staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.

Staj faaliyeti, öğrencinin, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalı ve staj faaliyeti öğrencinin mesleki gelişimine katkıda bulunmalıdır.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir:

 • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
 • AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
 • Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)
 • Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

09/03/2016        YİTAK Staj Hareketliliği Ek İlanı İnternet üzerinden başvuru ve                       belge teslimi için başlangıç tarihi

31/03/2016        İnternet üzerinden başvuru ve belge teslimi için son tarih

07/04/2016        Akademik birimlerce alınan başvuruların, başvuru evrakıyla birlikte Koordinatörlüğe gönderilmesi için son tarih.

15/04/2016      Sonuçların ilanı

 

Başvurular, yukarıdaki takvim doğrultusunda öncelikle internetten gerçekleştirildikten sonra belge teslimleri öğrencilerin kendi akademik birimlerine yapılacaktır. Akademik birimlerce alınan başvurular AB Eğitim Programları Koordinatörlüğüne iletilecektir. Programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Koordinatörlükçe ilan edilecektir