2018 ve 2019 Proje Dönemleri Erasmus+ KA 107 Ders Verme Hareketliliği Sonuçları

DİKKAT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13 Mart 2020 tarihli (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx) duyurusunun 4. Maddesinde, ikinci bir duyuruya kadar tüm akademik değişim programlarının durdurulduğu belirtildiğinden,  Yaşanmakta olan virüs salgını nedeniyle, bu ilan kapsamında alınan başvurular, ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmıştır. 

 

2018 – 2019 proje dönemleri Erasmus + KA 107 Ders Verme Hareketliliği için çıkılan ilana dair seçim sonuçlarına aşağıdaki listeden ulaşılabilir. Sonuçlara, 13.03.2020 tarihine kadar itiraz edilebilir. İtirazlar, dilekçe ile Koordinatörlüğümüze yapılmalıdır. İtiraz haftasını takiben, seçim listesinde değişiklik olması durumunda, nihai seçim sonuçları duyurulacaktır.

 

Seçim listesi oluşturulurken, Üniversitemiz Yönetim Kurulunca onaylanan ‘Erasmus Seçim Ölçütleri’ dikkate alınmıştır. 

Açıklanan listede hibeli olarak ilan edilen yararlanıcıların, ödeme işlemlerinin yetişebilmesi açısından aşağıdaki belgeleri faaliyet başlangıçlarından en az 30 gün önce Koordinatörlüğümüze iletmeleri gerekmektedir.

Gitmeden Önce Teslim Edilecek Belgeler:

1. Resmi görevlendirme (bu yazı personelin yurtdışı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı da olabilir; yazıda öğretim elemanının Erasmus Programı kapsamında ders verme hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir).

2. Birim Koordinatörü ve karşı üniversite tarafından önceden onaylanacak (en az 8 saatlik ve 5 günlük faaliyet içeren ve günlere göre, verilecek derslerin belirtildiği )  İş Planının  imzalanmış kopyası (2019-personel-hareketliliği-anlaşması—ders-verme-(staff-mobility-agreement—teaching)

3. Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi (Koordinatörlüğümüzde hazırlanıp, yararlanıcı tarafından imzalanacaktır)

4. TC Ziraat Bankası vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi olabilir)

2018 döneminde seçilen öğretim elemanlarının 31 Temmuz 2020; 2019 döneminde seçilen öğretim elemanlarının 31 Temmuz 2021 tarihine kadar faaliyetlerini tamamlayıp dönmüş olmaları gerekmektedir.

Saygı ile duyurulur. 

Ayrıntılı bilgi ve irtibat için: Sn.Ramazan TOPAL 212 60 40 -2281