Yayınlanma tarihi 16.05.2024

 

2022 ve 2023 KA131 Proje Dönemleri İçin Kısa Dönem Doktora Öğrenim ve Staj Hareketliliği Kesinleşen Seçim Sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Erasmus 2022 ve 2023 Proje Dönemleri Kısa Dönem Doktora Öğrenim ve Staj Hareketliliği Kesinleşen Sonuç Listesi

 

2022 ve 2023 PROJE DÖNEMLERİ KISA DÖNEM DOKTORA ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ KESİN SONUÇLAR

Değerli Öğrencilerimiz,

Önemli Not-1: Erasmus+ 2022 ve 2023 KA131 Proje Dönemleri İçin Kısa Dönem Doktora Öğrenim ve Staj Hareketliliği İlanı sonucu neticesinde faaliyete gitmeye hak kazanan öğrencilerimizin, vize randevu ve prosedürlere başlamadan önce masraf yapmamaları (uçak bileti satın alma, konaklama satın alma vb.) önemle duyurulur. Olası masraflar vize alınamaması durumunda Koordinatörlüğümüz tarafından ödenmeyecektir.

Önemli Not-2: Faaliyete katılmaya hak kazanan öğrenciler davet mektuplarında yer alan gün sayısı kadar hibelendirilecektir. Faaliyetlerin 5-30 gün arasında gerçekleşmesi gerektiğinden 5 günün altındaki hareketlilik geçersiz sayılmaktadır; 30 günün üzerindeki hareketlilikler ise 30 gün olarak hibelendirilecektir.

Önemli Not-3: Seçilen yararlanıcı adaylarının, faaliyet öncesinde sunmaları gereken tüm belgeleri hibe ödeme işlemlerinin uzun sürebilme durumlarından dolayı hareketlilik başlangıç tarihlerinden en az 10 gün önce Koordinatörlüğümüze sunmaları beklenmektedir.

Önemli Not-4: 2022 ve 2023 KA131 Proje Dönemleri İçin Kısa Dönem Doktora Öğrenim ve Staj Hareketliliği akademik takvimi 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerlidir. Staj ve öğrenim faaliyetinin bu tarihe kadar tamamlanmış ve faaliyetin sonlandırılarak dönülmüş olması zorunludur.

Önemli Not-5: Tüm öğrencilerimiz için erasmusport.ankara.edu.tr sistemimizde hesap açılmıştır, daha önce sistemde üyeliği olmayan öğrencilerimiz “şifremi unuttum” seçeneğinden kendilerine şifre göndertebilmektedir.

Katılmaya hak kazanan öğrencilerimizin Hareketlilik türü hangisi ise(Öğrenim-Staj) erasmus.ankara.edu.tr web sayfamızdaki öğrenim hareketliliği veya Staj hareketliliği butonlarındaki Belgeler ve Formlar kısmında bulunan  Öğrenim Hareketliliği Yol Haritası  ve Öğrenci Staj Hareketliliği Yol Haritasını takip etmeleri gerekmektedir.

Faaliyete seçilen öğrencilerimiz, seçildikten sonra tamamlamaları gereken belgeleri “ıslak imza gerektiren sözleşme” hariç online olarak erasmusport.ankara.edu.tr sistemimizde bulunan hesaplarınızın “Dosyalar” kısmına yüklenmesi gerekmektedir.

Gitmeden Önce İstenen Belgeler

  1. Ziraat Bankası Vadesiz Euro hesabı: Sadece hibeli kazanan öğrencilerimiz, açtıracakları Euro hesap cüzdanlarını taratıp erasmusport.ankara.edu.tr sistemimizde bulunan hesaplarının “Dosyalar” kısmına yüklemelidir.
  2. Sözleşme: Hibeli seçilen öğrenciler Euro hesap cüzdanlarını taratıp erasmusport.ankara.edu.tr sistemine yükledikten sonra Koordinatörlüğümüze gelip, ıslak imzalı olarak sözleşme imzalamalıdır.
  3. Staj Hareketliliği için: Learning Agreement for Traineeship: erasmus.ankara.edu.tr web sayfamızdaki: Staj hareketliliği butonu içindeki Belgeler ve Formlar kısmında Learning Agreement for Traineeship belgesinin doldurulduktan ve imzalandıktan sonra taranmış kopyasının erasmusport.ankara.edu.tr sistemimizde bulunan hesaplarınızın “Dosyalar” kısmına yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgede ofisimizin imzalaması ya da doldurması gereken bir yer bulunmayıp, öğrenci, staj yapılacak kurum yetkilisi ve öğrencinin Enstitü bölüm ya da birim Erasmus Koordinatörü tarafından 3 imza ile tamamlanması gerekmektedir.
  4. Öğrenim Hareketliliği için: Öğrenim Anlaşması Formu(Learning Agreement): erasmus.ankara.edu.tr web sayfamızdaki: Öğrenim Hareketliliği butonu içindeki Belgeler ve Formlar kısmındaki Öğrenim Anlaşması Formu (Learning Agreement)LA Formu belgesinin doldurulduktan ve imzalandıktan sonra taranmış kopyasının erasmusport.ankara.edu.tr sistemimizde bulunan hesaplarınızın “Dosyalar” kısmına yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgede ofisimizin imzalaması ya da doldurması gereken bir yer bulunmayıp, öğrenci, staj yapılacak kurum yetkilisi ve öğrencinin Enstitü bölüm ya da birim Erasmus Koordinatörü tarafından 3 imza ile tamamlanması gerekmektedir.
  5. Sigorta: Tüm öğrencilerimizin yurt dışı geniş kapsamlı seyahat-sağlık sigortası yaptırdıktan sonra taranmış kopyasını erasmusport.ankara.edu.tr hesabının “Dosyalar” kısmına yüklemesi gerekmektedir.

Dönüşte İstenen Belgeler:

  1. Katılım Belgesi (Öğrenim ve Staj İçin): Faaliyet tarihlerini içeren karşı kurum imza ve mühürlü belge.
  2. Transkript (Gidilen üniversitede ders alınması durumunda Öğrenim Hareketliliği için)
  3. Pasaportun giriş çıkış tarihlerinin olduğu mühürlü sayfa fotokopisi (Öğrenim ve Staj İçin)
  4. Nihai Rapor (Öğrenim ve Staj İçin): Yukarıdaki diğer belgelerin erasmusport.ankara.edu.tr portalına yüklenmesinin ardından mail ile mail adresinize gönderilecek ankettir.

 

Hibe almaya hak kazanan tüm öğrencilerimiz yukarıda belirttiğimiz belgeleri tamamladıktan sonra ödeme alabileceklerdir. Ödemeler gitmeden önce %80 (toplam hibenin), döndükten sonra %20 olmak üzere iki taksit halinde ödenmektedir.

Lütfen, seçilmiş olduğunuz ülkeye ilişkin uygun öğrenci/staj vize uygulamalarını araştırarak işlemlerinizi yürütünüz.

Bu yıla kadar, ofisimiz tarafından öğrencilerimize vize aşamasında gerekli olan “Hibe Yazısı” verilmekteydi ancak artık öğrencilerimiz bu yazıyı Turnaportal hesaplarının “Vize Yazısı Üret”  kısmından kendileri üreteceklerdir. Elçiliklerin, Koordinatörlüğümüzden(Erasmus Ofisinden) imza ya da kaşe istemeleri durumunda, ofisimize gelerek belgenizi imzalatabilir ya da kaşe bastırabilirsiniz. Koordinatörümüzün ıslak imzasını gerektiren belgeler için lütfen en az birkaç gün önce belgenizi ofisimize teslim ediniz.

Engelli yararlanıcı adaylarının yararlanabilecekleri ek hibe olanaklarına ilişkin bilgi, Erasmus Uygulama El Kitabında yer almakta olup, bu kapsamda başvuru yapacak adaylar, engel durumlarını gösterir belgeleriyle birlikte Koordinatörlüğümüze başvurmalı ve ek hibe talep formunu doldurmalıdır.

 

Öğrenci Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

Hibeli seçilen dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi gerekmektedir)

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yeşil Seyahat Hibe Desteği

Faaliyete katılmaya hak kazanan öğrencilerimize, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe verilebilecektir.

 

Saygılarımızla, başarılar dileriz.

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü