2019-2020 ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI

2019-2020 akademik yılı Ders Verme Hareketliliği için çıkılan ilana dair seçim sonuçlarına aşağıdaki listeden ulaşılabilir. Sonuçlara, 13.12.2019 tarihine kadar itiraz edilebilir. İtirazlar, dilekçe ile Koordinatörlüğümüze yapılmalıdır. İtiraz haftasını takiben, seçim listesinde değişiklik olması durumunda, nihai seçim sonuçları duyurulacaktır.

 

Seçim listesi oluşturulurken, 11 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan Ders Verme Hareketliliği İlanındaki ‘Seçim Ölçütleri’ dikkate alınmıştır. Buna göre, daha önce hareketlilikten yararlanmayan öğretim elemanlarına öncelik verilmiş, hibenin daha fazla yararlanıcıya yeteceği hesaplanarak ikinci ölçüt olan ‘yabancı dil belgesi sunmak’ kriteri dikkate alınmış ve toplamda 27 kişi seçilmiştir.

Hibesiz listede yer alan yararlanıcıların, faaliyeti hibe ve seyahat gideri almaksızın diğer koşullar aynı kalmak üzere Erasmus+ Programı dahilinde gerçekleştirmeleri mümkündür. Bununla birlikte, Üniversitemize tahsis edilecek hibede olası  bir artış olması durumunda, en az sayıda faaliyete katılmış olan başvuru sahiplerinden başlamak üzere hibesiz yerleştirilen adaylara da hibe tahsisi yapılması gündeme gelebilecektir.

Açıklanan listede hibeli olarak ilan edilen yararlanıcıların, ödeme işlemlerinin yetişebilmesi açısından aşağıdaki belgeleri faaliyet başlangıçlarından en az 30 gün önce Koordinatörlüğümüze iletmeleri gerekmektedir.

Gitmeden Önce Teslim Edilecek Belgeler:

1. Resmi görevlendirme (bu yazı personelin yurtdışı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı da olabilir; yazıda öğretim elemanının Erasmus Programı kapsamında ders verme hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir).

2. Birim Koordinatörü ve karşı üniversite tarafından önceden onaylanacak (en az 8 saatlik faaliyet içeren ve gün gün verilecek derslerin belirtildiği )  İş Planının  imzalanmış kopyası (2019-personel-hareketliliği-anlaşması—ders-verme-(staff-mobility-agreement—teaching)

3. Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi (Koordinatörlüğümüzde hazırlanıp, yararlanıcı tarafından imzalanacaktır)

4. TC Ziraat Bankası vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi olabilir)

Seçilen öğretim elemanlarının 31 Mayıs 2021 tarihine kadar faaliyetlerini tamamlayıp dönmüş olmaları gerekmektedir.