Prof.Dr. Özge ÜLKER

(Avrupa Birliği Eğitim Programları Koordinatörü)

 

13 Haziran 1979 yılında Kayseri’de doğdu, ilk-orta ve lise eğitimini Kayseri’de tamamladı.  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 2001 yılında mezun olduktan sonra Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı’nda yaptı.  2007 yılında Marie Curie Bursu alarak, Karolinska Enstitüsü tarafından düzenlenen “Düzenleyici Toksikoloji” eğitimine katıldı. 2014-2015 tarihleri arasında, TUBITAK 2219 (Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı) bursu (6 ay) ve sonrasında Johns Hopkins Üniversitesi bursu ile Johns Hopkins Üniversitesi’nde deney hayvanlarına alternatif toksisite testleri ve 3 boyutlu beyin modelleri ile ilgili doktora sonrası araştırmalarda bulundu. 2016 yılı, Nisan ayında “Doçent” Ünvanını aldı. 2017-2018 tarihleri arasında Oklahoma State Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak, alternatif toksisite testleri ve mitokondri toksisitesi konularında araştırmalarda bulundu, Oklahoma State Üniversitesi’nde Fizyoloji ve Toksikoloji Derslerinde İmmun sistem, Endokrin Sistem Toksisitesi,  Deri ile ilgili Toksik etkiler konuları ile ilgili dersler verdi. Erasmus Ders Verme Etkinliği kapsamında, 2019 yılında Naples Frederico II Üniversitesinde,  yüksek lisans ve doktora öğrencilerine Toksikoloji seminerleri verdi. Ağustos 2019-Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Uluslararasılaşma Koordinatör Yardımcısı olarak görev yaptı. Avrupa Kayıtlı Toksikologlar (European Registered Toxicologist, ERT) arasında yer almaktadır. Eczacılık Fakültemiz Yetkinlik Komisyonu ve Uluslararasılaşma Komisyonunda aktif olarak çalışmaktadır.

– Avrupa Birliği Eğitim Programları Koordinatörlüğü,
-Dış İlişkiler Koordinatörlüğü,
-Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü,
-Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü,
-Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinatörlüğü,
-Uluslararası Hizmetler Merkez Birimi Sorumluluğu
görevlerini de yürütmektedir.

Evli ve bir kız çocuk annesidir.

Faks :   +90 312 380 03 33

E-posta: oulker@pharmacy.ankara.edu.tr