Hibe Miktarları

2014-2015 Erasmus + Dönemi Yenilenen Hibe Tutarları:

Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€) Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)
1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık 500 600
2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 400 500
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 300 400

 

 

 

2012-2013 ve 2013-2014 Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında öğrencilerimizin gidecekleri ülkelere göre alacakları aylık hibe tutarlarını ve hibe hesaplama yöntemini gösterir bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ülke                  Avro
Almanya 425,00 €
Avusturya 476,00 €
Belçika 448,00 €
Bulgaristan 281,00 €
Çek Cumhuriyeti 377,00 €
Danimarka 601,00 €
Estonya 339,00 €
Finlandiya 535,00 €
Fransa 520,00 €
Güney Kıbrıs Rum Kesimi 375,00 €
Hollanda 466,00 €
İngiltere 602,00 €
İrlanda 489,00 €
İspanya 438,00 €
İsveç 531,00 €
İtalya 477,00 €
Letonya 333,00 €
Litvanya 325,00 €
Lüksemburg 448,00 €
Macaristan 355,00 €
Malta 368,00 €
Polonya 345,00 €
Portekiz 381,00 €
Romanya 312,00 €
Slovak Cumhuriyeti 358,00 €
Slovenya 401,00 €
Yunanistan 425,00 €

Tam ayı geçen süreler için, tam aya tamamlanamayan sürenin asağıdaki tabloda gösterilen karsılığına denk gelen miktarda hibe verilir.

 

1-3 gün arası

4-10 gün arası

11-17 gün arası

18-24 gün arası

25 gün ve fazlası

0 €

(0 ay)

 

¼ aylık hibe

(0,25 ay)

 

½ aylık hibe

(0,50 ay)

 

¾ aylık hibe

(0,75 ay)

 

Tam aylık hibe

(1 ay)

 


Hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karsı kuruma  gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibesinin ilk ödemesi (planlanan faaliyet döneminin tamamı için hesap edilen hibenin en çok %80’ine kadar olan bir miktar) verilir. İkinci taksit öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen “katılım belgesi”nde yer alan kesin gerçeklesme süresi dikkate alınarak yapılır.

Öğrenim dönemi tamamlandığında, yurt dısında kalınan fiili süre (katılım belgesinde yer alan süre ile pasaportunda yer alan süre karşılaştırılarak en kısa tarih aralığı esas alınır) ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam hibesi yeniden hesap edilir. Hibe hesaplamalarında katılım sertifikasındaki kalınan süreye hareketliliğin baslangıç ve bitis günleri de dahil edilir. Öğrenim Anlasmasında belirlenen ders programının en az üçte ikisinde basarılı olamayan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması; veya yapılmıs bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Ancak yurtdısında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen öğrencilerin, aldıkları derslerden de basarısız olmaları dikkate alınarak, yurtdısında kaldıkları süre için hesap edilen toplam hibelerinin % 20’si kesinlikle ödenmez. Ödenmeyen ve/veya geri istenen tutarlar, hibe kaynaklarına iade edilir.

Öğrencinin öğrenim faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç belirli bir süre için misafir olduğu şehirden / ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir.