Erasmus Programına öğrencilerimizin katılımı öncesinde ve esnasında, dil desteği iki şekilde sağlanacaktır. 

  • Öğrencilerimiz, öğrenim görecekleri dilde ya da staj süresince kullanacakları dildeki becerilerini geliştirmek için faaliyet öncesi ya da esnasında, katılacakları dil kursları için Koordinatörlüğümüzden hibe talebinde bulunabileceklerdir. Bunun için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir;
    • Gidilecek dil kursu, hakkında Koordinatörlüğümüze önceden bilgi verilmesi ve uygunluğunun teyit edilmesi (şahsen ya da e-posta ile başvurulabilir)
    • Dil kursu için ücret ödenecekse, dekontun / faturanın bir kopyasının ve daha sonra dönüşte orijinalinin, Koordinatörlüğümüze iletilmesi
    • Dil kursu, gidilen üniversite tarafındna düzenleniyorsa, katılım sertifikasının üniversiteden alınması
    • Dil kursuna ilişkin katılım ve başarı belgelerinin Koordinatörlüğümüze iletilmesi
  • Online Dil Desteği (OLS) alabilmek için, öğrencilerimizin gidiş aşaması işlemlerine başlamaları ve Koordinatörlüğümüzle hareketlilik sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir.  OLS ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır: 

Öğrencilerimizin OLS’den yararlanmaları için aşağıdaki adımlar izlenecektir.

1- Dil Sınavına girilmesi tüm yararlanıcılar için zorunludur. Bununla birlikte, sınavın sonucu faaliyete katılmaya engel teşkil etmez. Sınavın tamamlanmasını takiben “app.erasmus.ankara.edu.tr” portalının “Checklist” sayfasında görülen OLS kutucuğu, Koordinatörlüğümüzce işaretlenecektir. Sizin ayrıca bir bildirimde bulunmanıza gerek bulunmamaktadır.

2- OLS Dil Kursları 12 dilde verilmektedir. (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Flamanca, Yunanca, Lehçe, Çekçe, Danca, İsveççe, Portekizce). Dil sınavından B1 ve altında sonuç alan öğrencilere dil kursu otomatik olarak tanımlanmaktadır. Dil kursunu takip etmek zorunlu olmamakla birlikte, verimli bir Erasmus dönemi geçirilmesi açısından önemle tavsiye dilmektedir.

3- B2 ve üzerinde sonuç alanların dil kursu almaları tercihe bağlıdır. OLS sınav sonucuna göre ilgili dilde yeterliliğe sahip olduğu görülen öğrenciler kursa katılmayabilir. Bununla birlikte, sınava girdikleri dilde ya da öğrenim görecekleri dilin bulunacakları ülkenin dilinden farklı olması durumunda, o ülkenin dilinde kurs almak istenmesi halinde online kurs alınabilecektir. Lütfen bu durumunuzu Koordinatörlüğümüze e-postayla bildiriniz.

4- OLS üzerinden yukarıdaki 12 dilde kurs alınabilecektir

5- Öğrencilerimiz, gidecekleri üniversitelerce / kurumlarca düzenlenecek yabancı dil kurslarından yararlanabileceklerdir. Eğer sökonusu kursun tarihi faaliyet dönemi öncesindeyse, bu kurs için de davet mektubu ve katılım belgesi almak kaydıyla, erken gidilen dönem için hibe desteği sağlanacaktır.

6- OLS hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz.

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü

https://www.youtube.com/watch?v=8okpisQwH3A